Novinky: stránka 5

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Ako sa stať lídrom ktorý využíva koučovací prístup?

21. 4. 2021
Zaujíma vás:
Ako sa stať koučom v biznise?
Ako doplniť svoj leadership o koučovací prístup?
Ako koučovať svojich podriadených v práci, keď sú všetci na homeoffice?
Ako pomôcť sám sebe keď som zaseknutý v situácii a nevidím riešenie?
Ak vás tato tema oslovuje, tak navštivte BIZNIS KOUČING výcvik- je medzinárodne certifikovaný od ICF/medzinárodnej federácie koučov.
Pozostáva z 5 modulov po dva dni v priebehu pol roka. Medzi modulmi trénujete naučené zručnosti  v praxi a so svojimi spolužiakmi. Veľká časť vyučovania je predovšetkým o praxi - výcvik končíte s tým, že skutočne viete viesť profesionálne koučovací rozhovor. Business coaching, ktorý učímia v BCC, sa zameriava na celého človeka, nie len na biznis procesy.  Biznis koučing, ktorý sa naučíte, je určený na riešenie komplexných dilem, ktoré v práci riešime všetci – vzťahy, konflikty, etické a strategické rozhodnutia, preberanie zodpovednosti...
Začíname online a od mája budeme učiť na našej krásnej terase pri Dunaji, ktorá je súčasťou koučovacej školy Business Coaching College.
Výcvik začína v máji

A máme aj germicídny žiarič okrem terasy:):)

Viac info, referencie a prihláška tu: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing


čítať viac

Tímový a skupinový koučing

19. 4. 2021

V tomto výcviku sa pozrieme na spôsob ako vytvárame vzťah so skupinou a tímom a získavame dôveru, ako vytvárame dohodu o koučovaní s tímom, kladieme silné otázky zamerané na riešenie a nachádzame uvedomenie skupiny. Zameráme sa na používanie štruktúrovaných postupov, ktoré  dovoľujú členom tímu  cítiť sa bezpečne a pracovať v predvídateľnom prostredí.

Lídri a kouči  si odnesú užitočné nástroje, ktoré môžu pri práci s tímom použiť pri budovaní vízie, stanovovaní cieľov  a kreatívnom nachádzaní riešení. 

Pozrieme sa na to ako pracujeme s tímom ako s "integrovaným systémom", ktorý je klientom koučovania. Okrem emocionálnej inteligencie (porozumenia sebe) a sociálnej inteligencie (porozumenia iným), existuje vzťahová systémová inteligencia, kde je ústredným bodom vzťahu skupina, team alebo systém. Poznanie jej základnej dynamiky pomáha koučom a riadiacim pracovníkom konštruktívne pristupovať k situáciám „dusnej atmosféry“ a riadene riešiť konflikty.

Výcvik bude prebiehať naživo/osobne na anšej terase pri Dunaji. Začíname 9.-10.6.2021

prihláška a referencie (video dole pod prihláškou zrolovať) na výcvik tu:čítať viac

Systemický koučing - výcvik

16. 4. 2021


Mapovanie vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta je obsahom výcviku. 

Medzinárodné certifikované označenie: Approved Program: Systemic coaching. Mapping relationships and hidden loyalties in systems relevant to client’s issue.

Naučíte sa pozerať na klientove problémy v širšom kontexte jeho vzťahov a systemických väzieb do ktorých patrí. Túto schopnosť využijete predovšetkým pri koučovaní konfliktov, uviaznutia v situácii z ktorej sa klient nevie dostať, nevedomého jednania v zmysle skrytých lojalít, alebo klientovej "neschopnosti" plniť vlastné predsavzatia.

Vycvik začína 26.-27.mája 2021

čítať viac

Koučing v praxi manažéra

14. 4. 2021

Poznáte tie hodnotiace rozhovory z minulosti s nadriadenými, kedy sú na vás smerované otázky typu: „Ako hodnotíte vami dosiahnuté výsledky? Kde vidíte svoje rezervy? V čom sa chcete zlepšiť a rozvíjať?“, proste sebahodnotenie s nadriadeným v priamom prenose. Mnohým prebehne v hlave myšlienka o nevyhnutnom prežití tejto povinnej jazdy, lebo vo finále z toho osoh a pridaná hodnota zo strany nadriadeného nebude.

Teraz ako manažér uvažujem takto: A čo tak byť „challenging“  (ako sa hovorí v korporátnom svete) v tomto rozhovore? Mne sa napríklad osvedčilo kladenie niektorých koučovacích otázok: „ Čo konkrétne odo mňa očakávaš pri svojom rozvoji? Čo bude pre teba znakom, že si sa posunul/a v tejto oblasti?“ ...Tieto otázky sú napomocné pre obe strany, aby sme sa vyhli frázovým odpovediam a tvorbe mylných interpretácií odpovedí...takto vo svojej manažérskej práci využíva koučing dnes už úplne automaticky manažérka v medzinárodnej korporácii a absolventka výcviku Biznis koučingu Adriana R.S.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami z praxe...

V akých situáciách vy, ako manažéri využívate namiesto rád či príkazov koučovacie otázky, intervencie, prístup?...

Aké situácie v práci riešite s ľuďmi v tíme a zišlo by sa vám niekoľko rád, tipov...

Ďakujeme že ste nám vyzdieľali pohľady z vašej praxe...👩👩👦👦👩👧

čítať viac

Inšpirácia na čítanie

13. 4. 2021

Ak vás zaujímajú spôsoby ako sprevádzať ľudí pri riešení ich osobných či pracovných dilem, ako im pomôcť premýšľať o riešeniach, skúste knihu "Koučovanie podľa pyramídy".

Kniha je pre ľudí z praxe, ktorí hľadajú zrozumiteľný a jasný návod, o ktorý sa môžu oprieť vo svojich prvých mesiacoch/rokoch vedenia koučovacích rozhovorov. Nesnažíme sa pokryť celú problematiku koučovania a ukázať jej hĺbku, sústreďujeme sa skôr na to, čo môže pomôcť, čo najširšiemu okruhu ľudí osvojiť si osobitosť vedenia transformačných rozhovorov, aby ich manažéri mohli viesť so svojimi zamestnancami, rodičia so svojimi deťmi a kolegovia s kolegami. Aby sa tento nástroj stal dostupným pre čo najviac ľudí bez obáv, že je to veľmi náročné zvládnuť bežnému človeku...aby sa ľudia odvážili...veď zručnosti a majstrovstvo sa budujú praxou...tak ako životné skúsenosti získavame životom, tak koučovacie zručnosti získavame koučovaním... 

Kniha je postavená ako manuál, je jasne členená, ponúka nástroje a príklady, ktorépomôžu rozvinúť nielen zručnosti, ale aj špecifický prístup k svetu a k človeku. 

Nájdete vo všetkých kníhkupectvách aj v e-shope na internete, a aj ako E-book.

Tu je krátke video o tom, čo je transformačný koučing:

https://www.youtube.com/watch?v=s0KO55rWxwY

čítať viac

Koučing v práci manažéra

11. 4. 2021
Pozor! Tento kurz môže zmeniť vaše myslenie.
Za pol roka sa naučíte koučovať na svetovej úrovni. Máme takmer 800 spokojných absolventov. Manažérov, z toho veľkú skupinu HR manažérov, profi koučov, lektorov, trénerov, športovcov, podnikateľov, terapeutov, psychológov, právnikov, lekárov, umelcov...

Pre HR manažéra výborný nástroj ako pomáhať manažérom či špecialistom vo firme, organizácii.

Naučíte sa skutočne koučovať pracovné aj životné témy.
Kurz zameraný na prax. Žiadne nudné prednášky.

Referencie - video tu, dole zrolujte stránku:


čítať viac

V dobe "covidovej" je koučing žiadanejší

7. 4. 2021

Koučing je nápomocný hlavne vtedy, keď treba robiť nové, autentické rozhodnutia. Najmä, keď prestávajú platiť systémy, na ktoré sme sa spoliehali a musíme nanovo definovať svoje priority, preskúmať svoje hodnoty, schopnosti a robiť nové voľby.

Môžete sa ale prihlásiť do kurzu, čo začína v máji. Ešte tam máme miesto.

Koučovanie nie je tak jednoduché, ako vyzerá, je tam kopec metazručností, ktoré navonok nie je vidieť, ale je to zručnosť, ktorú vás dokážeme za pol roka naučiť. 

Už 8 rokov vedieme medzinárodne certifikované výcviky v koučovaní s rešpektom a láskou k našim študentom 👭❤️👭❤️👭

viac info: https://lnkd.in/g6mRHE4

referencie na naše výcviky: https://lnkd.in/dmRpFxZ

čítať viac

Niečo opäť z nášho archívu

5. 4. 2021

Ďalší z našich rozhovorov o koučingu:)

O tejto téme by sa dalo rozprávať celé hodiny, ale aspoň takto v krátkosti si môžete vypočuť niečo o koučovaní...príjemné počúvanie.

https://m.youtube.com/watch?v=76NTKcvNnc8&feature=youtu.be


Ak vás to zaujalo, a ak sa chcete naučiť koučovať, pripojte sa k nám do výcviku...začíname v máji.

viac info tu: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

alebo https://www.koucovaciaskola.sk/life-coaching

čítať viac

1.apríl

1. 4. 2021

Síce je dnes prvý apríl, ale to, že v máji začíname výcvik v Biznis koučingu naživo - na našej terase na brehu Dunaja - nie je žart:) Pevne veríme že nie, a že situácia bude už iba lepšia a lepšia :)

Koučing je výborný nástroj pre manažérov... zvlásť v týchto náročných časoch, keď sa mení všetko, na čo sme boli zvyknutí, čo sme vybudovali a brali ako samozrejmé...

Koučing je ďalší užitočný nástroj pre psychológov a terapeutov... pomáha vo vzťahoch, ktoré prechádzajú turbulenciami zmenami...

Koučing je samozrejme nevyhnutná zručnosť pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnymi koučami...

A v neposlednom rade je koučing užitočný pre každého, kto chce pracovať na sebe - na svojom živote, kariére, vzťahoch, naplnení, objavovaní, sebapoznaní, ...

https://youtu.be/8jz3foCBITY


čítať viac

Marec mesiac knihy a naše odporúčania

31. 3. 2021

V záverečný marcový deň vám ponúkame ďalšiu knihu ako inšpiráciu. Experiencing and the Creation of Meaning (Prežívanie a vytváranie významu) je kniha pre náročného čitateľa. Eugene Gendlin robil ešte v 90-tych rokoch minulého storočia výskumy, kde sa snažil prísť na to, ako je možné, že niektorým terapeutickým pacientom terapia pomáha a iným nie. Spolu so svojim tímom analyzoval stovky hodín nahratých terapií a prišiel k záveru, že terapia funguje vtedy, keď pred tým, ako klient odpovie, sa ponorí hlboko do seba, pozoruje svoj zážitok a pomaly a opakovane sa snaží nájsť slovo, vyjadrenie, ktoré by jeho prežívanie vystihlo. Takto hľadá význam a pravdu svojho prežívania. Táto metóda sa stala známou pod názvom focusing a širokej verejnosti ju Gendlin predstavil v rovnomennej knihe.  Každé transformačné koučovanie zahŕňa toto načúvanie vlastnému zážitku, z ktorého sa vynoruje význam, poznanie, uvedomenie. Experiencing and the Creation of Meaning je kniha viac akademická a filozofická a hodí sa pre tých, ktorých nezaujíma len praktická stránka koučovania, ale aj záhady toho, ako je možné, že tento druh rozhovorov funguje.  Zaoberá sa tým, ako sa koncepty (logické formy, pravidlá, algoritmy, kategórie, vzorce) vzťahujú k zažívaniu (situáciám, udalostiam, metaforickému jazyku) a ako zažívanie funguje v našich kognitívnych a sociálnych aktivitách. Takto s úctou k pamiatke nášho učiteľa uzatvárame mesiac knihy.

čítať viac

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Ceníme si to

Hospodárske noviny nás vyhodnotili ako dôveryhodnú firmu...ceníme si to.....👭

Pomáhajúci projekt Divé maky

Tu je pár slov od zakladateliek neziskovej organizácie


🌺🌺🌺 KOUČING DIVÝCH MAKOV 🌺🌺🌺

Tento rok sme v spolupráci s Business Coaching College spustili pre našich štipendistov nový projekt Koučing Divých makov. 😊 Za pomoci profesionálnych koučov chceme, aby mali naši štipendisti možnosť riešiť témy ktoré ich trápia, osobnostne sa rozvíjali a vyrástli z nich silní lídri 💪 ❤.
Ďakujeme Denisa Sofia Kmecova, Zuzana Karpinska a všetkým koučom, ktorí nám s týmto projektom pomáhate  😊❤

záver výcviku v tímovom koučovaní

Včera takto veselo sme ukončili vycvik v koučovaní tímov a skupín:)

Ďakujeme ze ste 🙋💁

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu