Novinky: stránka 4

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Transformačné rozhovory na pracovisku

22. 8. 2021

Ako viesť rozhovory v práci tak, aby ľudia boli ochotní prevziať zodpovednosť?

Ako sa postaviť zoči voči nepríjemnej situácii, ktorej sa vyhýbam?

A čo s ľuďmi ktorí nemajú dostatok motivácie a nechcú sa posunúť?

Tento typ rozhovorov (a mnohé iné pracovné dilemy) sa učíme na výcviku Biznis koučingu...tak aby manažér nemusel ísť príkazom, "nestínal hlavy", nemusel sa nahnevať keď veci nejdú podľa jeho predstáv, nevyčerpal sa pri neustálom mikromanažmente...

viac info o výcviku a prihláška tu: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing 


čítať viac

Líder ako kouč

8. 8. 2021

Koučing nemusí byť vždy dlhý a hlboký...často ho tvorí niekoľko otázok, ktoré urobia jasno v situácii...alebo prinesú vhľad/AHA moment...je to zručnosť, ktorú využíva stále viac a viac lídrov...

čítať viac

Letný pozdrav

4. 8. 2021

Posielame všetkým našim priateľom, absolventom, kolegom-koučom letný pozdrav...Denka z tepla (Taliansko) a Zuzka zo zimy (škandinávia) :)

Tak ako to máme radi, veď nás poznáte, aj to ako jedna klímu zapína a druhá ju vypína:)

Želáme vám príjemné leto a veľa zážitkov...👭


čítať viac

Z nášho archívu...

22. 7. 2021

Z archívu...pre tých ktorí nemali príležitosť si to vypočuť a zaujíma ich téma koučingu..príjemné počúvanie:) v septembri bude pokračovanie...

Cely rozhovor najdete tu: https://podnicast.com/koucovacia-skola/

Vaša KOUČOVACIA ŠKOLA

Ak vás to zaujalo, můžete sa připojit k nám do výcviku.

viac info tu: www.koucovaciaskola.sk

čítať viac

Úryvok z knihy Koučovanie podľa pyramídy

18. 7. 2021

V živote vedieme rôzne druhy rozhovorov, ktoré sa líšia obsahom aj zámerom.

S kamarátmi vedieme kávičkové rozhovory (alebo pivové, vínové a iné nápojové): navzájom sa vyžalujeme, ponadávame si, poradíme si, povzbudíme sa – „je to blbec, neboj, všetko bude dobré...,“ „vieš čo, to čo by si mala urobiť, je toto...“ .  Cieľom je vytvorenie vzájomnej dôvery a spolupatričnosti.

V práci vedieme skôr inžinierske alebo manažérske rozhovory, teda také ktoré majú za úlohu nájsť riešenie, napríklad: Keď sedia dvaja inžinieri  (alebo  manažéri) nad problémom, tak majú pred sebou problém a hľadajú objektívne najlepšie riešenie danej situácie. Keď také riešenie nájdu, nastavia procesy, rozdelia úlohy a predpokladajú, že keď si každý splní svoju úlohu, tak bude všetko fungovať.

Koučovací rozhovor je trochu iný: nehľadáme objektívne najlepšie riešenie. Najmä nehľadáme také riešenie, v ktorom by sa mali zmeniť podmienky, alebo by iní ľudia mali inak konať.  Niekedy veľmi dobre vieme, aké by veci mali byť, len nevieme, ako sa k tomu dostať. Alebo si myslíme, že my nemôžeme robiť nič, a tí ostatní by sa mali zmeniť. Ale správanie ostatných je väčšinou mimo našej moci. V koučovacom rozhovore hľadáme subjektívne najlepšie riešenie situácie koučovaného. A to je také riešenie, ktoré je v moci koučovaného. 

Napríklad: problém je, že talentovaný a mimoriadne výkonný člen vášho tímu, sa nevhodne správa, je arogantný a kazí celkový výkon tímu.  V koučingu nebudeme hľadať riešenia, čo by mal urobiť on. Otázka by znela – čo môžem urobiť ja? Aký môj čin môže mať vplyv na túto situáciu? alebo nebudeme predpokladať, že klient chce zmeniť či ovplyvniť správanie daného jedinca. Lebo nevieme čo on v skutočnosti chce. My sa potrebujeme opýtať, čo ohľadom tejto situácie si potrebuje premyslieť...Lebo pre každého je dilema a tým aj jeho riešenie iné... 

Ak koučovaný vie, čo je v danom prípade objektívne najlepšie riešenie a chce ho dosiahnuť, hľadáme to, akým spôsobom ho môže presadzovať, čo bude robiť on a prečo je to ochotný urobiť. Objektívne najlepšie riešenie je však niekedy pre koučovaného riešenie, do ktorého sa z rôznych dôvodov nechce pustiť – napríklad môže to byť proti jeho dôležitým hodnotám, alebo nemá dostatok zručností  alebo odvahy niečo urobiť. Vtedy hľadáme, čo je to, čo predsa len môže ovplyvniť, aby sa veci zlepšovali, niečo, čo je ochotný a schopný urobiť bez otáľania. Objektívne najlepšie riešenie je niekedy pre koučovaného riešenie, ktoré nevie alebo z nejakého dôvodu nechce realizovať.

Zmyslom koučovacieho rozhovoru je, aby koučovaný , pochopil  situáciu, nadobudol uvedomenie, prijal zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia a zvolil si, čo v danej situácii urobí. 

Cieľom konkrétneho rozhovoru je zaoberať sa konkrétnym problémom alebo situáciou, ktorá koučovaného znepokojuje alebo trápi a nájsť najbližší, aspoň malý krok, ktorý mu môže pomôcť situáciu ovplyvniť k lepšiemu

Vždy máme možnosť voliť si reakciu na stav vecí, v ktorých sa nachádzame.

čítať viac

Ďalší pomáhajúci projekt sa rozbieha

13. 7. 2021

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc je pokračovateľom prvého profesionálneho knihovníckeho spolku na Slovensku – Zväzu slovenských knihovníkov, ktorý vznikol 12.2.1946 a je členom medzinárodnej knihovníckej asociácie IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) od roku 1969. V súčasnosti má 935 individuálnych členov a 72 kolektívnych členov. Práca v knižniciach, informačných strediskách a iných pamäťových inštitúciách, ktoré ponúkajú knižnično-informačné služby je náročná na sústredenie sa a vyžaduje sa maximálna bezchybnosť, mnohí zamestnanci denne komunikujú a pracujú s ľuďmi, dôležitá je kolegialita, náročné je aj riadenie ľudí nielen z odborného, ale aj z ľudského hľadiska. Vyžaduje sa neustále vzdelávanie hlavne v nových informačných technológiách, odborných knihovníckych činnostiach a postupoch, trendoch, marketingu a podobne. Dôležitou súčasťou práce je aj získavanie finančných prostriedkov nielen od zriaďovateľov, ale aj z rôznych výziev, projektov atď. Keďže pre knihovníkov  je rovnako dôležitý ich pracovný ako aj súkromný život, vyšli sme v ústrety žiadosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, ktorí najmä v tejto aktuálnej situácii, uvítali možnosť poskytnutia podpory.

Projekt začal v júni 2021, potrvá do konca roka a v úvodnej fáze sa do neho zapojí cca 10 koučov z koučovacej školy Business Coaching. Koučovanie  bude prebiehať prevažne  online,  v letnom období aj  fyzicky, podľa dohody účastníkov.

Nech knihovníkom padne na úžitok a vážime si vašu dobrovoľnícku prácu!

čítať viac

Klub koučov

9. 7. 2021

Včera sme ukončili náš školský "semester" našim  tradičným klubom koučov. Na našej terase:) Pozdieľali sme si novinky z našich "svetov-životov", zoznámili sa kouči z rôznych výcvikov a rôznych biznisov...dali sme si kávičku, kouči mali príležitosť a čas sa stretnúť len tak, a vidieť sa ...socializácia nám dobre padla:) a padli aj vtipy (od Duška) a nové plány (od Zorky) ... a taký náš spoločný slobodný čas...bez plánu...

Krásne leto priatelia!!!

čítať viac

Mentoring pre koučov

8. 7. 2021

Dnes sme ukončili dvojdňové mentorovanie našich kolegov-koučov...niesol sa v duchu prípravy na certifikáciu, supervízii a mentorských rád...kopec zaujímavého koučovania, pohľadov naň z rôznych perspektív...a tiež prehliadka rôznych spôsobov/štýlov koučovania...veď každý máme svoj vlastný koučovací štýl...my v našej koučovacej škole vedieme ľudí k tomu, aby si ho zachovali a vytvárali podľa seba...a aby sa nebáli začať koučovať a nečakali na dokonalosť či na priblíženie sa štýlu svojich "učiteľov" koučovania...žiadny "učiteľ" nie je dokonalý.....dokonalosť je ilúzia.....podporovať a sprevádzať ľudí na ich ceste môžeme aj bez nej...našou úlohou je prinášať človeku (klientovi) viac jasnosti, uvedomenia a to mu prináša spojenie sa so svojou osobnou silou...

čítať viac

Čítanie na prázdniny

1. 7. 2021

videozostrih z krstu knihy KOUČOVANIE PODĽA PYRAMÍDY (v r.2017)

A tu ju nájdete:)

Kniha dostupná v knihkupectvách alebo tu (papierová aj e-book): https://www.martinus.sk/?uItem=270214&gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hMgFzr22P-Oyh7GBChiQjgpOfpnAcRyIbz2P_pt4v2PvNoqrarpMq0aAowaEALw_wcB

čítať viac

Seminár o tom ako sa stať ICF certifikovaným koučom

29. 6. 2021

Dnes sme opäť venovali čas záujemcom o medzinárodnú certifikáciu...a aj o členstvo v ICF...i napriek náročným časom záujem o koučing ako profesiu stále pretrváva.. sme tomu radi.

Koučing je zručnosť, ktorá by mohla patriť k základným komunikačným zručnostiam každého človeka.

Či už v práci alebo v súkromnom živote. Tak by bolo medzi ľuďmi viac porozumenia, empatie, počúvania a viac blízkosti. Veď všetko začína aj končí vzťahmi...Pevne veríme, že tomu tak raz bude:)čítať viac

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Systemické intervencie v koučovaní

Výcvik pre koučov-pokročilé/doplnkové vzdelávanie

(možno použiť aj na predĺženie ACC/PCC certifikácie).

Budeme sa zaoberať mapovaním vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta. Naučíte sa pozerať na klientove problémy v širšom kontexte jeho vzťahov a systemických väzieb do ktorých patrí.Naša dnešná nálada

Ešte chvíľu pokračujeme online, ale nálada je dobrá aj tak...dnes sa iba takto v krátkosti podelíme s vami o našu pracovnú atmosféru :)

Majte všetci príjemný deň

(a ak ho náhodou nemáte, tak si ho urobte :):)

vaše D+Z 👭


Marcový biznis koučing výcvik

Januárový výcvik už máme naplnený, avšak marcový vás pozýva, aby ste sa sa pripojili, keď si chcete poriešiť svoje vlastné biznis témy alebo sa naučiť koučovať svojich podriadených či externých kllientov... každopádne získate oboje. Aj kopec vlastných koučingov, aj skills v koučovaní. 

V biznise to už patrí k bežnej výbave lídra aj manažéra...

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu