Absolventi: stránka 2

My v Business Coaching College koučujeme a učíme ľudí koučovacím zručnostiam, lebo veríme, že ich život sa zlepší, a že nadobudnuté zručnosti využijú vo vlastný prospech, v prospech svojich blízkych a kolegov v práci. Takto robíme biznis ľudskejší a pomaly budujeme budúcnosť, v ktorej budeme chcieť žiť a ktorú by sme dopriali aj našim deťom.

Absolventi našich výcvikov sú kouči, ktorí s rešpektom a úctou k človeku robia túto prácu vo svete a zameriavajú sa na rôzne profesijné oblasti, kde využívajú koučing. Týmto by sme chceli ukázať, že koučing nie je iba nástroj pre manažérov v biznise alebo pre profesionálnych koučov, a je možné ho použiť v takmer všetkých profesiách. Tu vám predstavujeme niektorých našich absolventov a ich zaujímavé projekty. Eva Račková, PhD., ACC - koučka, mediátorka, trénerka

17 rokov pôsobím ako trénerka. Spolupracujem na zavádzaní koučovacieho prístupu do školského prostredia na všetkých úrovniach a v rôznych projektoch. Tréningy a vyučovanie sú oblasti, ktorým rozumiem z pohľadu učiteľa strednej aj vysokej školy, a tiež z pohľadu tvorby vzdelávacích projektov. Vytváram programy, metodiky, mám akreditovaný vlastný program. Mojou víziou je prinášať do vzdelávania inovatívnosť, interaktivitu, flexibilitu a ľudskosť. Koučovací a mediačný prístup toto umožňuje. Pomáham rozvíjať kľúčové kompetencie v oblasti sociálnych zručností, komunikácie a emočnej inteligencie.  Témy s ktorými pracujem sú: alternatívne spôsoby riešenia konfliktov s aktívnym využívaním facilitačných, mediačných a koučovacích zručností, budovanie odolnosti v záťaži a rozvoj emočnej inteligencie. Do škôl pomáham zavádzať peer/školskú mediáciu, využívam koncept nenásilnej komunikácie M. Rosenberga, ktorému sa venujem niekoľko rokov. Vzdelanie: Sociálna práca, Manažment neziskových organizácii, Výcvik v mediácii, Práca so skupinou, Krízová intervencia, Občianska advokácia, Riešenie konfliktov a iné...Medzinárodné certifikácie: Biznis a Life coach – ACC (ICF) a Lumina Learning – Lumina Emotion in Individual and Team Coaching.

ZORA VYPUŠŤÁKOVÁ – KOUČ, ETIKOTERAPEUT, MANAŽÉR, AUTOR

Sprevádzam ľudí pri nachádzaní riešení a možnosti, ktoré už človek v sebe má, no sám ich doposiaľ nevidel. Zaoberám sa najmä life koučingom  a keďže témy osobného života  sa prelínajú s pracovnými témami, ako manažér a právnik viem byť v rámci biznis koučingu a systemického koučingu nápomocná pri organizačných alebo pracovnoprávnych zmenách, a to vo forme individuálneho alebo tímového stretnutia, semináru, workshopu pracovnej skupiny alebo tiež zabezpečením teambuildingovej aktivity za účelom zvýšenia kvality vzťahov v kolektívoch. Ako bývalá basketbalistka som prešla fyzickým výcvikom a viem, ako pracovať s demotivačnými faktormi. Ako matka dvoch detí sprevádzam akoukoľvek témou materstva a rodičovstva. Okrem koučingu sa venujem etikoterapii, spiritual leadershipu a autorskej tvorbe. (Zora Vypušťáková / Priestor pre zmenu, oblasť koučovania – Bratislava, cez Skype celé Slovensko)

Eva Fabianová - koučingom k spokojnosti

Pomáham ľudom nájsť odvahu uvidieť veci inak a žiť tak život naplno. Som presvedčená, že každý človek má v sebe potenciál na to, aby dosahoval ciele a žil naplnený život. Koučing mi priniesol do života možnosť získať nadhľad či iný pohľad na veci, ktoré nedokážem ovplyvniť a naopak zmeniť veci, ktoré svojím konaním zmeniť chcem a môžem. Prostredníctvom koučingu pomáham ľuďom pozrieť sa na ich životné či biznisové témy a prostredníctvom konkrétnych otázok si nájsť svoje odpovede a riešenia.

Koučujem osobne aj online, v slovenskom i nemeckom jazyku. (oblasť - Nitra)

Ďakujem Business Coaching College za položenie základov pre môj koučing. 

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Vďačnosť za to že ste s nami

Minulý rok nám priniesol veľa nových a aj náročných situácií, ktorým sme potrebovali čeliť, nachádzať nové riešenia. Naučili sme sa nové veci, získali po dlhej dobe kopec času aj na seba a nazreli na veci z nových perspektív....

A čo je najdôležitejšie, že ste vy, naši obchodní partneri/klienti/kolegovia zostali s nami...niektorí ste s nami prešli na online prácu a niektorí ste počkali na osobný kontakt...veľmi si to vážime...lebo bez vás by to nebolo možné...🙋💁

a tu sú dôležité (prvé) okamihy našej školy: https://www.youtube.com/watch?v=n31hSfGXolE

Diskusia na tému Koučing v práci HR manažéra

Manažéri riešia v práci celú kopu situácií a problémov, na ktoré neexistujú jednoznačné návody a preto im zaberajú hodne času. Napríklad "mám podriadeného ktorý je demotivovaný neustálymi zmenami vo firme, a mňa už unavuje ho stále motivovať"..."potrebujem si pýtať od šéfa zvýšenie platu, robím prácu aj za kolegu ktorý dal výpoveď a rok nevieme nájsť náhradu"..."človek z môjho tímu je veľký talent a ja nemám šancu mu pridať odmeny"..."tím je po korona situácii nejaký odpojený, každý je iba sám pre seba, už to akoby nebol ani tím"...a podobne...Je vám to známe? Každý v biznise kto riadi tím sa stretáva s podobnými situáciami... A za kým ísť? Ako prvé idú manažéri na HR. A HR manažér či špecialista poradí, pomôže, vymyslí...a niekedy dochádza inšpirácia, veď tie situácie sú také špecifické a je ich toľko...Ako sa s tým vysporiadať? Jednou z možností sú koučovacie otázky, kde sa zmapuje situácia a manažér si pomocou nich urobí viac jasno v tom čo potrebuje a aké sú možnosti v jeho situácii...Koučing sa v práci HR manažéra už v dnešnej dobe stáva samozrejmosťou, lebo mu uľahčuje riešenie pracovných dilem, ktoré sa na neho valia v práci...neunaví sa pritom tak a zároveň pomáha...

O týchto témach sme sa rozprávali za "kulatým stolom" ktorý sme moderovali na online Konferencii psychológie práce a organizácie 2021v Olomouci teraz v máji. https://ppao.upol.cz/program/

o výcviku tu:https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

Výcvik v koučovaní pracovných tímov a skupín

Veľa tímov emocionálny reštart a možno sa vám hodia nejaké nástroje ako otvárať diskusiu na dôležité či zamlčané témy. Alebo  umožniť tímu znovu sformulovať hodnoty, ktoré ho držia pokope, vyhodnotiť, čo ho aj po dlhom období home office spája.
V mnohých firmách tiež prichádza k prehodnocovaniu vízií a cieľov alebo je potrebné pozbierať nové nápady.
teraz potrebuje Koučovanie tímov sa riadi tou istou základnou paradigmou ako koučovanie jednotlivcov - umožniť tímu, aby si sám sformuloval, kam chce ísť, aké hodnoty mu dodajú silu a čo budú základné kroky, ktoré teraz potrebuje urobiť. Alebo, ak firma tímu cieľ určila, čo je pre tento tím spôsob, ako za ním ísť s minimom konfliktov a "vyčisteným vzduchom". Rozdiel je v tom že pracujeme s celým tímom naraz ako s jednou entitou, a oproti individuálnemu koučingu pracujeme pri tímovej práci s dynamikou skupiny a súčasne jednotlivcami, tak aby vznikali nové inšpirácie zo zdieľania a vytvárali tak synergický efekt.
Na tomto výcviku sa už neučíme klásť otázky, ale pracujeme na štruktúre tímového stretnutia za určitým cieľom - iná štruktúra je vhodná keď hľadáme víziu a iná keď riešime emocionálne dusno - a ako sa v tejto štruktúre pohybovať tak, aby sme dosiahli zámer stretnutia a zároveň poskytnúť jednotlivým členom priestor byť vypočutý, vyjadriť sa, dospieť k dohode a spoluprebrať zodpovednosť za stav vecí budúcich..

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu