Novinky: stránka 2

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Life koučing výcvik

5. 2. 2021

Zdravíme vás priatelia,

práve sme ukončili ďalší modul LIFE koučing výcviku online. Opäť nás milo prekvapil fakt, že aj life koučing sa dá učiť online, a že sú tam aj hlboké a autentické ľudské emócie. Mali sme dojem, že to bude fungovať len na Biznis výcviku, ktorý je obsahovo viac pragmaticky postavený. No a čo nás prekvapilo ako druhé, že stúpol záujem o Life koučing výcviky v tomto náročnom období. V máji začíname ďalší "life" a už je takmer plný. Na druhej strane, ľudia riešia množstvo osobných či rodinných dilem, stratu práce, vzťahových problémov či nedostatok miesta v byte kedže sú všetci stále doma...no a naši absolventi počas tréningu poskytujú aj množstvo hodín zadarmo pre finančne znevýhodnených občanov, ktorí potrebujú pomôcť - či už so vzťahmi alebo prácou.

Pokiaľ máte chuť takto pomáhať ľuďom (či už to bol váš sen v minulosti, alebo ste prišli o prácu či ju potrebujete zmeniť), môžete sa k nám pripojiť na výcvik.

tu je link na referencie, info a prihlášku:

https://www.koucovaciaskola.sk/life-coaching

a  tu je foto z výcviku ktorý práve prebieha:)


čítať viac

Opäť kúsok z našej knižky

3. 2. 2021

Koučovanie v biznise

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa koučing začal udomácňovať v biznise. To je doba, keď sa začína hovoriť, že „situácia na trhu sa zmení skôr ako stihneme dopísať manuál“.  Všetko akceleruje, dlhodobé plány sú čoraz menej užitočné,  treba sa rozhodovať za chodu, a čoraz viac zodpovednosti sa presúva na nižšie stupne riadenia. Namiesto rozdaj rozkazy a kontroluj, sa rozvíja menej direktívny štýl, keď manažéri dovoľujú a vyžadujú, aby ich podriadení samostatne mysleli.  Rýchlosť aj rozsah  biznisu sú také obrovské, že je potrebné, aby podriadení prispievali vlastnými nápadmi a preberali zodpovednosť. Supermanažér, „čo to všetko sám premyslí a skontroluje“, stále častejšie končí na jednotke intenzívnej starostlivosti. Postupne sa rozrastá počet manažérov, ktorí sa venujú nielen dodaniu výsledkov ale nevyhnutne aj rozvoju svojich talentovaných podriadených, ktorým poskytujú podporu, výzvy, spätnú väzbu, mentoring a koučing. Investujú svoj čas do toho, aby pomohli svojim ľudom naučiť sa rozhodovať a po čase sa im táto investícia vracia v tom, že nemusia riešiť toľko operatívy, môžu sa spoľahnúť na svojich ľudí, lebo vedia ako rozmýšľajú a v čom im môžu dôverovať a získavajú čas na plánovanie a strategické úvahy.  Koučovací spôsob vedenia ľudí sa preto stáva stále viac populárnym, potrebným a nakoniec aj vyžadovaným...

čítať viac

Z nášho archívu...o koučingu

2. 2. 2021

Vybrali sme z nášho archívu minuloročný rozhovor o koučovaní...pre tých ktorí nemali príležitosť si to vypočuť a zaujíma ich táto téma..príjemné počúvanie:)

Cely rozhovor najdete tu: https://podnicast.com/koucovacia-skola/

Vaša KOUČOVACIA ŠKOLA♥♥♥


Ak vás to zaujalo, můžete sa připojit k nám do výcviku.

viac info tu:

www.koucovaciaskola.sk

čítať viac

Opäť pracovná atmosféra

23. 1. 2021

Tak po mesačnej prestávke sme opäť v plnom pracovnom nasadení...Výcvik v Biznis koučingu pokračuje ...síce ešte stále online, ale to nám nebráni pri naberaní skúseností, zručností a zážitkov... Ideme proste s prúdom...tak ako nám to dovolí život... Kde je vôľa tam je cesta...

Tešíme sa že ste s nami priatelia:)

čítať viac

Koučovanie podľa pyramídy

16. 1. 2021

Koučovací vs.Inžiniersky rozhovor. úryvok z knihy "Koučovanie podľa pyramídy"

Keď sedia dvaja inžinieri/ manažéri nad problémom, tak urobia analýzu a hľadajú objektívne najlepšie riešenie toho problému. Také, ktoré vyhodnotia spoločne ako optimálne. Keď také riešenie nájdu, nastavia procesy, rozdelia úlohy a nastavia systém kontroly.... Koučovací rozhovor je iný. Tam neanalyzujeme situáciu a nehľadáme objektívne najlepšie riešenie, lebo také neexistuje...Tam hľadáme subjektívne najlepšie riešenie danej situácie v aktuálnom momente a konkrétnej situácii klienta. Teda riešenie, ktoré je v moci koučovaného a ktoré môže byť pre každého človeka iné, pretože vychádza z konkrétnej životnej"mapy" človeka. Lebo každý človek má inak skonštruovanú realitu, iný pohľad na riešenie situácií a iné vlastné postoje.

Napríklad: Talentovaný a výkonný člen tímu, je arogantný a kazí vzťahy v tíme. V koučingu nehľadáme riešenia, čo by mal urobiť on. Otázka znie: Čo potrebujem urobiť ja ako manažér? Aký môj čin môže mať vplyv na túto situáciu? Čo som schopná/ý a ochotná urobiť ja, aby som ovplyvnil/a túto situáciu? Akým spôsobom to ovplyvňuje mňa ako manažéra osobne? Čo je v tejto situácii najdôležitejšie? 

V koučovaní nehľadáme objektívne ale subjektívne najlepšie riešenie pre konkrétneho človeka...

čítať viac

Biznis koučing/ výcvik

11. 1. 2021

V marci opäť začíname náš najfrekventovanejší výcvik v BIznis koučingu - medzinárodne certifikovaný od ICF (medzinárodnej federácie kooučov). Vhodný pre manažérov a podnikateľov, ktorí teraz riešia kopec rôznych situácií, robia dôležité rozhodnutia, ale aj pre všetkých ktorí pracujú s ľuďmi - tréneri, kouči, terapeuti, právnici, lekári a samozrejme aj pre tých, ktorí pracujú sami na sebe a svojom vlastnom rozvoji. A tiež pre tých, ktorí stratili zamestnanie alebo sa zaoberajú myšlienkou, ako profesijne ďalej sa posunúť.

viac info: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

referencie o našom výcviku nájdete tu: https://www.koucovaciaskola.sk/o-skole/referencie

čítať viac

Seminár: Ako sa stať certifikovaným koučom (zadarmo)

8. 1. 2021

Ak chcete vedieť, čo treba k medzinárodnej certifikácii kouča v ICF - ste vítaní.

Rozsah: 2 hodiny  Čas: 14.00 - 16.00 

Pre koho je kurz určený: Seminár je otvorený pre všetkých záujemcov

Cena: zadarmo 

Miesto konania: Školiace stredisko Business Coaching College, Karloveské rameno 6, Bratislava

                           alebo ONLINE (podľa situácie) 

Čo sa naučíte: Vysvetlíme ICF definíciu koučovania, zmysel členstva a certifikácie v ICF, požiadavky, ktoré treba spĺňať na medzinárodný certifikát a aj postup ako to dosiahnuť. 

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN: 26.01.2021 — 26.01.2021


čítať viac

Koučovanie podľa pyramídy

4. 1. 2021

Východisková paradigma pri koučovaní 

Prvým predpokladom, ktorému veríme je, že každý z nás má v živote nejaký vplyv na akúkoľvek situáciu, v ktorej sa ocitne. Vždy máme možnosť voliť svoju reakciu na stav vecí, v ktorých sme.

Ďalším predpokladom je, že každý človek má potenciál ktorý možno ďalej rozvíjať a aj prirodzenú  tendenciu k rastu.

Cieľom konkrétneho rozhovoru je zaoberať sa konkrétnym problémom alebo situáciou, ktorá koučovaného znepokojuje alebo trápi a nájsť najbližší, aspoň malý krok, ktorý mu môže pomôcť situáciu ovplyvniť k lepšiemu. 

V koučovaní predpokladáme, že ľudia si skutočne môžu zvoliť, kam bude smerovať ich život...

No a výsledok koučovacieho rozhovoru sa deje v živote, a o to v koučovacom rozhovore ide. Aby klientovo konanie zodpovedalo jeho zámerom, hodnotám a cieľom. Aby vedel, čo naozaj chce dosiahnuť a v súlade s tým konal. 

Aj v situáciách, keď sa nám zdá, že sme bezmocní, máme možnosť nájsť svoj priestor vplyvu a rozhodnúť sa.  Ak máme vplyv, máme aj zodpovednosť. Uvedomenie a prijatie vlastnej zodpovednosti za svoj život, za situáciu v súkromnom alebo pracovnom vzťahu, v kariére a práci,  býva v koučovaní prelomové. Vždy, keď prijmeme zodpovednosť, uvedomíme si aj svoju silu – už  nie sme bezmocní. Oberá nás to o možnosť nadávať na iných (rodičov, manželského partnera, šéfa, kolegov, vládu atď.) a tiež nám to dáva možnosť uvedomiť si, že konať alebo nekonať, je vec nášho rozhodnutia a akt slobodnej vôle.

Vždy keď prijmeme zodpovednosť, uvedomíme si aj svoju silu...
čítať viac

Život je pohyb a zmena

29. 12. 2020

Keby ste nám takto pred rokom povedali, že budeme pracovať a robiť výcviky online, asi by sme iba pokrútili hlavami nad vašimi ilúziami:)

Ale život prináša rôzne situáciea výzvy a my na ne potrebujeme reagovať...niektoré veci nám nie sú po chuti a nejaký čas im aj odolávame, ale potom sa podvolíme životu a hľadáme si novú cestičku...ako voda, ktorá tečie pomedzi kamene a keď sa nejaký zosunie a zamedzí jej priechod, tak hľadá inú cestičku kade  tiecť...lebo zastaviť sa by znamenalo zastaviť prúd...niekedy aj prúd života...a podvoliť sa neznamená prehrať, práve naopak...znamená to prijať skitočnosť tak, ako sa javí a nelipnúť na ilúzii, ktorú poznáme ale ona už odišla aby uvoľnila miesto novej skutočnosti...podvoliť sa vyžaduje veľkú silu, často väčšiu  ako bojovať...lebo život je väčší ako my a keď nájdeme smer, ktorým tečie život, tak ho naozaj cítime...cítime energiu a rast...

Nás toto situácia naučila, že  sa veci dajú robiť aj inak, ako sme zvyknutí...vyžaduje to viac práce, aby to bol ozajstný zážitok a vytvárala sa medzi nami na výcviku dôvera, ale dá sa to...

Už sa tešíme, keď budeme v roku 2021 s vami opäť v osobnom kontakte ... v našej škole na brehu Dunaja ...

Šťastný celý rok 2021 vám želajú Denka a Zuzka 🍀🥂🍀

 

čítať viac

Vianočný klub koučov

23. 12. 2020

Náš koncoročný vianočný klub koučov - opäť na diaľku ale zároveň s blízkosťou...Pozdieľali sme, pochválili sa vzájomne, čo rok priniesol... ale hlavne že sme boli zase spolu:)
Šťastné a veselé Vianoce Vám želá Business Coaching College/ vaša koučovacia škola

čítať viac

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Opäť z nášho archívu o koučingu

Vybrali sme ďalší rozhovor z nášho archívu - samozrejme o koučovaní:)

Pre tých ktorí nemali príležitosť si to vypočuť a zaujíma ich táto téma..príjemné počúvanie:)

Cely rozhovor najdete tu: https://www.instagram.com/tv/CGnBxiDnIo3/?igshid=1lwl3zx17z979

Vaša KOUČOVACIA ŠKOLA♥♥♥


Ak vás to zaujalo, a ak sa chcete naučiť koučovať, pripojte sa k nám do výcviku...už o pár dní...17.3.2021 začíname.

https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

Z archívu: Rozhovory o koučingu s absolventami

Tentokrát na tému Life koučing s absolventami výcviku. Výcvik bol vedený v komornej atmosfére a zaoberali sme sa životnými témami viac do hĺbky.

Tu je link na rozhovor:

https://www.youtube.com/watch?v=REY2VByHIP0&t=5s

viac info:www.koucovaciaskola.sk

Transformačný koučing

Vyučovaním koučovania sa zaoberáme viac ako desaťročie. Vedieme Business Coaching College – školu, ktorá sa zaoberá vyučovaním vedenia koučovacích rozhovorov na pracovné a životné témy a pripravuje koučov na medzinárodnú certifikáciu kouča.  Pri vyučovaní  koučovania  používame model pyramídy, ktorý sme vyvinuli ako štrukturálne jasnú a  zrozumiteľnú pomôcku ako viesť koučovací rozhovor. Okrem toho sa riadime niekoľkými základnými predpokladmi, ktoré robia koučovací rozhovor  špecifickým druhom rozhovoru, odlišným od iných druhov rozhovorov, ktoré vedieme v živote a v biznise. 

Náš zámer nie je akademický, ale praktický. Nevenujeme sa podrobne rozboru rôznych filozofických východísk ani odborným diskusiám, ktoré prebiehajú medzi profesionálnymi koučmi a teoretikmi koučovania. Sústreďujeme sa na to, čo môže pomôcť, čo najširšiemu okruhu ľudí osvojiť si osobitosť vedenia transformačných rozhovorov, aby ich kouči mohli viesť so svojimi klientami, manažéri so svojimi zamestnancami, rodičia so svojimi deťmi , mentori, poradcovia či podnikatelia ich mohli používať v rámci svojej profesie ako pomocný nástroj.

Tu je link na naše krátke video o koučovaní: https://www.youtube.com/watch?v=s0KO55rWxwY

viac info: www.koucovaciaskola.sk


Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu