Life koučing kurz

Medzinárodné akreditované označenie: Life coaching – transformational conversations changing lives. (Životný koučing – transformačné rozhovory meniace životy)

Toto je jediný ICF akreditovaný kurz v koučovaní špecializovaný na životné témy na celom území Slovenska a Česka.

Prihláška do kurzu

Ako je kurz akreditovaný

ce-level-1 ce-level-2

Tento kurz bol akreditovaný medzinárodnou federáciou koučovania (ICF) ako základný kurz k získaniu medzinárodnej certifikácie kouča. Kurz má 76 hodín špecificky koučovacieho vzdelávania schváleného ICF.

Certifikát, ktorý dostanete

lctc-logo-pre-absolventov-srgb

Po ukončení kurzu dostanete absolventský certifikát, ktorý budete potrebovať k získaniu medzinárodnej certifikácie a dostanete právo, používať toto logo.

Rozsah

10 dní v priebehu 8 mesiacov (program prebieha v piatich dvojdňových stretnutiach).

Čas

9.00 - 16.30, káva od 8.30

Miesto konania

Školiace stredisko Business Coaching College, Karloveské rameno 6, Bratislava

Cena

2 360,00 € bez DPH / osoba (10 tréningových dní).
2 832,00 € s DPH

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť koučovať predovšetkým životné témy. A tiež pre tých, ktorí si chcú "upratať" vo svojom živote: ujasniť si svoje hodnoty a priority a nájsť zdroje svojej vnútornej sily, ktorá im umožní urobiť rozhodnutia, ktoré potrebujú urobiť.

Certifikát vám umožní

Certifikát vám umožní koučovať profesionálne na živnosť alebo si koučovanie pridať k príbuznej profesii, ktorú robíte - k terapii, poradenstvu, manažérskej práci a podobne. Certifikát je tiež základom k pokračovaniu k medzinárodnej certifikácii - ku ktorej budete potrebovať ešte prax 100 hodín a prácu s mentorom koučovania. Poskytujeme kompletné sprevádzanie k medzinárodnej certifikácii. Skúšku z vedenia koučovacieho rozhovoru na ACC aj PCC úrovni môžete urobiť v našej škole v slovenskom jazyku.

Čo sa naučíte

Naučíte sa viesť koučovací rozhovor podľa ôsmich ICF kompetencií v zrozumiteľnej štruktúre podľa koučovacej pyramídy(TM). Na konci výcviku budete schopní samostatne viesť koučovacie rozhovory na životné témy, vrátane riešenia konfliktov, ujasňovanie vzťahov, hľadania vlastného miesta vo svete alebo stanovovania kariérnych cieľov.

Prijímame prihlášky na kurz začínajúci v novembri.

Tento kurz sa vám bude hodiť najmä ak vás čakajú zmeny a náročné konverzácie v osobných alebo pracovných záležitostiach. Kurz bude prebiehať osobne naživo

Kurz sa skladá z 5 modulov

Koučing nemá konkrétneho autora, a nebola to ani veľká kampaň, ktorá by ho „dostala na trh“. Stal populárnym, lebo ľuďom pomáhal. V tomto kurze sa dozviete čo odlišuje skutočný transformačný, životy meniaci, koučing od iných pomáhajúcich rozhovorov a ako taký rozhovor viesť. 

Zoznámite sa s 5-krokovou koučovacou pyramídou (TM) - štruktúrou vedenia koučovacieho rozhovoru, ktorá vás svojou logikou a jasnosťou povedie vždy, keby ste zaváhali ako v rozhovore pokračovať. 

06.11.2024 - 07.11.2024

I. ModulSformulovanie klientovho zámeru a cieľa


1551277820302

Najskôr sa zameriame na to, ako klientovi pomôcť zadefinovať vlastné predstavy o smerovaní jeho života, ktoré by bolo pre neho dobré: Aby si klient odpovedal na otázky: Kde som v súčasnosti, ako sa mám, čo chcem mať inak? Preskúmanie prítomnosti a vlastných možností otvára cestu k nachádzaniu riešení.

V tomto moduli sa budeme venovať základnej štruktúre vedenia rozhovoru, špecifikám kladenia koučovacích otázok, mapovacím nástrojom v koučovacom rozhovore a nastaveniu koučovacieho procesu s dlhodobým klientom.

11.12.2024 - 12.12.2024

II. ModulObjavovanie osobnej sily a počúvanie klienta


1551278057753

Tento modul je zameraný na počúvanie seba samého a súčasne aj inej osoby (klienta alebo kohokoľvek iného, komu venujeme pozornosť), budeme trénovať koučovací postoj, týkajúci sa bdelosti a prítomnosti kouča, na aktívne počúvanie na troch úrovniach, vrátane počúvania nevypovedaného.

Takisto sa zameriame na všímanie si zdrojov klientovej osobnej sily. Osobná sila je tajný zdroj úspechu najrôznejších ľudí — manažérov aj vedcov, lekárov aj umelcov, teda u ľudí ktorí chcú budovať kariéru ale aj tí, ktorí chcú žiť šťastný život s rodinou. Má veľa do činenia s ujasnením si toho, na čom nám skutočne záleží a schopnosťou postaviť sa za to. Kouči, ktorí si osvoja jemnú prácu objavovania zdrojov klientovej sily a nachádzania krehkej rovnováhy medzi chcením mysle a túžbou srdca, pomáhajú klientom viesť skutočne autentický život a ísť ich vlastnou cestou životom.  

05.02.2025 - 06.02.2025

III. Modul Práca s vnútornými hodnotami a limitujúcimi presvedčeniami


1551278150893

 Aký má byť náš život, z čoho sa má skladať, aby mal zmysel?


Jeho zmysel si môžeme odvodiť z hodnôt.  To čo má pre nás hodnotu sa javí ako zmysluplné. Túžba po „zmysluplnosti“ je  najdôležitejšia motivačná sila u človeka. Hovorí, že človek vždy môže zachovať slobodu voľby — schopnosť voliť čo urobí ale aj schopnosť voliť voju vlastnú vnútornú reakciu na vonkajšie okolnosti.


Tento modul je zameraný na koučovacie nástroje pomáhajúce klientovi objavovať a definovať vlastné hodnoty, odlišovať skutočné hodnoty od presvedčení, ktoré nám bránia žiť život ako chceme a túžime. Zameriame sa aj na prácu s limitujúcimi presvedčeniami.


12.03.2025 - 13.03.2025

IV. ModulPráca s vnútornými a vonkajšími prekážkami klienta


1551278301676

Keď sme s klientom objavili, čo skutočne chce mať vo svojom živote prítomné a ktoré svoje hodnoty bude týmto ctiť, je čas pozrieť sa na techniky pomáhajúce mu identifikovať a prekonávať prekážky, s ktorými sa môže stretnúť.


Vnútorné prekážky sú tie, ktoré sú ukryté v človeku a bránia mu alebo sťažujú dosiahnuť cieľ. Zameriame sa na koučovacie nástroje na zvýšenie sebauvedomenia a prácu s vnútornými bariérami. Tento modul pripravuje kouča na to ako pomôcť klientovi pripravovať sa na zvládanie vnútorných aj vonkajších konfliktov, práca so strachom a ako ho transformovať na zdroje sily. 

28.05.2025 - 29.05.2025

V. ModulBilančné rozhovory s klientom


1551278398870

V tomto moduli sa sústredíme na bilanciu vlastného progresu počas výcviku a na to, ako bilancovať klientov progres a viesť bilančné koučovacie rozhovory. Pozrieme sa tiež na to, ako v koučovaní dávať spätnú väzbu a čo je priama komunikácia. Budeme hľadať signály rovnováhy podpory a výzvy v koučovacom procese a ako s klientom vytvoriť jeho osobnú mapu rôznych druhov sily, ktoré má a ako ho budú ďalej sprevádzať. V tomto moduli sa koučom už zvyčajne vynára ich vlastný a jedinečný koučovací štýl, ktorý je v súlade s ich temperamentom a hodnotami.

Ku kurzu dostanete skriptá

Ku kurzu dostanete skriptá

Vaše referencie

Veľmi sa mi páčila profesionalita a uvoľnená atmosféra, ktorú lektorky dosiahli v skupine už od prvého modulu. Prepojenie teórie s praxou bolo výborné. Najväčší prínos je, že cítim, že som sa posunula o veľký krok vo svojom osobnostnom raste. Ak chcete získať veľmi dobré, pevné, systematické a profesionálne základy koučingu, pracovať v priateľskej atmosfére a zároveň sa posunúť vo svojom osobnom živote a raste, tak tento výcvik je pre vás. Plus určite spoznáte nových úžasných ľudí.

Najviac ma zaujala kompletnosť výcviku. Množstvo techník a správne otázky. Metodika logická, atmosféra inšpiratívna, prostredie príjemné, načasovanie na prvé dva pracovné dni v týždni vyhovujúce.Od úvahy k činu je len jeden krok, treba to skúsiť. Veľmi som sa bála, veľmi som bola zvedavá, veľmi som samu seba prekvapila, veľa som si zobrala a dúfam, že som aj veľa dala. Má to zmysel a niekedy len to uvedomenie si, že niečo pre seba robíme, robí zázraky.

Získajte e-book zadarmo

Získajte e-book zadarmo

Zuzana a Denisa spoločne vydali knihu vydali knihu Koučovanie podľa pyramídy, ktorú odporúča ICF Slovak Chapter. Môžete ju kúpiť vo všetkých väčších kníhkupectvách alebo v našom e-shope a jej prvú kapitolu si môžete stiahnuť zadarmo.

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

Naši klienti

referencie-business-coaching-college-052
referencie-business-coaching-college-068
referencie-business-coaching-college-027
referencie-business-coaching-college-003
referencie-business-coaching-college-001
referencie-business-coaching-college-021
referencie-business-coaching-college-058
referencie-business-coaching-college-016
referencie-business-coaching-college-020
referencie-business-coaching-college-045
referencie-business-coaching-college-002
referencie-business-coaching-college-009
referencie-business-coaching-college-061
referencie-business-coaching-college-059
referencie-business-coaching-college-051
referencie-business-coaching-college-010
referencie-business-coaching-college-035
referencie-business-coaching-college-070
referencie-business-coaching-college-053
referencie-business-coaching-college-025
referencie-business-coaching-college-069
referencie-business-coaching-college-057
referencie-business-coaching-college-037
referencie-business-coaching-college-046
referencie-business-coaching-college-030
referencie-business-coaching-college-039
referencie-business-coaching-college-029
referencie-business-coaching-college-044
referencie-business-coaching-college-050
referencie-business-coaching-college-064
referencie-business-coaching-college-007
referencie-business-coaching-college-008
referencie-business-coaching-college-006
referencie-business-coaching-college-005
referencie-business-coaching-college-004
referencie-business-coaching-college-011
referencie-business-coaching-college-012
referencie-business-coaching-college-013
referencie-business-coaching-college-014
referencie-business-coaching-college-017
referencie-business-coaching-college-018
referencie-business-coaching-college-015
referencie-business-coaching-college-019
referencie-business-coaching-college-022
referencie-business-coaching-college-023
referencie-business-coaching-college-024
referencie-business-coaching-college-026
referencie-business-coaching-college-031
referencie-business-coaching-college-032
referencie-business-coaching-college-033
referencie-business-coaching-college-028
referencie-business-coaching-college-034
referencie-business-coaching-college-038
referencie-business-coaching-college-040
referencie-business-coaching-college-041
referencie-business-coaching-college-042
referencie-business-coaching-college-047
referencie-business-coaching-college-048
referencie-business-coaching-college-049
referencie-business-coaching-college-036
referencie-business-coaching-college-054
referencie-business-coaching-college-056
referencie-business-coaching-college-060
referencie-business-coaching-college-055
referencie-business-coaching-college-063
referencie-business-coaching-college-065
referencie-business-coaching-college-062
referencie-business-coaching-college-066
referencie-business-coaching-college-043
referencie-business-coaching-college-067
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.