Prítomnosť kouča v procese koučovania

09. 03. 2022
Prítomnosť kouča v procese koučovania
Krátka úvaha nad paralelami medzi jogou a koučingom...
Týka sa nášho plného sústredenia. Zamerania na introspektívnu prácu, ktorá
pomáha zbaviť sa vlastných myšlienok, aspoň na krátke momenty... a tak sa stať pozorovateľom seba a aj skutočností okolo nás....
Keď praktikujeme jogu, pomáha nám to mapovať naše momentálne fyzické zážitky, procesy, ktoré nám bežia v tele na somatickej úrovni. Máme sústredenú pozornosť iba na naše telo, nesnažíme sa o dokonalosť či výkon, nevytvárame si vlastné myšlienkové konštrukcie, príbehy, ktoré zvyčajne vychádzajú z našich spomienok z minulosti a k nim pripojených emócií a fyzických pocitov uložených v našom tele, nespadáme do bežných vzorcov premýšľania z ktorých je ťažko sa vymotať von, ale vnímame skutočnosť tak čisto, ako sme v danej chvíli schopní...a vtedy sme tým najlepším pozorovateľom seba samých...a aj pozorovateľom okolia v stave menšej či väčšej kontemplácie...vnímame seba aj okolie v stave pokoja a bez súdenia...všetko plynie ako prúd okolo nás, a my sme toho súčasťou bez potreby meniť smer či ovládať ho...iba sa necháme unášať a vnímame...
V koučovaní tomu hovoríme aj byť prítomný „tu a teraz“ s klientom a súčasne so sebou samým. Vnímať čo sa deje s nami ako koučami, byť si vedomý vlastného procesu a súčasne byť pozorovateľom klienta, jeho procesu....a vnímať aj to, čo sa deje v poli medzi nami... Vnímať to a súčasne tým nebyť naplno pohltený. Ako tomu hovoríme my, jednou našou časťou byť v systéme klienta, jednou v svojom vlastnom systéme a jednou mimo systém v našom spoločnom priestore/poli...Byť tam všade súčasne a zároveň byť pozorovateľom toho všetkého... To je veľmi jemná zručnosť, majstrovstvo, ktoré sa cibrí celý život....je to niečo, na čo nie je jednoznačná definícia aby sme porozumeli...je to stav bytia, pocit na fyzickej úrovni...niečo, čo pochopíme či pocítime to iba vtedy, keď v tom sme/alebo keď sme to už niekedy zažili. Tak podobne ako lásku. Lebo nie je jediná či jednoznačná definícia toho, čo je LÁSKA, ale každý vie, keď ju cíti... je to niečo, čo sa reprezentuje cez naše fyzické telo, skutočný kinestetický pocit... a súčasne to nie je to pocit spojený s pocitom bezpečia či sexualitou, i keď je to tam súčasne prítomné a vytvára to prostredie...ale je to niečo viac... je to „esencia“, ktorú cítime ako fyzicky prítomnú „hmotu“ pri zážitku lásky...nie je to emócia, ktorú vygenerovalo naše psyché na základe nejakých očakávaní, či potrieb, a ktorá je ovplyvňovaná vonkajšími podnetmi, je to esencia ktorú vnímame a cítime na fyzickej úrovni a nevychádza z našej mysle, je nezávislá od vonkajších vplyvov...iba ju zrazu pocítime, navnímame...je to taký zvláštny stav „bytia“... tak ako prítomnosť...
A ako sa môžeme začať dotýkať takýchto vnútorných momentov ticha pri práci? 
V koučovaní sa môžeme oprieť o naše telo tak, ako napríklad pri praktikovaní meditácie či jogy –  vnímaním symptómov v svojom tele, pozorovaním dýchania, sústredením sa na vlastný stav bytia...alebo si uvedomiť svoje vnútorné nastavenie s ktorým vchádzame do procesu s klientom, snahu byť bezpodmienkovo prijímajúcim, nesúdiacim pozorovateľom procesu, ktorý je súčasne zvedavý...tak detsky zvedavý, bez potreby pomáhať človeku a nájsť nejaké riešenie či vyhodnotiť situáciu...zvedavý a vnímavý... lebo tá „nezištná-detská“ zvedavosť pomáha človeku (klientovi) uvedomiť si rôzne veci, nad ktorými sa nezamýšľa keď ho zahlcuje jeho záťažová situácia...napríklad, čo je pre neho najdôležitejšie v danej situácii, ako sa on osobne vzťahuje k tomu o čom rozpráva, kde je jeho osobná sila v danej situácii...), prípadne sa zamerať v procese na tzv. metapozorovanie, keď pozorujeme svoju vlastnú myseľ, všímame si, čo pozoruje a na čo sa zameriava...lebo vtedy môžeme od toho odstúpiť, odpútať sa, vzdať sa toho...
Pri takejto práci so sebou dochádza k prepájaniu nášho somatického a mentálneho vedomia.
...stávame sa vedomejšími....

Chcem získať viac informácií
Seminár o certifikáciách koučov v ICFZadarmo

Prihlásiť sa

Naši klienti

referencie-business-coaching-college-052
referencie-business-coaching-college-068
referencie-business-coaching-college-027
referencie-business-coaching-college-003
referencie-business-coaching-college-001
referencie-business-coaching-college-021
referencie-business-coaching-college-058
referencie-business-coaching-college-016
referencie-business-coaching-college-020
referencie-business-coaching-college-045
referencie-business-coaching-college-002
referencie-business-coaching-college-009
referencie-business-coaching-college-061
referencie-business-coaching-college-059
referencie-business-coaching-college-051
referencie-business-coaching-college-010
referencie-business-coaching-college-035
referencie-business-coaching-college-070
referencie-business-coaching-college-053
referencie-business-coaching-college-025
referencie-business-coaching-college-069
referencie-business-coaching-college-057
referencie-business-coaching-college-037
referencie-business-coaching-college-046
referencie-business-coaching-college-030
referencie-business-coaching-college-039
referencie-business-coaching-college-029
referencie-business-coaching-college-044
referencie-business-coaching-college-050
referencie-business-coaching-college-064
referencie-business-coaching-college-007
referencie-business-coaching-college-008
referencie-business-coaching-college-006
referencie-business-coaching-college-005
referencie-business-coaching-college-004
referencie-business-coaching-college-011
referencie-business-coaching-college-012
referencie-business-coaching-college-013
referencie-business-coaching-college-014
referencie-business-coaching-college-017
referencie-business-coaching-college-018
referencie-business-coaching-college-015
referencie-business-coaching-college-019
referencie-business-coaching-college-022
referencie-business-coaching-college-023
referencie-business-coaching-college-024
referencie-business-coaching-college-026
referencie-business-coaching-college-031
referencie-business-coaching-college-032
referencie-business-coaching-college-033
referencie-business-coaching-college-028
referencie-business-coaching-college-034
referencie-business-coaching-college-038
referencie-business-coaching-college-040
referencie-business-coaching-college-041
referencie-business-coaching-college-042
referencie-business-coaching-college-047
referencie-business-coaching-college-048
referencie-business-coaching-college-049
referencie-business-coaching-college-036
referencie-business-coaching-college-054
referencie-business-coaching-college-056
referencie-business-coaching-college-060
referencie-business-coaching-college-055
referencie-business-coaching-college-063
referencie-business-coaching-college-065
referencie-business-coaching-college-062
referencie-business-coaching-college-066
referencie-business-coaching-college-043
referencie-business-coaching-college-067
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.