FAQ

Často kladené otázky

V tejto časti sú odpovede na otázky, ktoré sme počas rokov dostali a možno je medzi nimi aj odpoveď na tú vašu. Samozrejme, že aj tak nám môžete zatelefonovať a popýtať sa osobne alebo sa prísť s nami zoznámiť - či už na seminár o certifikáciách koučov alebo individuálne.


Aký koučing učíte?
kurzy sú vedené podľa definície koučovania ICF (International Coach Federation), jej etických princípov a ňou definovaných kľúčových kompetencií kouča. Vyučujeme na riešenie orientovaný transformačný koučing, vo vedení rozhovoru sa riadime 5-krokovou koučovacou pyramídou ™ v rámci ktorej možno použiť rôzne techniky riadiace rozhovor - podľa témy a potrieb danej koučovacej situácie. Na každom module sa oboznámite s niekoľkými technikami/myšlienkovými štruktúrami, ktoré vám môžu pomôcť pri vedení rozhovoru a kladení vhodných otázok. Viac o našom prístupe sa môžete dočítať v našej knihe Koučovanie podľa pyramídy. Výcviky však nekopírujú knihu, sú obsiahlejšie a inak metodicky usporiadané.  Každý výcvik má svoje vlastné skriptá.
Je potrebné mať skúsenosti s koučovaním pred nástupom na výcvik?
Nie je to nutné. Mnohí naši študenti prichádzajú do výcviku pretože mali kouča a rozhovory s ním im veľmi pomohli a tak sa nadchli pre koučing, že sa ho chcú naučiť. Niektorí prišli s tým, že mali vo firme nejaký úvod do koučingu a na výcviku zistili, že to so skutočným koučovaním veľa spoločného nemalo. Niektorí naši študenti už mali absolvované iné, veľmi dobré výcviky v koučingu a prišli sa zoznámiť s naším štýlom a naučiť sa iné veci ako tie, čo už vedeli. A dosť našich študentov u nás absolvovalo všetky tri základné výcviky, ktoré máme (biznis, life, tímový) a nenudili sa, lebo koučovanie je aj veda aj umenie – každý vníma výklad na tej úrovni, ktorá mu je dostupná v danej chvíli.
Aké vzdelanie musím mať aby som mohol ísť na výcvik?
Medzinárodná federácia koučov nedáva žiadne podmienky na predchádzajúce vzdelanie. Výcviky sú postavené tak, aby boli zrozumiteľné bez ohľadu na predchádzajúce vzdelanie. Teda nemusíte mať humanitné ani psychologické vzdelanie a ani predchádzajúce skúsenosti s koučingom, aby ste mohli prísť na výcvik.
Čo je pre mňa vhodné, biznis koučing alebo life koučing?
Väčšina našich študentov absolvovala biznis koučing výcvik, lebo je to výcvik, ktorý sa najlepšie hodí ak ste manažér a chcete koučovať svojich ľudí alebo ak sa chcete živiť ako kouč a koučovať vo firmách. Aj tento výcvik pracuje s celou osobnosťou koučovaného a na jeho konci viete koučovať aj osobné témy. Len celkový referenčný rámec v ktorom koučovanie vysvetľujeme je zo sveta biznisu. Life koučing výcvik sa zameriava na osobné témy a referenčný rámec v ktorom koučovanie vysvetľujeme je viac súkromný život a vnútorné dilemy koučovaného. Vyberajú si ho hlavne ľudia, ktorí nechcú koučovať vo firmách alebo absolventi biznis výcviku, ktorí sa chcú naučiť ďalšie nástroje koučovania. Obidva výcviky učia koučovať podľa jedenástich koučovacích kompetencií definovaných ICF.
Dostanem nejaký diplom?
Výcviky končia diplomom /certifikátom o ICF uznanom vzdelaní a logom absolventa výcviku udelenom našou školou. Nadstavbové moduly končia certifikátom o ICF uznanom vzdelaní potrebnom k predlžovaniu certifikácie. Viac informácií je uvedených v popisoch jednotlivých kurzov.
Čo musím splniť, aby som dostal diplom?
Musíte byť osobne prítomný na všetkých moduloch výcviku, aktívne sa ich zúčastniť, medzi modulmi mať aspoň jedno koučovacie stretnutie s niekým zo spolužiakov, na posledný modul priniesť nahrávku koučovacieho rozhovoru do nášho archívu. My prácu všetkých študentov sledujeme počas celého výcviku a dávame spätnú väzbu. Staráme sa, aby všetci absolventi výcviku ku jeho koncu vedeli viesť rozhovor na úrovni požadovanej na ACC certifikáciu alebo vyššie.
Oprávňuje ma diplom k vykonávaniu profesie kouča aj bez medzinárodnej certifikácie?
Koučovanie je voľná živnosť a nevyžaduje medzinárodnú certifikáciu k tomu, aby ste sa mohli koučingom živiť. Diplom je pre väčšinu samoplatiacich klientov „zoznamovacím argumentom“, predstavujúcim vás ako kvalifikovaného kouča. Medzinárodná certifikácia zvyšuje vašu kredibilitu a vyžadujú ju hlavne väčšie firmy, ktoré vedia, že tí, ktorí majú medzinárodnú certifikáciu, museli prejsť výcvikom spĺňajúcim medzinárodné kritériá a ich znalosti a prax boli preverené. Firma vie, že pri certifikovaných koučoch dostáva približne rovnakú kvalitu v Bratislave, Londýne alebo New Yorku.
Ako zistím čo treba na medzinárodnú certifikáciu kouča?
Associate Certified Coach (ACC) je prvá z troch certifikácií, ktoré udeluje ICF(Medzinárodná federácia koučov). Pre tých, ktorí majú záujem o certifikáciu ponúkame kompletné sprevádzanie k certifikácii. Podrobnosti si môžete prísť vypočuť na Seminári ICF o certifikáciách koučov – účasť je zadarmo – prihlásiť sa môžete TU.
Koľko mi bude trvať, kým získam medzinárodnú certifikáciu?

Ak budete "usilovný študent“ a nájdete si klientov, ktorých budete môcť koučovať, tak do pol roka až roka sa môžete dopracovať  k medzinárodnej certifikácii - mnohým našim študentom sa to takto podarilo. Vzdelanie však nemá expiračný dátum a môžete postupovať vlastným tempom a nechať si na to dva roky alebo viac. Samozrejme si môžete zvoliť aj  vôbec sa neuchádzať o medzinárodnú certifikáciu.

Kto vedie výcviky - striedate sa alebo pracujete spolu?
Všetky naše výcviky vedú  spoločne Zuzana Karpinská a Denisa Kmecová, dve PCC koučky (žiadny iný výcvik na Slovensku nevedú dvaja kouči na úrovni PCC) a ICF registrované mentorky koučovania, takže budete mať k dispozícii po celý čas výcviku nás dve (nenajímame menej kvalifikovaných koučov, aby za nás viedli výcvik).
Kedy prebiehajú výcviky – počas pracovných dní alebo cez víkendy?

Výcviky prebiehajú počas pracovných dní – v pondelok a utorok alebo v stredu a štvrtok. Cez víkendy výcviky nevedieme.

Koľko ľudí je vo výcviku?
V jednom výcviku je približne 20  študentov na dve trénerky. Výcviky vedieme už viac ako 5 rokov a naša prax ukázala, že toto je optimálny počet, ktorý dovoľuje dostatok interakcií, prináša dostatok tém, dovoľuje študentom vyberať si do praktikovania vo dvojiciach alebo trojiciach ľudí, ktorí sú im názorovo bližší – alebo naopak, najmä ku koncu výcviku, vyberať si takých, ktorí sú pre nich ako klienti výzvou. Máme k dispozícii dve veľké miestnosti, halu a terasu a pracujeme spolu aj rozdelení na dve skupinky, na dvojice, trojice alebo ako je práve vhodné.
Akí ľudia navštevujú vaše výcviky?
Zloženie kurzov je rôznorodé: od riaditeľov závodov, cez lekárov, právnikov, HR manažérov, manažérov všetkých úrovní, po konzultantov, trénerov , súkromných podnikateľov, psychológov, terapeutov, poradcov a mamičky na materskej... Cieľom niektorých je stať sa profesionálnymi koučami, mnohí si chcú pridať koučovanie i iným poradenským alebo lektorským činnostiam, ktoré robia a možno najviac je manažérov, ktorí si chcú obohatiť svoj vodcovský štýl koučovacími nástrojmi.
Môžem začať výcvikom v tímovom koučingu?
Výcvik v tímovom koučingu je vhodnejší pre tých, ktorý už majú základy koučovania a vedenie rozhovorov s jednotlivcami zvládnuté, lebo na tomto výcviku už základy nevysvetľujeme. Mali sme účastníkov, ktorí hovorili, že oni pracujú hlavne so svojim tímom ako celkom a individuálne rozhovory im nebudú užitočné a prijali sme ich do výcviku. Väčšina z nich si však potom dodatočne aj tak urobila aj Biznis koučing výcvik, lebo videli ako to ich spolužiakom pomáha aj v práci s tímami.
Je po ukončení výcviku nejaká nadstavba pre ďalšie vzdelávanie?
Áno, kontinuálne robíme kurzy pre koučov, ktorí absolvovali základné výcviky - či už naše, alebo iné certifikované výcviky. Mnohých koučov sprevádzame k medzinárodnej certifikácii, alebo im poskytujeme vzdelanie potrebné k predlžovaniu medzinárodnej certifikácie. Kurzov pre pokročilých koučov sa môžu samozrejme zúčastniť aj tí, ktorí nepovažujú medzinárodnú certifikáciu pre seba za potrebnú a chcú len ďalšie vzdelanie a „nevypadnúť“ z kontaktu s koučovacím svetom.
Budem môcť zostať v kontakte aj po ukončení výcviku?
Po ukončení základného výcviku majú naši absolventi možnosť stretávať sa s ďalšími absolventmi na Kluboch koučov, ktoré organizujeme každé tri mesiace. Je to priateľské stretávanie, účasť je zadarmo, program je voľný, aj keď je vypísaná diskusná téma – niektorí sa je zúčastnia, iní sa bavia v inej miestnosti a organizujú nejaké spoločné projekty, alebo sa koučujú, alebo len tak diskutujú na terase. Klub koučov je platforma, kde naši absolventi môžu stretnúť ďalších ľudí, ktorí sa venujú koučovaniu a aj takých, ktorí hľadajú koučov do spoločných projektov. Ďalšia možnosť  zostať v kontakte je pre tých, ktorí majú záujem o prípravu na certifikáciu alebo ďalšie vzdelávanie. Kluby aj ďalšie kurzy sú dobré „networkovacie“ miesta, kde sa môžete zoznámiť so zaujímavými ľuďmi.
Učíte podľa vašej knihy?

Naša kniha vám dá predstavu  o tom ako koučing vysvetľujeme. Výcviky však nekopírujú knihu, sú obsiahlejšie a inak metodicky usporiadané.  Sú postavené na tom, že postupne získavate skúsenosť s koučovaním, stále viac nástrojov a prehlbujúcu sa skúsenosť s koučovaním. Každý výcvik má svoje vlastné skriptá a  "taháky", ktoré sme pre vás prezieravo pripravili my, aby ste sa nemuseli unúvať ako kedysi dávno...

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Biznis koučing modul pred letom

S vami priatelia sme uzavreli naše hromadné aktivity pred dovolenkami...pobavili sme sa...poriešili niektoré dilemy...urobili v niečom viac jasno...a porozprávali sme sa aj cez prestávky o všeličom...prestávky u nás na terase sú na to ako stvorené...slnko, teplo, vetrík, kávička, jablčka, keksíky a deky na tráve...ako na výlete:) ešteže máme zvonček:) ...tak sa uvidíme opäť v septembri...nás ešte čakajú nejaké "office aktivity" a potom sa v lete pripojíme k dovolenkárom👭


Naši absolventi

Ak hľadáte kouča pre seba alebo svojho kolegu či priateľa, skúste si vybrať tu, medzi našimi absolventami...

https://www.koucovaciaskola.sk/absolventi

Máme široké spektrum koučovacieho zamerania...príjemný zážitok  

www.koucovaciaskola.sk

Systemické mapovanie v koučovaní - dnešný modul

V koučovaní sa často stáva, že je dôležité pracovať s otázkami svedomia, lojality, viny a potreby patriť do systémov, ktoré sú pre klienta dôležité. Tieto systémy častokrát kladú na klienta protirečivé požiadavky. Vzoprieť sa pravidlám systému, väčšinou znamená vylúčenie zo systému alebo zradu systému. Ako človek prechádza svojim životom a rozvíja sa, opúšťa systémy...pokr...

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.