Novinky: stránka 8

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Joga a koučing

10. 2. 2021

Opäť kratučké zamyslenie nad paralelami týchto úžasných prístupov...napríklad pri získavaní vnútornej rovnováhy...

Žijeme v rýchlom informačnom svete. Sprevádza nás častý stres, nervozita, únava, frustrácia… Aby sme si mohli vychutnávať život naplno a uvedomiť si každý jeho okamih, potrebujeme nájsť svoju vnútornú rovnováhu, ktorú v tej rýchlosti strácame...je mnoho spôsobov ako na to...napríklad joga...alebo koučing...

Joga je spojenie človeka samého so sebou. Spojenie tela, mysle a duše. A koučing takisto prináša človeku spojenie seba so sebou...cez uvedomovanie si svojich hodnôt, teda toho, čo je pre neho skutočne dôležité...čo zažíva ako cenné, ako sa skutočne má v živote, ktorý žije...či žije život, ktorý chce on sám, alebo žije život tak, „ako sa má“... koučing aj joga prináša kopec vlastného uvedomenia...a to pomáha pri nachádzaní vnútornej rovnováhy...ale to neprichádza na povel a za chvíľu. Chce to vôľu a vytrvalosť... a sebadisciplínu zotrvať v práci na sebe...

čítať viac

Z archívu: rozhovory s absolventami Biznis koučingu

8. 2. 2021

Rozprávali sme sa s absolventami o nálade, pridanej hodnote a praktických zručnostiach z Biznis koučing výcviku...ak vás zaujíma čo prináša koučing alebo sa chcete naučiť koučovať a stať sa koučom, vypočujte si názory ľudí z výcviku.

tu je link na rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=HWp4UsyclU4

viac info o kurzoch, prihlášky a video nájdete tu: www.koucovaciaskola.sk

čítať viac

Life koučing výcvik

5. 2. 2021

Zdravíme vás priatelia,

práve sme ukončili ďalší modul LIFE koučing výcviku online. Opäť nás milo prekvapil fakt, že aj life koučing sa dá učiť online, a že sú tam aj hlboké a autentické ľudské emócie. Mali sme dojem, že to bude fungovať len na Biznis výcviku, ktorý je obsahovo viac pragmaticky postavený. No a čo nás prekvapilo ako druhé, že stúpol záujem o Life koučing výcviky v tomto náročnom období. V máji začíname ďalší "life" a už je takmer plný. Na druhej strane, ľudia riešia množstvo osobných či rodinných dilem, stratu práce, vzťahových problémov či nedostatok miesta v byte kedže sú všetci stále doma...no a naši absolventi počas tréningu poskytujú aj množstvo hodín zadarmo pre finančne znevýhodnených občanov, ktorí potrebujú pomôcť - či už so vzťahmi alebo prácou.

Pokiaľ máte chuť takto pomáhať ľuďom (či už to bol váš sen v minulosti, alebo ste prišli o prácu či ju potrebujete zmeniť), môžete sa k nám pripojiť na výcvik.

tu je link na referencie, info a prihlášku:

https://www.koucovaciaskola.sk/life-coaching

a  tu je foto z výcviku ktorý práve prebieha:)


čítať viac

Opäť kúsok z našej knižky

3. 2. 2021

Koučovanie v biznise

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa koučing začal udomácňovať v biznise. To je doba, keď sa začína hovoriť, že „situácia na trhu sa zmení skôr ako stihneme dopísať manuál“.  Všetko akceleruje, dlhodobé plány sú čoraz menej užitočné,  treba sa rozhodovať za chodu, a čoraz viac zodpovednosti sa presúva na nižšie stupne riadenia. Namiesto rozdaj rozkazy a kontroluj, sa rozvíja menej direktívny štýl, keď manažéri dovoľujú a vyžadujú, aby ich podriadení samostatne mysleli.  Rýchlosť aj rozsah  biznisu sú také obrovské, že je potrebné, aby podriadení prispievali vlastnými nápadmi a preberali zodpovednosť. Supermanažér, „čo to všetko sám premyslí a skontroluje“, stále častejšie končí na jednotke intenzívnej starostlivosti. Postupne sa rozrastá počet manažérov, ktorí sa venujú nielen dodaniu výsledkov ale nevyhnutne aj rozvoju svojich talentovaných podriadených, ktorým poskytujú podporu, výzvy, spätnú väzbu, mentoring a koučing. Investujú svoj čas do toho, aby pomohli svojim ľudom naučiť sa rozhodovať a po čase sa im táto investícia vracia v tom, že nemusia riešiť toľko operatívy, môžu sa spoľahnúť na svojich ľudí, lebo vedia ako rozmýšľajú a v čom im môžu dôverovať a získavajú čas na plánovanie a strategické úvahy.  Koučovací spôsob vedenia ľudí sa preto stáva stále viac populárnym, potrebným a nakoniec aj vyžadovaným...

čítať viac

Z nášho archívu...o koučingu

2. 2. 2021

Vybrali sme z nášho archívu minuloročný rozhovor o koučovaní...pre tých ktorí nemali príležitosť si to vypočuť a zaujíma ich táto téma..príjemné počúvanie:)

Cely rozhovor najdete tu: https://podnicast.com/koucovacia-skola/

Vaša KOUČOVACIA ŠKOLA♥♥♥


Ak vás to zaujalo, můžete sa připojit k nám do výcviku.

viac info tu:

www.koucovaciaskola.sk

čítať viac

Opäť pracovná atmosféra

23. 1. 2021

Tak po mesačnej prestávke sme opäť v plnom pracovnom nasadení...Výcvik v Biznis koučingu pokračuje ...síce ešte stále online, ale to nám nebráni pri naberaní skúseností, zručností a zážitkov... Ideme proste s prúdom...tak ako nám to dovolí život... Kde je vôľa tam je cesta...

Tešíme sa že ste s nami priatelia:)

čítať viac

Koučovanie podľa pyramídy

16. 1. 2021

Koučovací vs.Inžiniersky rozhovor. úryvok z knihy "Koučovanie podľa pyramídy"

Keď sedia dvaja inžinieri/ manažéri nad problémom, tak urobia analýzu a hľadajú objektívne najlepšie riešenie toho problému. Také, ktoré vyhodnotia spoločne ako optimálne. Keď také riešenie nájdu, nastavia procesy, rozdelia úlohy a nastavia systém kontroly.... Koučovací rozhovor je iný. Tam neanalyzujeme situáciu a nehľadáme objektívne najlepšie riešenie, lebo také neexistuje...Tam hľadáme subjektívne najlepšie riešenie danej situácie v aktuálnom momente a konkrétnej situácii klienta. Teda riešenie, ktoré je v moci koučovaného a ktoré môže byť pre každého človeka iné, pretože vychádza z konkrétnej životnej"mapy" človeka. Lebo každý človek má inak skonštruovanú realitu, iný pohľad na riešenie situácií a iné vlastné postoje.

Napríklad: Talentovaný a výkonný člen tímu, je arogantný a kazí vzťahy v tíme. V koučingu nehľadáme riešenia, čo by mal urobiť on. Otázka znie: Čo potrebujem urobiť ja ako manažér? Aký môj čin môže mať vplyv na túto situáciu? Čo som schopná/ý a ochotná urobiť ja, aby som ovplyvnil/a túto situáciu? Akým spôsobom to ovplyvňuje mňa ako manažéra osobne? Čo je v tejto situácii najdôležitejšie? 

V koučovaní nehľadáme objektívne ale subjektívne najlepšie riešenie pre konkrétneho človeka...

čítať viac

Biznis koučing/ výcvik

11. 1. 2021

V marci opäť začíname náš najfrekventovanejší výcvik v BIznis koučingu - medzinárodne certifikovaný od ICF (medzinárodnej federácie kooučov). Vhodný pre manažérov a podnikateľov, ktorí teraz riešia kopec rôznych situácií, robia dôležité rozhodnutia, ale aj pre všetkých ktorí pracujú s ľuďmi - tréneri, kouči, terapeuti, právnici, lekári a samozrejme aj pre tých, ktorí pracujú sami na sebe a svojom vlastnom rozvoji. A tiež pre tých, ktorí stratili zamestnanie alebo sa zaoberajú myšlienkou, ako profesijne ďalej sa posunúť.

viac info: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

referencie o našom výcviku nájdete tu: https://www.koucovaciaskola.sk/o-skole/referencie

čítať viac

Seminár: Ako sa stať certifikovaným koučom (zadarmo)

8. 1. 2021

Ak chcete vedieť, čo treba k medzinárodnej certifikácii kouča v ICF - ste vítaní.

Rozsah: 2 hodiny  Čas: 14.00 - 16.00 

Pre koho je kurz určený: Seminár je otvorený pre všetkých záujemcov

Cena: zadarmo 

Miesto konania: Školiace stredisko Business Coaching College, Karloveské rameno 6, Bratislava

                           alebo ONLINE (podľa situácie) 

Čo sa naučíte: Vysvetlíme ICF definíciu koučovania, zmysel členstva a certifikácie v ICF, požiadavky, ktoré treba spĺňať na medzinárodný certifikát a aj postup ako to dosiahnuť. 

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN: 26.01.2021 — 26.01.2021


čítať viac

Koučovanie podľa pyramídy

4. 1. 2021

Východisková paradigma pri koučovaní 

Prvým predpokladom, ktorému veríme je, že každý z nás má v živote nejaký vplyv na akúkoľvek situáciu, v ktorej sa ocitne. Vždy máme možnosť voliť svoju reakciu na stav vecí, v ktorých sme.

Ďalším predpokladom je, že každý človek má potenciál ktorý možno ďalej rozvíjať a aj prirodzenú  tendenciu k rastu.

Cieľom konkrétneho rozhovoru je zaoberať sa konkrétnym problémom alebo situáciou, ktorá koučovaného znepokojuje alebo trápi a nájsť najbližší, aspoň malý krok, ktorý mu môže pomôcť situáciu ovplyvniť k lepšiemu. 

V koučovaní predpokladáme, že ľudia si skutočne môžu zvoliť, kam bude smerovať ich život...

No a výsledok koučovacieho rozhovoru sa deje v živote, a o to v koučovacom rozhovore ide. Aby klientovo konanie zodpovedalo jeho zámerom, hodnotám a cieľom. Aby vedel, čo naozaj chce dosiahnuť a v súlade s tým konal. 

Aj v situáciách, keď sa nám zdá, že sme bezmocní, máme možnosť nájsť svoj priestor vplyvu a rozhodnúť sa.  Ak máme vplyv, máme aj zodpovednosť. Uvedomenie a prijatie vlastnej zodpovednosti za svoj život, za situáciu v súkromnom alebo pracovnom vzťahu, v kariére a práci,  býva v koučovaní prelomové. Vždy, keď prijmeme zodpovednosť, uvedomíme si aj svoju silu – už  nie sme bezmocní. Oberá nás to o možnosť nadávať na iných (rodičov, manželského partnera, šéfa, kolegov, vládu atď.) a tiež nám to dáva možnosť uvedomiť si, že konať alebo nekonať, je vec nášho rozhodnutia a akt slobodnej vôle.

Vždy keď prijmeme zodpovednosť, uvedomíme si aj svoju silu...
čítať viac

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Ceníme si to

Hospodárske noviny nás vyhodnotili ako dôveryhodnú firmu...ceníme si to.....👭

Pomáhajúci projekt Divé maky

Tu je pár slov od zakladateliek neziskovej organizácie


🌺🌺🌺 KOUČING DIVÝCH MAKOV 🌺🌺🌺

Tento rok sme v spolupráci s Business Coaching College spustili pre našich štipendistov nový projekt Koučing Divých makov. 😊 Za pomoci profesionálnych koučov chceme, aby mali naši štipendisti možnosť riešiť témy ktoré ich trápia, osobnostne sa rozvíjali a vyrástli z nich silní lídri 💪 ❤.
Ďakujeme Denisa Sofia Kmecova, Zuzana Karpinska a všetkým koučom, ktorí nám s týmto projektom pomáhate  😊❤

záver výcviku v tímovom koučovaní

Včera takto veselo sme ukončili vycvik v koučovaní tímov a skupín:)

Ďakujeme ze ste 🙋💁

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu