Koučing

Čo je koučing?

Koučing je nová profesia, ktorej samostatnosť sa začala profilovať v 80-tych rokoch minulého storočia a do biznisu prenikla v 90-tych rokoch. Koučing sa stal veľmi populárnym vďaka tomu, že koučovaným pomáhal urobiť si jasno vo svojich hodnotách, želaniach a cieľoch ako aj ceste ako ich dosiahnuť. Jednoducho po koučingu ľudia začali konať s hlbším uvedomením svojich predstáv o dobrom živote a darilo sa im lepšie.

Nie je koučing ako koučing.

Úspešnosť koučingu inšpirovala mnohých trénerov, poradcov, mentorov a motivačných rečníkov, aby svoje služby propagovali pod názvom koučing a preto v súčasnosti je pre bežného človeka náročné rozlíšiť v čom sa „ten pravý“ koučing líši od iných profesií a čo mu vlastne môže priniesť.  

Čo je koučing.

Koučing je rozhovor alebo séria rozhovorov – zvyčajne šesť až desať hodinových rozhovorov v priebehu pol roka až roka. Cieľom koučovacieho rozhovoru je pomôcť koučovanému ujasniť si, čo vlastne rieši, uvedomiť si, čo je v tejto záležitosti pre neho najdôležitejšie, aké má možnosti, čo mu môže pomôcť a ako bude konať.  Čo odlišuje koučing od iných pomáhajúcich rozhovorov je, že kouč nerobí „diagnostiku problému“ ani neponúka poučenie alebo riešenie. Úlohou koučingu je pomocou otázok umožniť koučovanému samému pre seba formulovať čo je vlastne jeho dilema a čo chce namiesto nej. Čo považuje sa riešenie a podľa čoho zistí, že stav sa zmenil, že jeho problém už neexistuje alebo, že cieľ bol dosiahnutý.

Ako končí koučing?

Koučovací rozhovor zvyčajne končí tým, že sa koučovaný rozhodne pre konanie, ktoré ho priblíži k riešeniu jeho problému alebo k jeho cieľu. Koučing ako séria rozhovorov trvajúca pol roka až rok zvyčajne končí dosiahnutím želaného stavu. Výsledky koučingu spočívajú v tom, že koučovaný koná na základe toho, čo si počas koučingu premyslel. Preto zvyčajne nie je potrebné stretávať sa častejšie ako raz mesačne – koučovanému treba ponechať dostatok času na realizáciu.

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Koučing v praxi manažéra

Poznáte tie hodnotiace rozhovory z minulosti s nadriadenými, kedy sú na vás smerované otázky typu: „Ako hodnotíte vami dosiahnuté výsledky? Kde vidíte svoje rezervy? V čom sa chcete zlepšiť a rozvíjať?“, proste sebahodnotenie s nadriadeným v priamom prenose. Mnohým prebehne v hlave myšlienka o nevyhnutnom prežití tejto povinnej jazdy, lebo vo finále z toho osoh a pridaná hodnota zo strany nadriadeného nebude.

Teraz ako manažér uvažujem takto: A čo tak byť „challenging“  (ako sa hovorí v korporátnom svete) v tomto rozhovore? Mne sa napríklad osvedčilo kladenie niektorých koučovacích otázok: „ Čo konkrétne odo mňa očakávaš pri svojom rozvoji? Čo bude pre teba znakom, že si sa posunul/a v tejto oblasti?“ ...Tieto otázky sú napomocné pre obe strany, aby sme sa vyhli frázovým odpovediam a tvorbe mylných interpretácií odpovedí...takto vo svojej manažérskej práci využíva koučing dnes už úplne automaticky manažérka v medzinárodnej korporácii a absolventka výcviku Biznis koučingu Adriana R.S.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami z praxe...

V akých situáciách vy, ako manažéri využívate namiesto rád či príkazov koučovacie otázky, intervencie, prístup?...

Aké situácie v práci riešite s ľuďmi v tíme a zišlo by sa vám niekoľko rád, tipov...

Ďakujeme že ste nám vyzdieľali pohľady z vašej praxe...👩👩👦👦👩👧

Inšpirácia na čítanie

Ak vás zaujímajú spôsoby ako sprevádzať ľudí pri riešení ich osobných či pracovných dilem, ako im pomôcť premýšľať o riešeniach, skúste knihu "Koučovanie podľa pyramídy".

Kniha je pre ľudí z praxe, ktorí hľadajú zrozumiteľný a jasný návod, o ktorý sa môžu oprieť vo svojich prvých mesiacoch/rokoch vedenia koučovacích rozhovorov. Nesnažíme sa pokryť celú problematiku koučovania a ukázať jej hĺbku, sústreďujeme sa skôr na to, čo môže pomôcť, čo najširšiemu okruhu ľudí osvojiť si osobitosť vedenia transformačných rozhovorov, aby ich manažéri mohli viesť so svojimi zamestnancami, rodičia so svojimi deťmi a kolegovia s kolegami. Aby sa tento nástroj stal dostupným pre čo najviac ľudí bez obáv, že je to veľmi náročné zvládnuť bežnému človeku...aby sa ľudia odvážili...veď zručnosti a majstrovstvo sa budujú praxou...tak ako životné skúsenosti získavame životom, tak koučovacie zručnosti získavame koučovaním... 

Kniha je postavená ako manuál, je jasne členená, ponúka nástroje a príklady, ktorépomôžu rozvinúť nielen zručnosti, ale aj špecifický prístup k svetu a k človeku. 

Nájdete vo všetkých kníhkupectvách aj v e-shope na internete, a aj ako E-book.

Tu je krátke video o tom, čo je transformačný koučing:

https://www.youtube.com/watch?v=s0KO55rWxwY

Koučing v práci manažéra

Pozor! Tento kurz môže zmeniť vaše myslenie.
Za pol roka sa naučíte koučovať na svetovej úrovni. Máme takmer 800 spokojných absolventov. Manažérov, z toho veľkú skupinu HR manažérov, profi koučov, lektorov, trénerov, športovcov, podnikateľov, terapeutov, psychológov, právnikov, lekárov, umelcov...

Pre HR manažéra výborný nástroj ako pomáhať manažérom či špecialistom vo firme, organizácii.

Naučíte sa skutočne koučovať pracovné aj životné témy.
Kurz zameraný na prax. Žiadne nudné prednášky.

Referencie - video tu, dole zrolujte stránku:


Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu