Novinky: stránka 5

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Hľadáte kouča? Tu sú naši absolventi

21. 6. 2021

Keď hľadáte kouča pre seba alebo ľudí v tíme, tu sú šikovní kouči, niektorí z našich absolventov Business Coaching College výcvikov. Mnohí majú viaceré výcviky v koučovaní(biznis koučing, life koučing, tímový koučing...),a niektorí sú súčasne aj mentori, skúsení manažéri, psychológovia, mediátori, tímoví kouči či facilitátori...určite si vyberiete :)

https://www.koucovaciaskola.sk/absolventi

Kouči robia transformačný koučing...tu je krátke info o ňom...

čítať viac

Vďačnosť za to že ste s nami

6. 6. 2021

Minulý rok nám priniesol veľa nových a aj náročných situácií, ktorým sme potrebovali čeliť, nachádzať nové riešenia. Naučili sme sa nové veci, získali po dlhej dobe kopec času aj na seba a nazreli na veci z nových perspektív....

A čo je najdôležitejšie, že ste vy, naši obchodní partneri/klienti/kolegovia zostali s nami...niektorí ste s nami prešli na online prácu a niektorí ste počkali na osobný kontakt...veľmi si to vážime...lebo bez vás by to nebolo možné...🙋💁

a tu sú dôležité (prvé) okamihy našej školy: https://www.youtube.com/watch?v=n31hSfGXolE

čítať viac

Diskusia na tému Koučing v práci HR manažéra

31. 5. 2021

Manažéri riešia v práci celú kopu situácií a problémov, na ktoré neexistujú jednoznačné návody a preto im zaberajú hodne času. Napríklad "mám podriadeného ktorý je demotivovaný neustálymi zmenami vo firme, a mňa už unavuje ho stále motivovať"..."potrebujem si pýtať od šéfa zvýšenie platu, robím prácu aj za kolegu ktorý dal výpoveď a rok nevieme nájsť náhradu"..."človek z môjho tímu je veľký talent a ja nemám šancu mu pridať odmeny"..."tím je po korona situácii nejaký odpojený, každý je iba sám pre seba, už to akoby nebol ani tím"...a podobne...Je vám to známe? Každý v biznise kto riadi tím sa stretáva s podobnými situáciami... A za kým ísť? Ako prvé idú manažéri na HR. A HR manažér či špecialista poradí, pomôže, vymyslí...a niekedy dochádza inšpirácia, veď tie situácie sú také špecifické a je ich toľko...Ako sa s tým vysporiadať? Jednou z možností sú koučovacie otázky, kde sa zmapuje situácia a manažér si pomocou nich urobí viac jasno v tom čo potrebuje a aké sú možnosti v jeho situácii...Koučing sa v práci HR manažéra už v dnešnej dobe stáva samozrejmosťou, lebo mu uľahčuje riešenie pracovných dilem, ktoré sa na neho valia v práci...neunaví sa pritom tak a zároveň pomáha...

O týchto témach sme sa rozprávali za "kulatým stolom" ktorý sme moderovali na online Konferencii psychológie práce a organizácie 2021v Olomouci teraz v máji. https://ppao.upol.cz/program/

o výcviku tu:https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing

čítať viac

Výcvik v koučovaní pracovných tímov a skupín

28. 5. 2021

Veľa tímov emocionálny reštart a možno sa vám hodia nejaké nástroje ako otvárať diskusiu na dôležité či zamlčané témy. Alebo  umožniť tímu znovu sformulovať hodnoty, ktoré ho držia pokope, vyhodnotiť, čo ho aj po dlhom období home office spája.
V mnohých firmách tiež prichádza k prehodnocovaniu vízií a cieľov alebo je potrebné pozbierať nové nápady.
teraz potrebuje Koučovanie tímov sa riadi tou istou základnou paradigmou ako koučovanie jednotlivcov - umožniť tímu, aby si sám sformuloval, kam chce ísť, aké hodnoty mu dodajú silu a čo budú základné kroky, ktoré teraz potrebuje urobiť. Alebo, ak firma tímu cieľ určila, čo je pre tento tím spôsob, ako za ním ísť s minimom konfliktov a "vyčisteným vzduchom". Rozdiel je v tom že pracujeme s celým tímom naraz ako s jednou entitou, a oproti individuálnemu koučingu pracujeme pri tímovej práci s dynamikou skupiny a súčasne jednotlivcami, tak aby vznikali nové inšpirácie zo zdieľania a vytvárali tak synergický efekt.
Na tomto výcviku sa už neučíme klásť otázky, ale pracujeme na štruktúre tímového stretnutia za určitým cieľom - iná štruktúra je vhodná keď hľadáme víziu a iná keď riešime emocionálne dusno - a ako sa v tejto štruktúre pohybovať tak, aby sme dosiahli zámer stretnutia a zároveň poskytnúť jednotlivým členom priestor byť vypočutý, vyjadriť sa, dospieť k dohode a spoluprebrať zodpovednosť za stav vecí budúcich..

čítať viac

Systemický koučing - inšpirácie v koučovaní

27. 5. 2021

Každé správanie sa stáva viac zrozumiteľným, keď sa naň pozeráme v kontexte systému...
Minulý týždeň sme odštartovali prvý modul systemickej práce...stavali sme mapy systémov klienta, čo je pre kouča ďalšia užitočná zručnosť, ako vidieť systém "očami klienta", teda tak, ako si ho vytvára a vidí on sám(jeho vlastné konštrukty)...menej slov a viac kinestetickej práce...napríklad postavenie mapy (systému) klienta...tu ide o nositeľov, pre klienta zaujímavých, informácií o "jeho vlastnom svete"... Pretože to čo vidíme v systéme sa odohráva v klientovi, a nahliadame na to spoločne z jeho perspektívy. Tam vzniká prvotný vhľad klienta... Takže ako vidíte, aj také zložité veci, ktoré vychádzajú zo systemickej teórie (konkrétnejšie z konštruktivistického chápania teórií systémov či kybernetiky II.rádu) sa v určitých prístupoch dajú uchopiť tak, aby človek "uvidel obraz svojej reality" a na určitej urovni "mu porozumel"...

čítať viac

Tímový koučing

24. 5. 2021

Raz za nami prišiel riaditeľ IT divízie jednej medzinárodnej spoločnosti s tým, že má výborne fungujúci tím, plnia si úlohy, dosahujú dobré výsledky, sú vysoko kvalifikovaní a vlastne nemajú žiadne hmatateľné problémy. A že si ako vrcholový manažér iba chce neustále cibriť svoj leadership. Začali sme sa rozprávať o tom, ako fungujú ľudia v jeho tíme. Z rozhovoru vyplynulo, že má v tíme silné individuality, vysoko špecializovaných ľudí, ktorí sú tak samostatní, že spolu ani moc nekomunikujú, lebo nie je dôvod. Manažér: „Nie je nič konkrétne na riešenie, všetko funguje, tak načo. Je to pre nich iba strata času rozprávať o ničom...Ale vlastne oni  spolu skutočne moc nehovoria...oni vlastne ani nie sú tím, teda nevystupujú tak keď sú všetci spolu, skôr sú ako skupina individualít...“ A tak padla otázka: „A čo by ste potrebovali aby bolo inak?“ Manažér: „No aby spolu viac komunikovali, aby sa aj tak neformálne porozprávali...  ako bežní ľudia...veď spolu trávia veľa času...a ktovie či sú so všetkým spokojní keď nehovoria o ničom iba o pracovných úlohách a termínoch...“ Po tomto uvedomení riaditeľ absolvoval výcvik v tímovom koučovaní, lebo usúdil, že nejaká tá nová štruktúra či technika práce s tímom by sa mu aj zišla do jeho repertoáru. A jedna štruktúra na prácu s tímom ho tam doslova nadchla! Word cafe technika. Že spomedzi tých techník je pre neho práve toto niečo, čo môže použiť v jeho tíme...vraj: „konečne niečo iné, ako my „v našom IT svete“ používame!“  A čo to je? Je to jedna z techník, ktorá slúži na to, aby sa členovia tímu rozhovorili o najrôznejších veciach, ktoré ich zaujímajú, trápia, prípadne čo treba vyriešiť a nikdy na to nie je príležitosť to otvoriť ako tému...alebo jednoducho nemajú odvahu s takými drobnosťami „otravovať“ ovzdušie...No a WORD CAFE je práve na také nenútené otváranie tém a aj slobodných dialógov v pracovných ale aj mimopracovných oblastiach ako stvorená...no a v tímoch sa vyskytujú rôzne situácie, ktoré je potrebné riešiť, ktoré priebežne vyvstanú počas fungovania tímu a na ktoré pri bežnej operatíve nezostáva čas. Dokonca často ani nie je čas všimnúť si ich, hlavne keď problém nie je príliš výrazný...ale keď človek spozná tie štruktúry, presne vie, na čo by sa mu v tíme mohli hodiť...a tak môže ľudí viac angažovať, motivovať, podporovať kooperáciu či otvorenosť, ale hlavne dôveru v tíme, lebo tá stojí nad všetkým dianím v tíme.

Viac o technikách práce s tímom aj skupinami sa môžete dozvedieť vo výcviku Tímového koučingu ktorý začína už teraz v júni. (3x2dni)

info, prihláška aj video tu: https://www.koucovaciaskola.sk/cennik/medzinarodne-certifikovane-vycviky-v-koucovani/timovy-koucing-vycvik

čítať viac

konečne naživo!

21. 5. 2021

Včera sme po pol roku viedli výcvik v Biznis koučingu opäť naživo! 

Prišla s ním nová energia, priestor sa zaplnil hlukom a smiechom a rôznymi príbehmi...

Ráno sme sa u nás aj spoločne otestovali, aby sme mohli spokojne pracovať a vychutnali sme si chvíľami aj prácu na terase. 

A mali sme aj takúto návštevu...krtka:) asi sa tiež prišiel inšpirovať:)


čítať viac

Líder je pre ľudí mentorom aj koučom

14. 5. 2021

Pred pár rokmi sme nahrali sériu rozhovorov s manažérmi, pre ktorých je koučovací prístup v ich praxi už samozrejmosťou...s radosťou sme si spomenuli na jeden z našich príjemných rozhovorov :)

www.koucovaciaskola.sk

čítať viac

Cesta do sveta koučovania s výcvikom v Biznis koučingu

8. 5. 2021

VSTÚPTE DO SVETA KOUČOVANIA S VÝCVIKOM BIZNIS KOUČINGU! 

S medzinárodne certifikovaným vzdelaním v koučovaní! Získate diplom Business Coaching Trained Coach a koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi. Súčasne budete mať vzdelanie požadované pre členstvo v ICF (Medzinárodnej federácii koučov) alebo SAKO (Slovenskej asociácii koučov). Získate diplom Business Coaching Trained Coach a koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi. 
Naučíte sa koučing v praxi. Výcvik je vedený online interaktívnym spôsobom a silne zameraný na prax. Naučíte sa viesť efektívny koučovací rozhovor s jednotlivcami na pracovné, aj osobné témy. Naučite sa používať 5-krokovú koučovaciu pyramídu - štuktúru vedenia rozhovoru, ktorá je jednoduchá, logická a zrozumiteľná. Ako bonus počas výcviku získate množstvo vlastných koučovacích hodín a vyriešite si svoje osobné alebo pracovné dilemy. Tento kurz je pragmatická odpoveď na otázku ako sa stať koučom v každodennom živote - v práci aj mimo nej.
Príďte si to užiť s nami, ak vás táto téma zaujíma 👭
Výcvik začína v máji...
Viac info a prihláška tu: https://lnkd.in/g49szPy
(tento link obsahuje aj naše videá o koučovaní, rozhovory - s nami aj našimi absolventami)
www.koucovaciaskola.sk

čítať viac

Biznis koučing

1. 5. 2021

V máji už tradične začína "INTERNATIONAL coachiNg week", ktorý oslavujú kouči na celom svete...oslávte ho spolu s nami na výcviku!

Business Coaching College pozýva všetkých lídrov, manažérov a tých ktorí pracujú s ľuďmi.
Líderská rola nebola nikdy ľahká. Teraz je však obdobie, ktoré kladie zvýšené nároky na komunikáciu, presadenie zmien a hľadanie tvorivých prístupov v zmenených podmienkach.  Schopnosť viesť rozhovory koučovacím spôsobom - či už hovoríte sami so sebou alebo so svojimi spolupracovníkmi - vám pomôže ušetriť nervy aj čas.
Koučovanie nie je ľahké, ale je to zručnosť, ktorú vás naša koučovacia škola dokáže za pol roka naučiť. Samozrejme že to majstrovstvo sa pestuje a zdokonaľuje aj po výcviku, pretože prax prináša najviac poznania. Ale budete mať komplexnú výbavu ako koučovať človeka na pracovnú či životnú tému.
Medzinárodne certifikované výcviky v koučovaní sa u nás vedú s rešpektom a láskou k študentom.
Výcvik začína v máji (na terase našej koučovacej školy)
Viac info, referencie a prihláška tu: https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing
čítať viac

Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Systemické intervencie v koučovaní

Výcvik pre koučov-pokročilé/doplnkové vzdelávanie

(možno použiť aj na predĺženie ACC/PCC certifikácie).

Budeme sa zaoberať mapovaním vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta. Naučíte sa pozerať na klientove problémy v širšom kontexte jeho vzťahov a systemických väzieb do ktorých patrí.Naša dnešná nálada

Ešte chvíľu pokračujeme online, ale nálada je dobrá aj tak...dnes sa iba takto v krátkosti podelíme s vami o našu pracovnú atmosféru :)

Majte všetci príjemný deň

(a ak ho náhodou nemáte, tak si ho urobte :):)

vaše D+Z 👭


Marcový biznis koučing výcvik

Januárový výcvik už máme naplnený, avšak marcový vás pozýva, aby ste sa sa pripojili, keď si chcete poriešiť svoje vlastné biznis témy alebo sa naučiť koučovať svojich podriadených či externých kllientov... každopádne získate oboje. Aj kopec vlastných koučingov, aj skills v koučovaní. 

V biznise to už patrí k bežnej výbave lídra aj manažéra...

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu