Často kladené otázky

V tejto časti sú odpovede na otázky, ktoré sme počas rokov dostali a možno je medzi nimi aj odpoveď na tú vašu. Samozrejme, že aj tak nám môžete zatelefonovať a popýtať sa osobne alebo sa prísť s nami zoznámiť - či už na seminár o certifikáciách koučov alebo individuálne.

Aký koučing učíte?

Kurzy sú vedené podľa definície koučovania ICF (International Coaching Federation), jej etických princípov a ňou definovaných kľúčových kompetencií kouča. Vyučujeme na riešenie orientovaný transformačný koučing, vo vedení rozhovoru sa riadime 5-krokovou koučovacou pyramídou ™ v rámci ktorej možno použiť rôzne techniky riadiace rozhovor - podľa témy a potrieb danej koučovacej situácie. Na každom module sa oboznámite s niekoľkými technikami/myšlienkovými štruktúrami, ktoré vám môžu pomôcť pri vedení rozhovoru a kladení vhodných otázok. Viac o našom prístupe sa môžete dočítať v našej knihe Koučovanie podľa pyramídy. Kurzy však nekopírujú knihu, sú obsiahlejšie a inak metodicky usporiadané. Každý kurz má svoje vlastné skriptá.

Koľko mi bude trvať, kým získam medzinárodnú certifikáciu?

Ak budete "usilovný študent“ a nájdete si klientov, ktorých budete môcť koučovať, tak do pol roka až roka sa môžete dopracovať  k medzinárodnej certifikácii - mnohým našim študentom sa to takto podarilo. Vzdelanie však nemá expiračný dátum a môžete postupovať vlastným tempom a nechať si na to dva roky alebo viac. Samozrejme si môžete zvoliť aj  vôbec sa neuchádzať o medzinárodnú certifikáciu.

Kto vedie kurzy - striedate sa alebo pracujete spolu?

Všetky naše kurzy vedú  spoločne Zuzana Karpinská a Denisa Kmecová, dve PCC koučky  a ICF registrované mentorky koučovania, patriace k medzinárodným hodnotiteľom koučov od roku 2018, takže budete mať k dispozícii po celý čas výcviku nás dve (nenajímame menej kvalifikovaných koučov, aby za nás viedli kurz).

Kedy prebiehajú kurzy – počas pracovných dní alebo cez víkendy?

Kurzy prebiehajú počas pracovných dní – v pondelok a utorok alebo v stredu a štvrtok. Cez víkendy kurzy nevedieme.

Koľko ľudí je v kurze?

V jednom dlhodobom kurze je približne 20 - 25  študentov na dve trénerky. Výcviky vedieme už viac ako 9 rokov a naša prax ukázala, že toto je optimálny počet, ktorý dovoľuje dostatok interakcií, prináša dostatok tém, dovoľuje študentom vyberať si do praktikovania vo dvojiciach alebo trojiciach ľudí, ktorí sú im názorovo bližší – alebo naopak, najmä ku koncu výcviku, vyberať si takých, ktorí sú pre nich ako klienti výzvou. Máme k dispozícii dve veľké miestnosti, halu a terasu a pracujeme spolu aj rozdelení na dve skupinky, na dvojice, trojice alebo ako je práve vhodné.

Akí ľudia navštevujú vaše kurzy?

Zloženie kurzov je rôznorodé: od riaditeľov závodov, cez lekárov, právnikov, HR manažérov, manažérov všetkých úrovní, po konzultantov, trénerov , súkromných podnikateľov, psychológov, terapeutov, poradcov a mamičky na materskej... Cieľom niektorých je stať sa profesionálnymi koučami, mnohí si chcú pridať koučovanie i iným poradenským alebo lektorským činnostiam, ktoré robia a možno najviac je manažérov, ktorí si chcú obohatiť svoj vodcovský štýl koučovacími nástrojmi.

Môžem začať kurzom v tímovom koučingu?

Kurz v tímovom koučingu je vhodnejší pre tých, ktorý už majú základy koučovania a vedenie rozhovorov s jednotlivcami zvládnuté, lebo na tomto kurze už základy nevysvetľujeme. Mali sme účastníkov, ktorí hovorili, že oni pracujú hlavne so svojim tímom ako celkom a individuálne rozhovory im nebudú užitočné a prijali sme ich do kurzu. Väčšina z nich si však potom dodatočne aj tak urobila aj Biznis koučing kurz, lebo videli ako to ich spolužiakom pomáha aj v práci s tímami.

Je po ukončení kurzu nejaká nadstavba pre ďalšie vzdelávanie?

Áno, kontinuálne robíme kurzy pre koučov, ktorí absolvovali základné dlhodobé kurzy - či už naše, alebo iné certifikované kurzy. Mnohých koučov sprevádzame k medzinárodnej certifikácii, alebo im poskytujeme vzdelanie potrebné k predlžovaniu medzinárodnej certifikácie. Kurzov pre pokročilých koučov sa môžu samozrejme zúčastniť aj tí, ktorí nepovažujú medzinárodnú certifikáciu pre seba za potrebnú a chcú len ďalšie vzdelanie a „nevypadnúť“ z kontaktu s koučovacím svetom.

Budem môcť zostať v kontakte aj po ukončení kurzu?

 Po ukončení základného kurzu majú naši absolventi možnosť stretávať sa s ďalšími absolventmi na Kluboch koučov, ktoré organizujeme každé tri mesiace. Je to priateľské stretávanie, účasť je zadarmo, program je voľný, aj keď je vypísaná diskusná téma – niektorí sa je zúčastnia, iní sa bavia v inej miestnosti a organizujú nejaké spoločné projekty, alebo sa koučujú, alebo len tak diskutujú na terase. Klub koučov je platforma, kde naši absolventi môžu stretnúť ďalších ľudí, ktorí sa venujú koučovaniu a aj takých, ktorí hľadajú koučov do spoločných projektov. Ďalšia možnosť  zostať v kontakte je pre tých, ktorí majú záujem o prípravu na certifikáciu alebo ďalšie vzdelávanie. Kluby aj ďalšie kurzy sú dobré „networkovacie“ miesta, kde sa môžete zoznámiť so zaujímavými ľuďmi.

Učíte podľa vašej knihy?

Naša kniha vám dá predstavu  o tom ako koučing vysvetľujeme. Kurzy však nekopírujú knihu, sú obsiahlejšie a inak metodicky usporiadané.  Sú postavené na tom, že postupne získavate skúsenosť s koučovaním, stále viac nástrojov a prehlbujúcu sa skúsenosť s koučovaním. Každý kurz má svoje vlastné skriptá a  "taháky", ktoré sme pre vás prezieravo pripravili my, aby ste sa nemuseli unúvať ako kedysi dávno...

Od prihlášky po certifikát

Veľa ľudí zaujíma, ako prebieha celý proces od prihlásenia po ukončenie kurzu, prípadne po medzinárodnú certifikáciu. Tu je sprievodca:


 1. Vyberiete si kurz – biznis koučing otvárame častejšie, life koučing len raz- dvakrát do roka.
 2. Vyplníte prihlášku.
 3. Mailom dostanete potvrdenie, že vaša prihláška bola prijatá a prístup do študentskej zóny. (Ak nedošiel, skontrolujte SPAM, najmä ak máte g-mail.)
 4. Odporúčame vám zapísať si dátumy modulov do kalendára.
 5. Príde vám mailom zálohová faktúra na úhradu celej sumy kurzu, vrátane DPH.
 6. Po uhradení faktúry vám príde vyúčtovacia zálohová faktúra – aby ste si mohli uplatniť DPH, ak ste platcom DPH.
 7. Dva týždne pred kurzom vám príde upozornenie, že kurz začne.
 8. Ďalšie upozornenia na začiatky modulov chodia dva dni pred modulom.
 9. Počas kurzu sa dozviete všetky podrobnosti o tom, čo budete potrebovať k medzinárodnej certifikácii, ak by ste ju chceli získať.
 10. Hneď na prvom module vytvoríme malé skupinky (trojice spolužiakov), ktorí sa môžu stretnúť medzi modulmi a praktikovať medzi sebou zručnosti, ktoré sa na module naučili.  Niektoré skupinky sa stretnú iba raz medzi modulmi, iné sa stretávajú každý týždeň.
 11. Na prvom module dostanete skriptá pripravené k vášmu špecifickému kurzu.
 12. Na posledný modul prinesiete krátku nahrávku svojho koučovacieho rozhovoru.
 13. Na konci kurzu dostanete Certifikát o absolvovaní kurzu a právo používať absolventské logo.
 14. Mailom dostanete absolventské logo na použitie v mailoch alebo písomných materiáloch.
 15. Po kurze vám príde vyúčtovacia faktúra – daňový doklad.
 16. Už počas kurzu a po ňom budete dostávať pozvánky na Kluby koučov, ktoré organizujeme raz za tri mesiace. Účasť je bez poplatkov.
 17. Môžete a nemusíte sa zapojiť do ďalšieho vzdelávania pre koučov a do pomáhajúcich projektov, ktoré organizujeme.
 18. Pre tých, čo budú postupovať k medzinárodnej certifikácii poskytneme kompletnú prípravu


Od roku 2023  - Na  získanie  medzinárodnej certifikácie ACC (Associate Certified Coach) je potrebné: 

 1. Mať ukončený Biznis koučing kurz alebo Life koučing kurz.
 2. mať ukončenú mentoringovú prípravu a skúšku z vedenia rozhovoru na úrovni ACC o čom dostanete certifikát 1. úrovne. Prípravu aj skúšku môžete urobiť u nás, v Business Coaching College, v slovenskom jazyku.
 3. Zdokumentovaných 100 odkoučovaných hodín s minimálne 8 klientami od začiatku ICF certifikovaného  koučovacieho vzdelávania  – z čoho aspoň 25% musí byť za posledných 18 mesiacov pred podaním prihlášky.
 4. Urobiť test z etiky a ICF definície koučovania, na ktorý našich študentov tiež pripravujeme.
 5. Žiadosť o Medzinárodnú certifikáciu dávate priamo na webe ICF.

Viac podrobností sa môžete dozvedieť na Seminári o certifikáciách koučov  so vstupom zadarmo.

Od roku 2023  - Na  získanie  medzinárodnej certifikácie PCC (Professional Certified Coach) je potrebné: 

 1. Mať ukončený Biznis koučing kurz alebo Life koučing kurz plus Systemický koučing kurz alebo Skupinový a tímový koučing kurz
 2. mať ukončenú mentoringovú prípravu a skúšku z vedenia rozhovoru na úrovni PCC o čom dostanete certifikát 2. úrovne. Prípravu aj skúšku môžete urobiť u nás, v Business Coaching College, v slovenskom jazyku.
 3. Zdokumentovaných 500 odkoučovaných hodín s minimálne 25 klientami od začiatku ICF certifikovaného  koučovacieho vzdelávania  – z čoho aspoň 25% musí byť za posledných 18 mesiacov pred podaním prihlášky,
 4. Urobiť test z etiky a ICF definície koučovania, na ktorý našich študentov tiež pripravujeme.
 5. Žiadosť o Medzinárodnú certifikáciu dávate priamo na webe ICF.

Ak ste ukončili základný kurz pred rokom 2023:

Do konca roka 2022 končili základné kurzy certifikátom ACSTH, ktorý sa od roku 2023 nevydáva. ICF (International Coaching Federation), ktorá je medzinárodným certifikačným telesom profesionálnych koučov, bude naďalej uznávať kurzy s označením ACSTH a ich držitelia 

a)môžu ísť starou certifikačnou cestou (s individuálnym získavaním mentoringov a  posielaním preložených nahrávok do USA - návod nájdete na webe ICF)

b) môžu vstúpiť do mentoringovo-skúšobného kurzu  (acc-priprava-mentoring-a-skuska) a pôjdu novšou certifikačnou cestou (bez posielania nahrávky do USA).


Je potrebné mať skúsenosti s koučovaním pred nástupom na kurz?

Nie je to nutné. Mnohí naši študenti prichádzajú do výcviku pretože mali kouča a rozhovory s ním im veľmi pomohli a tak sa nadchli pre koučing, že sa ho chcú naučiť. Niektorí prišli s tým, že mali vo firme nejaký úvod do koučingu a na kurze zistili, že to so skutočným koučovaním veľa spoločného nemalo. Niektorí naši študenti už mali absolvované iné, veľmi dobré kurzy v koučingu a prišli sa zoznámiť s naším štýlom a naučiť sa iné veci ako tie, čo už vedeli. A dosť našich študentov u nás absolvovalo všetky  kurzy, ktoré máme (biznis, life, tímový, systemický) a nenudili sa, lebo koučovanie je aj veda aj umenie – každý vníma výklad na tej úrovni, ktorá mu je dostupná v danej chvíli.

Aké vzdelanie musím mať aby som mohol ísť na kurz?

Medzinárodná federácia koučov nedáva žiadne podmienky na predchádzajúce vzdelanie. Kurzy sú postavené tak, aby boli zrozumiteľné bez ohľadu na predchádzajúce vzdelanie. Teda nemusíte mať humanitné ani psychologické vzdelanie a ani predchádzajúce skúsenosti s koučingom, aby ste mohli prísť na kurz.

Čo je pre mňa vhodné, biznis koučing alebo life koučing?

Väčšina našich študentov absolvovala biznis koučing kurz, lebo je to dlhodobý kurz, ktorý sa najlepšie hodí ak ste manažér a chcete koučovať svojich ľudí alebo ak sa chcete živiť ako kouč a koučovať vo firmách. Aj tento kurz pracuje s celou osobnosťou koučovaného a na jeho konci viete koučovať pravovné aj osobné témy. Len celkový referenčný rámec v ktorom koučovanie vysvetľujeme je zo sveta biznisu. Life koučing kurz sa zameriava na osobné témy a referenčný rámec v ktorom koučovanie vysvetľujeme je viac súkromný život a vnútorné dilemy koučovaného. Vyberajú si ho hlavne ľudia, ktorí nechcú koučovať vo firmách alebo absolventi biznis kurzu, ktorí sa chcú naučiť ďalšie nástroje koučovania. Obidva kurzy učia koučovať podľa ôsmich koučovacích kompetencií definovaných ICF.

Dostanem nejaký diplom?

Kurzy končia diplomom /certifikátom o ICF uznanom vzdelaní a logom absolventa kurzu udelenom našou školou. Nadstavbové moduly končia certifikátom o ICF uznanom vzdelaní potrebnom k predlžovaniu certifikácie. Viac informácií je uvedených v popisoch jednotlivých kurzov.

Čo musím splniť, aby som dostal diplom?

Musíte byť osobne prítomný na všetkých moduloch kurzu, aktívne sa ich zúčastniť, medzi modulmi mať aspoň jedno koučovacie stretnutie s niekým zo spolužiakov, na posledný modul priniesť nahrávku koučovacieho rozhovoru do nášho archívu. My prácu všetkých študentov sledujeme počas celého kurzu a dávame spätnú väzbu. Staráme sa, aby všetci absolventi kurzu ku jeho koncu vedeli viesť rozhovor na úrovni požadovanej na ACC certifikáciu alebo vyššie.

Oprávňuje ma diplom k vykonávaniu profesie kouča aj bez medzinárodnej certifikácie?

Koučovanie je voľná živnosť a nevyžaduje medzinárodnú certifikáciu k tomu, aby ste sa mohli koučingom živiť. Diplom je pre väčšinu samoplatiacich klientov „zoznamovacím argumentom“, predstavujúcim vás ako kvalifikovaného kouča. Medzinárodná certifikácia zvyšuje vašu kredibilitu a vyžadujú ju hlavne väčšie firmy, ktoré vedia, že tí, ktorí majú medzinárodnú certifikáciu, museli prejsť kurzom spĺňajúcim medzinárodné kritériá a ich znalosti a prax boli preverené. Firma vie, že pri certifikovaných koučoch dostáva približne rovnakú kvalitu v Bratislave, Londýne alebo New Yorku.

Ako zistím čo treba na medzinárodnú certifikáciu kouča?

 Associate Certified Coach (ACC) je prvá z troch certifikácií, ktoré udeluje ICF(Medzinárodná federácia koučovania). Pre tých, ktorí majú záujem o certifikáciu ponúkame kompletné sprevádzanie k certifikácii. Podrobnosti si môžete prísť vypočuť na Seminári ICF o certifikáciách koučov – účasť je zadarmo – prihlásiť sa môžete tu

Naši klienti

referencie-business-coaching-college-052
referencie-business-coaching-college-068
referencie-business-coaching-college-027
referencie-business-coaching-college-003
referencie-business-coaching-college-001
referencie-business-coaching-college-021
referencie-business-coaching-college-058
referencie-business-coaching-college-016
referencie-business-coaching-college-020
referencie-business-coaching-college-045
referencie-business-coaching-college-002
referencie-business-coaching-college-009
referencie-business-coaching-college-061
referencie-business-coaching-college-059
referencie-business-coaching-college-051
referencie-business-coaching-college-010
referencie-business-coaching-college-035
referencie-business-coaching-college-070
referencie-business-coaching-college-053
referencie-business-coaching-college-025
referencie-business-coaching-college-069
referencie-business-coaching-college-057
referencie-business-coaching-college-037
referencie-business-coaching-college-046
referencie-business-coaching-college-030
referencie-business-coaching-college-039
referencie-business-coaching-college-029
referencie-business-coaching-college-044
referencie-business-coaching-college-050
referencie-business-coaching-college-064
referencie-business-coaching-college-007
referencie-business-coaching-college-008
referencie-business-coaching-college-006
referencie-business-coaching-college-005
referencie-business-coaching-college-004
referencie-business-coaching-college-011
referencie-business-coaching-college-012
referencie-business-coaching-college-013
referencie-business-coaching-college-014
referencie-business-coaching-college-017
referencie-business-coaching-college-018
referencie-business-coaching-college-015
referencie-business-coaching-college-019
referencie-business-coaching-college-022
referencie-business-coaching-college-023
referencie-business-coaching-college-024
referencie-business-coaching-college-026
referencie-business-coaching-college-031
referencie-business-coaching-college-032
referencie-business-coaching-college-033
referencie-business-coaching-college-028
referencie-business-coaching-college-034
referencie-business-coaching-college-038
referencie-business-coaching-college-040
referencie-business-coaching-college-041
referencie-business-coaching-college-042
referencie-business-coaching-college-047
referencie-business-coaching-college-048
referencie-business-coaching-college-049
referencie-business-coaching-college-036
referencie-business-coaching-college-054
referencie-business-coaching-college-056
referencie-business-coaching-college-060
referencie-business-coaching-college-055
referencie-business-coaching-college-063
referencie-business-coaching-college-065
referencie-business-coaching-college-062
referencie-business-coaching-college-066
referencie-business-coaching-college-043
referencie-business-coaching-college-067
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.