Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Koučing v praxi manažéra

14. 4. 2021

Poznáte tie hodnotiace rozhovory z minulosti s nadriadenými, kedy sú na vás smerované otázky typu: „Ako hodnotíte vami dosiahnuté výsledky? Kde vidíte svoje rezervy? V čom sa chcete zlepšiť a rozvíjať?“, proste sebahodnotenie s nadriadeným v priamom prenose. Mnohým prebehne v hlave myšlienka o nevyhnutnom prežití tejto povinnej jazdy, lebo vo finále z toho osoh a pridaná hodnota zo strany nadriadeného nebude.

Teraz ako manažér uvažujem takto: A čo tak byť „challenging“  (ako sa hovorí v korporátnom svete) v tomto rozhovore? Mne sa napríklad osvedčilo kladenie niektorých koučovacích otázok: „ Čo konkrétne odo mňa očakávaš pri svojom rozvoji? Čo bude pre teba znakom, že si sa posunul/a v tejto oblasti?“ ...Tieto otázky sú napomocné pre obe strany, aby sme sa vyhli frázovým odpovediam a tvorbe mylných interpretácií odpovedí...takto vo svojej manažérskej práci využíva koučing dnes už úplne automaticky manažérka v medzinárodnej korporácii a absolventka výcviku Biznis koučingu Adriana R.S.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami z praxe...

V akých situáciách vy, ako manažéri využívate namiesto rád či príkazov koučovacie otázky, intervencie, prístup?...

Aké situácie v práci riešite s ľuďmi v tíme a zišlo by sa vám niekoľko rád, tipov...

Ďakujeme že ste nám vyzdieľali pohľady z vašej praxe...👩👩👦👦👩👧

čítať viac

Inšpirácia na čítanie

13. 4. 2021

Ak vás zaujímajú spôsoby ako sprevádzať ľudí pri riešení ich osobných či pracovných dilem, ako im pomôcť premýšľať o riešeniach, skúste knihu "Koučovanie podľa pyramídy".

Kniha je pre ľudí z praxe, ktorí hľadajú zrozumiteľný a jasný návod, o ktorý sa môžu oprieť vo svojich prvých mesiacoch/rokoch vedenia koučovacích rozhovorov. Nesnažíme sa pokryť celú problematiku koučovania a ukázať jej hĺbku, sústreďujeme sa skôr na to, čo môže pomôcť, čo najširšiemu okruhu ľudí osvojiť si osobitosť vedenia transformačných rozhovorov, aby ich manažéri mohli viesť so svojimi zamestnancami, rodičia so svojimi deťmi a kolegovia s kolegami. Aby sa tento nástroj stal dostupným pre čo najviac ľudí bez obáv, že je to veľmi náročné zvládnuť bežnému človeku...aby sa ľudia odvážili...veď zručnosti a majstrovstvo sa budujú praxou...tak ako životné skúsenosti získavame životom, tak koučovacie zručnosti získavame koučovaním... 

Kniha je postavená ako manuál, je jasne členená, ponúka nástroje a príklady, ktorépomôžu rozvinúť nielen zručnosti, ale aj špecifický prístup k svetu a k človeku. 

Nájdete vo všetkých kníhkupectvách aj v e-shope na internete, a aj ako E-book.

Tu je krátke video o tom, čo je transformačný koučing:

https://www.youtube.com/watch?v=s0KO55rWxwY

čítať viac

Koučing v práci manažéra

11. 4. 2021
Pozor! Tento kurz môže zmeniť vaše myslenie.
Za pol roka sa naučíte koučovať na svetovej úrovni. Máme takmer 800 spokojných absolventov. Manažérov, z toho veľkú skupinu HR manažérov, profi koučov, lektorov, trénerov, športovcov, podnikateľov, terapeutov, psychológov, právnikov, lekárov, umelcov...

Pre HR manažéra výborný nástroj ako pomáhať manažérom či špecialistom vo firme, organizácii.

Naučíte sa skutočne koučovať pracovné aj životné témy.
Kurz zameraný na prax. Žiadne nudné prednášky.

Referencie - video tu, dole zrolujte stránku:


čítať viac

V dobe "covidovej" je koučing žiadanejší

7. 4. 2021

Koučing je nápomocný hlavne vtedy, keď treba robiť nové, autentické rozhodnutia. Najmä, keď prestávajú platiť systémy, na ktoré sme sa spoliehali a musíme nanovo definovať svoje priority, preskúmať svoje hodnoty, schopnosti a robiť nové voľby.

Môžete sa ale prihlásiť do kurzu, čo začína v máji. Ešte tam máme miesto.

Koučovanie nie je tak jednoduché, ako vyzerá, je tam kopec metazručností, ktoré navonok nie je vidieť, ale je to zručnosť, ktorú vás dokážeme za pol roka naučiť. 

Už 8 rokov vedieme medzinárodne certifikované výcviky v koučovaní s rešpektom a láskou k našim študentom 👭❤️👭❤️👭

viac info: https://lnkd.in/g6mRHE4

referencie na naše výcviky: https://lnkd.in/dmRpFxZ

čítať viac

Niečo opäť z nášho archívu

5. 4. 2021

Ďalší z našich rozhovorov o koučingu:)

O tejto téme by sa dalo rozprávať celé hodiny, ale aspoň takto v krátkosti si môžete vypočuť niečo o koučovaní...príjemné počúvanie.

https://m.youtube.com/watch?v=76NTKcvNnc8&feature=youtu.be


Ak vás to zaujalo, a ak sa chcete naučiť koučovať, pripojte sa k nám do výcviku...začíname v máji.

viac info tu: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

alebo https://www.koucovaciaskola.sk/life-coaching

čítať viac

1.apríl

1. 4. 2021

Síce je dnes prvý apríl, ale to, že v máji začíname výcvik v Biznis koučingu naživo - na našej terase na brehu Dunaja - nie je žart:) Pevne veríme že nie, a že situácia bude už iba lepšia a lepšia :)

Koučing je výborný nástroj pre manažérov... zvlásť v týchto náročných časoch, keď sa mení všetko, na čo sme boli zvyknutí, čo sme vybudovali a brali ako samozrejmé...

Koučing je ďalší užitočný nástroj pre psychológov a terapeutov... pomáha vo vzťahoch, ktoré prechádzajú turbulenciami zmenami...

Koučing je samozrejme nevyhnutná zručnosť pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnymi koučami...

A v neposlednom rade je koučing užitočný pre každého, kto chce pracovať na sebe - na svojom živote, kariére, vzťahoch, naplnení, objavovaní, sebapoznaní, ...

https://youtu.be/8jz3foCBITY


čítať viac

Marec mesiac knihy a naše odporúčania

31. 3. 2021

V záverečný marcový deň vám ponúkame ďalšiu knihu ako inšpiráciu. Experiencing and the Creation of Meaning (Prežívanie a vytváranie významu) je kniha pre náročného čitateľa. Eugene Gendlin robil ešte v 90-tych rokoch minulého storočia výskumy, kde sa snažil prísť na to, ako je možné, že niektorým terapeutickým pacientom terapia pomáha a iným nie. Spolu so svojim tímom analyzoval stovky hodín nahratých terapií a prišiel k záveru, že terapia funguje vtedy, keď pred tým, ako klient odpovie, sa ponorí hlboko do seba, pozoruje svoj zážitok a pomaly a opakovane sa snaží nájsť slovo, vyjadrenie, ktoré by jeho prežívanie vystihlo. Takto hľadá význam a pravdu svojho prežívania. Táto metóda sa stala známou pod názvom focusing a širokej verejnosti ju Gendlin predstavil v rovnomennej knihe.  Každé transformačné koučovanie zahŕňa toto načúvanie vlastnému zážitku, z ktorého sa vynoruje význam, poznanie, uvedomenie. Experiencing and the Creation of Meaning je kniha viac akademická a filozofická a hodí sa pre tých, ktorých nezaujíma len praktická stránka koučovania, ale aj záhady toho, ako je možné, že tento druh rozhovorov funguje.  Zaoberá sa tým, ako sa koncepty (logické formy, pravidlá, algoritmy, kategórie, vzorce) vzťahujú k zažívaniu (situáciám, udalostiam, metaforickému jazyku) a ako zažívanie funguje v našich kognitívnych a sociálnych aktivitách. Takto s úctou k pamiatke nášho učiteľa uzatvárame mesiac knihy.

čítať viac

Vstúpte do sveta koučovania s výcvikom biznis koučingu!

29. 3. 2021


Získate diplom Business Coaching Trained Coach a koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi. Súčasne budete mať vzdelanie požadované pre členstvo v ICF (Medzinárodnej federácii koučov).

Naučíte sa koučing v praxi. Výcvik je vedený online interaktívnym spôsobom a silne zameraný na prax. Naučíte sa viesť efektívny koučovací rozhovor s jednotlivcami na pracovné, aj osobné témy. Naučite sa používať 5-krokovú koučovaciu pyramídu - štuktúru vedenia rozhovoru, ktorá je jednoduchá, logická a zrozumiteľná. Ako bonus v rámci výcviku získate množstvo vlastných koučovacích hodín od svojich spolužiakov a vyriešite si svoje osobné alebo pracovné dilemy. Tento kurz je pragmatická odpoveď na otázku ako sa stať koučom v každodennom živote v práci aj mimo nej.

Výcvik začína v máji. Na našej terase (viď obr.). Germicídny žiarič máme...Rúška máme...


Viac info, referencie a prihláška tu: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

 

čítať viac

Marec mesiac knihy a naše odporúčania

26. 3. 2021

veľmi stručne o knihe a smere Logoterapia: V.E.Frankl (neurológ, psychológ a psychiater) založil psychoterapeutickú školu - logoterapiu, ktorú inšpirovala kontinentálna filozofia, najmä existencializmus, fenomenológia, filozofická antropológia a pod. Logoterapia verí, že rôzne skúsenosti pomáhajú človeku nájsť zmysel života, učia ho o sebe, o druhých a o svete, v ktorom žije. Každá ľudská bytosť má svoje vlastné skúsenosti, myšlienky, zážitky, prežívania, ktoré utvárajú z človeka to, kým je..Frankl sa okrem iného vo svojom prístupe zaoberá ľudským svedomím a voľbami ktoré s ním súvisia.

K morálnemu správaniu nevedie človeka žiaden pud (človeka nemožno redukovať na objekt vlastných pudových a mocenských potrieb), ale si ho dobrovoľne vyberá. Tak prestáva byť len obeťou vonkajších okolností či vlastných vnútorných mechanizmov a smeruje k duchovne aj emocionálne slobodnému prežívaniu a zodpovednému zaobchádzaniu so sebou samým a s okolitým svetom. Tým vyjadruje pravú vôľu k zmyslu, ktorá je výsledkom jeho slobodných rozhodnutí. Zmysel ako taký nie je možné v danej situácii aktívne vytvoriť, on je tam už prítomný...treba ho iba objaviť. Hľadanie zmyslu života je hlavnou zodpovednosťou každého človeka.

Toto svoje "učenie a teóriu" Frankl pozoroval a dotváral počas svojho pobytu v koncentračnom tábore, kde na základe toho vznikla jeho vynikajúca kniha "A napriek všetkému povedať životu áno" (preložené) V tejto maličkej emotívnej knihe, ktorá sa hneď po vydaní stala bestsellerom, popisuje, ako človek vystupuje z limitovaných podmienok tela a psychiky a odovzdáva sa niečomu vyššiemu, aby tak mohol žiť naplnený život. Keď sa vzťahuje k niečomu čo ho presahuje, čo presahuje momentálne podmienky, v ktorých sa nachádza, je viera v niečo vyššie viera v zmysel a pod. niečo, čo mu pomáha prežiť...vtedy u neho nevzniká tzv. existenciálne vákuum/psychologické prázdno, a umožňuje mu to prežiť aj veľmi veľké utrpenie...

naše odporúčanie: všetky Franklove knihy stoja za to ... 

(vo výcviku sa prakticky a jemne dotýkame Franklových konštruktov a východísk )

čítať viac

Záver výcviku Biznis koučingu

25. 3. 2021

Opäť nadišiel čas lúčenia sa...nechcelo sa nám však nič ukončovať:) ľudia si vytvorili vzťahy dôvery, až priateľstvá... veď riešili svoje skutočné témy, otvárali sa a boli odvážne ozajstní ....učenie, humor, radosť, inšpirácia ...bolo nám potešením s vami!

A opäť prišiel kuriér s krásnymi kytičkami, ukážeme  vám ich:)

Veľa šťastia priatelia!  

Denka a Zuzka - Business Coaching College 👭

čítať viac

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Koučing v praxi manažéra

Poznáte tie hodnotiace rozhovory z minulosti s nadriadenými, kedy sú na vás smerované otázky typu: „Ako hodnotíte vami dosiahnuté výsledky? Kde vidíte svoje rezervy? V čom sa chcete zlepšiť a rozvíjať?“, proste sebahodnotenie s nadriadeným v priamom prenose. Mnohým prebehne v hlave myšlienka o nevyhnutnom prežití tejto povinnej jazdy, lebo vo finále z toho osoh a pridaná hodnota zo strany nadriadeného nebude.

Teraz ako manažér uvažujem takto: A čo tak byť „challenging“  (ako sa hovorí v korporátnom svete) v tomto rozhovore? Mne sa napríklad osvedčilo kladenie niektorých koučovacích otázok: „ Čo konkrétne odo mňa očakávaš pri svojom rozvoji? Čo bude pre teba znakom, že si sa posunul/a v tejto oblasti?“ ...Tieto otázky sú napomocné pre obe strany, aby sme sa vyhli frázovým odpovediam a tvorbe mylných interpretácií odpovedí...takto vo svojej manažérskej práci využíva koučing dnes už úplne automaticky manažérka v medzinárodnej korporácii a absolventka výcviku Biznis koučingu Adriana R.S.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami z praxe...

V akých situáciách vy, ako manažéri využívate namiesto rád či príkazov koučovacie otázky, intervencie, prístup?...

Aké situácie v práci riešite s ľuďmi v tíme a zišlo by sa vám niekoľko rád, tipov...

Ďakujeme že ste nám vyzdieľali pohľady z vašej praxe...👩👩👦👦👩👧

Inšpirácia na čítanie

Ak vás zaujímajú spôsoby ako sprevádzať ľudí pri riešení ich osobných či pracovných dilem, ako im pomôcť premýšľať o riešeniach, skúste knihu "Koučovanie podľa pyramídy".

Kniha je pre ľudí z praxe, ktorí hľadajú zrozumiteľný a jasný návod, o ktorý sa môžu oprieť vo svojich prvých mesiacoch/rokoch vedenia koučovacích rozhovorov. Nesnažíme sa pokryť celú problematiku koučovania a ukázať jej hĺbku, sústreďujeme sa skôr na to, čo môže pomôcť, čo najširšiemu okruhu ľudí osvojiť si osobitosť vedenia transformačných rozhovorov, aby ich manažéri mohli viesť so svojimi zamestnancami, rodičia so svojimi deťmi a kolegovia s kolegami. Aby sa tento nástroj stal dostupným pre čo najviac ľudí bez obáv, že je to veľmi náročné zvládnuť bežnému človeku...aby sa ľudia odvážili...veď zručnosti a majstrovstvo sa budujú praxou...tak ako životné skúsenosti získavame životom, tak koučovacie zručnosti získavame koučovaním... 

Kniha je postavená ako manuál, je jasne členená, ponúka nástroje a príklady, ktorépomôžu rozvinúť nielen zručnosti, ale aj špecifický prístup k svetu a k človeku. 

Nájdete vo všetkých kníhkupectvách aj v e-shope na internete, a aj ako E-book.

Tu je krátke video o tom, čo je transformačný koučing:

https://www.youtube.com/watch?v=s0KO55rWxwY

Koučing v práci manažéra

Pozor! Tento kurz môže zmeniť vaše myslenie.
Za pol roka sa naučíte koučovať na svetovej úrovni. Máme takmer 800 spokojných absolventov. Manažérov, z toho veľkú skupinu HR manažérov, profi koučov, lektorov, trénerov, športovcov, podnikateľov, terapeutov, psychológov, právnikov, lekárov, umelcov...

Pre HR manažéra výborný nástroj ako pomáhať manažérom či špecialistom vo firme, organizácii.

Naučíte sa skutočne koučovať pracovné aj životné témy.
Kurz zameraný na prax. Žiadne nudné prednášky.

Referencie - video tu, dole zrolujte stránku:


Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu