Marec mesiac knihy a naše odporúčania

26. 3. 2021

veľmi stručne o knihe a smere Logoterapia: V.E.Frankl (neurológ, psychológ a psychiater) založil psychoterapeutickú školu - logoterapiu, ktorú inšpirovala kontinentálna filozofia, najmä existencializmus, fenomenológia, filozofická antropológia a pod. Logoterapia verí, že rôzne skúsenosti pomáhajú človeku nájsť zmysel života, učia ho o sebe, o druhých a o svete, v ktorom žije. Každá ľudská bytosť má svoje vlastné skúsenosti, myšlienky, zážitky, prežívania, ktoré utvárajú z človeka to, kým je..Frankl sa okrem iného vo svojom prístupe zaoberá ľudským svedomím a voľbami ktoré s ním súvisia.

K morálnemu správaniu nevedie človeka žiaden pud (človeka nemožno redukovať na objekt vlastných pudových a mocenských potrieb), ale si ho dobrovoľne vyberá. Tak prestáva byť len obeťou vonkajších okolností či vlastných vnútorných mechanizmov a smeruje k duchovne aj emocionálne slobodnému prežívaniu a zodpovednému zaobchádzaniu so sebou samým a s okolitým svetom. Tým vyjadruje pravú vôľu k zmyslu, ktorá je výsledkom jeho slobodných rozhodnutí. Zmysel ako taký nie je možné v danej situácii aktívne vytvoriť, on je tam už prítomný...treba ho iba objaviť. Hľadanie zmyslu života je hlavnou zodpovednosťou každého človeka.

Toto svoje "učenie a teóriu" Frankl pozoroval a dotváral počas svojho pobytu v koncentračnom tábore, kde na základe toho vznikla jeho vynikajúca kniha "A napriek všetkému povedať životu áno" (preložené) V tejto maličkej emotívnej knihe, ktorá sa hneď po vydaní stala bestsellerom, popisuje, ako človek vystupuje z limitovaných podmienok tela a psychiky a odovzdáva sa niečomu vyššiemu, aby tak mohol žiť naplnený život. Keď sa vzťahuje k niečomu čo ho presahuje, čo presahuje momentálne podmienky, v ktorých sa nachádza, je viera v niečo vyššie viera v zmysel a pod. niečo, čo mu pomáha prežiť...vtedy u neho nevzniká tzv. existenciálne vákuum/psychologické prázdno, a umožňuje mu to prežiť aj veľmi veľké utrpenie...

naše odporúčanie: všetky Franklove knihy stoja za to ... 

(vo výcviku sa prakticky a jemne dotýkame Franklových konštruktov a východísk )

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Koučing v praxi manažéra

Poznáte tie hodnotiace rozhovory z minulosti s nadriadenými, kedy sú na vás smerované otázky typu: „Ako hodnotíte vami dosiahnuté výsledky? Kde vidíte svoje rezervy? V čom sa chcete zlepšiť a rozvíjať?“, proste sebahodnotenie s nadriadeným v priamom prenose. Mnohým prebehne v hlave myšlienka o nevyhnutnom prežití tejto povinnej jazdy, lebo vo finále z toho osoh a pridaná hodnota zo strany nadriadeného nebude.

Teraz ako manažér uvažujem takto: A čo tak byť „challenging“  (ako sa hovorí v korporátnom svete) v tomto rozhovore? Mne sa napríklad osvedčilo kladenie niektorých koučovacích otázok: „ Čo konkrétne odo mňa očakávaš pri svojom rozvoji? Čo bude pre teba znakom, že si sa posunul/a v tejto oblasti?“ ...Tieto otázky sú napomocné pre obe strany, aby sme sa vyhli frázovým odpovediam a tvorbe mylných interpretácií odpovedí...takto vo svojej manažérskej práci využíva koučing dnes už úplne automaticky manažérka v medzinárodnej korporácii a absolventka výcviku Biznis koučingu Adriana R.S.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami z praxe...

V akých situáciách vy, ako manažéri využívate namiesto rád či príkazov koučovacie otázky, intervencie, prístup?...

Aké situácie v práci riešite s ľuďmi v tíme a zišlo by sa vám niekoľko rád, tipov...

Ďakujeme že ste nám vyzdieľali pohľady z vašej praxe...👩👩👦👦👩👧

Inšpirácia na čítanie

Ak vás zaujímajú spôsoby ako sprevádzať ľudí pri riešení ich osobných či pracovných dilem, ako im pomôcť premýšľať o riešeniach, skúste knihu "Koučovanie podľa pyramídy".

Kniha je pre ľudí z praxe, ktorí hľadajú zrozumiteľný a jasný návod, o ktorý sa môžu oprieť vo svojich prvých mesiacoch/rokoch vedenia koučovacích rozhovorov. Nesnažíme sa pokryť celú problematiku koučovania a ukázať jej hĺbku, sústreďujeme sa skôr na to, čo môže pomôcť, čo najširšiemu okruhu ľudí osvojiť si osobitosť vedenia transformačných rozhovorov, aby ich manažéri mohli viesť so svojimi zamestnancami, rodičia so svojimi deťmi a kolegovia s kolegami. Aby sa tento nástroj stal dostupným pre čo najviac ľudí bez obáv, že je to veľmi náročné zvládnuť bežnému človeku...aby sa ľudia odvážili...veď zručnosti a majstrovstvo sa budujú praxou...tak ako životné skúsenosti získavame životom, tak koučovacie zručnosti získavame koučovaním... 

Kniha je postavená ako manuál, je jasne členená, ponúka nástroje a príklady, ktorépomôžu rozvinúť nielen zručnosti, ale aj špecifický prístup k svetu a k človeku. 

Nájdete vo všetkých kníhkupectvách aj v e-shope na internete, a aj ako E-book.

Tu je krátke video o tom, čo je transformačný koučing:

https://www.youtube.com/watch?v=s0KO55rWxwY

Koučing v práci manažéra

Pozor! Tento kurz môže zmeniť vaše myslenie.
Za pol roka sa naučíte koučovať na svetovej úrovni. Máme takmer 800 spokojných absolventov. Manažérov, z toho veľkú skupinu HR manažérov, profi koučov, lektorov, trénerov, športovcov, podnikateľov, terapeutov, psychológov, právnikov, lekárov, umelcov...

Pre HR manažéra výborný nástroj ako pomáhať manažérom či špecialistom vo firme, organizácii.

Naučíte sa skutočne koučovať pracovné aj životné témy.
Kurz zameraný na prax. Žiadne nudné prednášky.

Referencie - video tu, dole zrolujte stránku:


Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu