Naši absolventi

My v Business Coaching College koučujeme a učíme ľudí koučovacím zručnostiam, lebo veríme, že ich život sa zlepší, a že nadobudnuté zručnosti využijú vo vlastný prospech, v prospech svojich blízkych a kolegov v práci. Takto robíme biznis ľudskejší a pomaly budujeme budúcnosť, v ktorej budeme chcieť žiť a ktorú by sme dopriali aj našim deťom.

Absolventi našich výcvikov sú kouči, ktorí s rešpektom a úctou k človeku robia túto prácu vo svete a zameriavajú sa na rôzne profesijné oblasti, kde využívajú koučing. Týmto by sme chceli ukázať, že koučing nie je iba nástroj pre manažérov v biznise alebo pre profesionálnych koučov, a je možné ho použiť v takmer všetkých profesiách. Tu vám predstavujeme niektorých našich absolventov a ich zaujímavé projekty.

Janka Holúbeková

Janka Holúbeková

executive kouč

0918 913 549

jholubekova@gmail.com

Mám viac ako 30-ročnú prax v oblasti ľudských zdrojov, z toho viac ako 20 rokov vo vrcholových manažérskych a riadiacich pozíciách, do ktorých som sa neustále snažila implementovať skutočnú ľudskosť. Takže množstvo skúseností, často i neštandardných jednak v biznise, ale i v osobnom živote, mi prinieslo obrovské pochopenie ľudského správania a konania. Celý môj pracovný život sa spája s ľuďmi. Táto práca s ľuďmi a pre ľudí vždy bola a je pre mňa vášňou. Napĺňa ma ľuďom pomáhať, podporovať ich a robiť im život ľahší, lepší, krajší, a mohli žiť v harmónii samých so sebou a so svojím okolím. 

Niekedy sa treba aj stratiť, aby sme sa mohli nájsť, a k tomu môže pomôcť aj koučing. Je to cesta objavovania vlastných zdrojov k riešeniu problémov, dosahovaniu cieľov jednotlivcov i tímov. A taktiež podnecovania zvedavosti a odvahy pozerať sa, vnímať a robiť veci inak. Preto sa snažím klientom  pomáhať nielen hľadať, ale najmä nájsť súvislosti v zdanlivých nesúvislostiach, ktoré sú niekedy komplikované a navonok neviditeľné. Som ako taký navigátor alebo kompas.

Moja ponuka: koučing individuálny a tímový, mentoring, poradenstvo  v oblasti HR, workshopy, tréningy. Osobne aj online.

Som vďačná Koučovacej škole Denisky a Zuzky za získanie metód a foriem - koučovacích nástrojov. Aj ich prostredníctvom môžem moju ponuku realizovať.


Peter Čeliga

Peter Čeliga

manažér a kouč

Som vášnivo zvedavý človek so zápalom pre neustály sebarozvoj, milujem knihy, hudbu, šport, inteligentné rozhovory a dlhé prechádzky. Považujem sa za jedného z tých „šťastlivcov“, ktorý môže hrdo prehlásiť, že ho práca napĺňa. Pracujem ako Manažér pre rozvoj a vzdelávanie pre farmaceutickú spoločnosť, milujem vzdelávanie a som rád, že vďaka mojej práci môžem pomáhať ľuďom dosahovať ich ciele. Koučovanie je pre mňa ako šoférovanie. Mojou úlohou je dopraviť klienta do cieľa, ktorý si sám určí. Pevne verím, že aj keď sa na chvíľu stratíme, spoločne vždy nájdeme smer. (oblasť koučovania: celé Slovensko online, osobne vzájomná dohoda)

JUDr. Miroslava Tomašovičová

JUDr. Miroslava Tomašovičová

kouč s vášňou pre prácu s mládežou

0905 697 115

Som kouč srdcom aj dušou s vášňou pre prácu s mládežou. Ako mládežnícky kouč poskytujem bezpečný priestor bez úsudku, kde sa mladý človek môže skutočne otvoriť v dôvernom prostredí a nemusí sa báť, že ho niekto odradí, bude odsúdený, čo má robiť alebo dokonca, čo hovorí.  Do koučovania prinášam dôveru, empatiu a pochopenie, kde sa teenager cíti skutočne vypočutí, mohol byť sám sebou a bez obáv hovoriť o tom, čo má na mysli, skúma príležitosti pre seba, mohol si uvedomovať svoje hodnoty, silné stránky a vášne a hovoriť o svojich snoch a budúcich túžbach. Som spoluzakladateľka a koučka v OZ Educoach, organizácie na propagovanie a šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku s víziou uplatniť koučovací prístup ako jednu z výchovných metód nastupujúcej generácie, lebo viem že koučing funguje aj v školstve.

Jaroslava Bernáthová

Jaroslava Bernáthová

Business /Executive coaching & Mindfulness

jaroslava.bernathova@slovnaft.sk

Práci s ľuďmi sa venujem intenzívne od roku 2006. Ako vyštudovaná filozofka a lingvistka som svoje prvé skúsenosti s biznisom získala ako majiteľka jazykovej školy. Neskôr som pôsobila ako lektorka mäkkých zručností aj ako hedahunter a biznis koučka. V súčasnosti pôsobím ako HR profesionálka a mám na starosti rozvoj zamestnancov a talentový manažment v organizácii. Koučujem najmä lídrov a manažérov. Popritom koordinujem interných koučov a mentorov. Medzi najčastejšie témy, s ktorými sa v biznise stretávam sú témy emocionálnej stability, nízkeho sebavedomia, stres managementu, sebauvedomenia, časového manažmentu, ega,  ale aj ženské témy – ako byť ženská v mužskom svete/ biznise.

Moje skúsenosti s mindfulness meditáciou využívam aj v biznise pri koučovaní manažérov/ manažeriek, keď sa snažia nájsť viac nadhľadu a rovnováhy medzi prácou a osobným životom (SJ, AJ)


Martin Slíž

Martin Slíž

kouč a mentor

0903 947 325

Viac ako 25 rokov práce s mládežou a mladými dospelými v mládežníckych organizáciách, ako zodpovedný vedúci stredísk, metodik školiacich výchovných zážitkových programov a ich animátor, vedúci malých skupín, mentor, kouč. Cez prázdniny trávim čas organizovaním pobytových táborov, splavov, cyklo výletov, horských viac dňových túr a pod. V najbližších rokoch plánujem svoju činnosť preniesť z voľnočasových aktivít – ktoré stále považujem za veľmi dôležité, aj na stredné školy ako učiteľ predmetu psychológia. Práca v oblasti výchovy ma už dávno presvedčila o zmysluplnosti osobnostného rastu v prospech spokojného života, ktorému i naďalej chcem byť nápomocný v mojom osobnom príbehu a tiež v príbehoch iných ľudí. Koučovanie považujem za výborný nástroj, vďaka ktorému je možné rozumieť viac, pochopiť viac, motivovať sa viac, rozhodnúť sa a zrealizovať viac na ceste za túženými cieľmi. Koučing ponúka nenásilné, rešpektujúce, jasné, k cieľu smerujúce popremýšľanie si o témach, problémoch, túžbach, potrebách.... Som jeho nadšený propagátor. Ponúkam koučovanie online v slovenskom i talianskom jazyku. Koučovanie v osobnom stretnutí je možné najmä v Bratislave.

Eva Račková, PhD., ACC

Eva Račková, PhD., ACC

koučka, mediátorka, trénerka

0910 842 900

17 rokov pôsobím ako trénerka. Spolupracujem na zavádzaní koučovacieho prístupu do školského prostredia na všetkých úrovniach a v rôznych projektoch. Tréningy a vyučovanie sú oblasti, ktorým rozumiem z pohľadu učiteľa strednej aj vysokej školy, a tiež z pohľadu tvorby vzdelávacích projektov. Vytváram programy, metodiky, mám akreditovaný vlastný program. Mojou víziou je prinášať do vzdelávania inovatívnosť, interaktivitu, flexibilitu a ľudskosť. Koučovací a mediačný prístup toto umožňuje. Pomáham rozvíjať kľúčové kompetencie v oblasti sociálnych zručností, komunikácie a emočnej inteligencie.  Témy s ktorými pracujem sú: alternatívne spôsoby riešenia konfliktov s aktívnym využívaním facilitačných, mediačných a koučovacích zručností, budovanie odolnosti v záťaži a rozvoj emočnej inteligencie. Do škôl pomáham zavádzať peer/školskú mediáciu, využívam koncept nenásilnej komunikácie M. Rosenberga, ktorému sa venujem niekoľko rokov. Vzdelanie: Sociálna práca, Manažment neziskových organizácii, Výcvik v mediácii, Práca so skupinou, Krízová intervencia, Občianska advokácia, Riešenie konfliktov a iné...Medzinárodné certifikácie: Biznis a Life coach – ACC (ICF) a Lumina Learning – Lumina Emotion in Individual and Team Coaching.

Zora Vypušťáková

Zora Vypušťáková

Kouč, etikoterapeut, manažér, autor

0907 801 919


Sprevádzam ľudí pri nachádzaní riešení a možnosti, ktoré už človek v sebe má, no sám ich doposiaľ nevidel. Zaoberám sa najmä life koučingom  a keďže témy osobného života  sa prelínajú s pracovnými témami, ako manažér a právnik viem byť v rámci biznis koučingu a systemického koučingu nápomocná pri organizačných alebo pracovnoprávnych zmenách, a to vo forme individuálneho alebo tímového stretnutia, semináru, workshopu pracovnej skupiny alebo tiež zabezpečením teambuildingovej aktivity za účelom zvýšenia kvality vzťahov v kolektívoch. Ako bývalá basketbalistka som prešla fyzickým výcvikom a viem, ako pracovať s demotivačnými faktormi. Ako matka dvoch detí sprevádzam akoukoľvek témou materstva a rodičovstva. Okrem koučingu sa venujem etikoterapii, spiritual leadershipu a autorskej tvorbe. (Zora Vypušťáková / Priestor pre zmenu, oblasť koučovania – Bratislava, cez Skype celé Slovensko)

Eva Fabianová

Eva Fabianová

koučingom k spokojnosti

Pomáham ľudom nájsť odvahu uvidieť veci inak a žiť tak život naplno. Som presvedčená, že každý človek má v sebe potenciál na to, aby dosahoval ciele a žil naplnený život. Koučing mi priniesol do života možnosť získať nadhľad či iný pohľad na veci, ktoré nedokážem ovplyvniť a naopak zmeniť veci, ktoré svojím konaním zmeniť chcem a môžem. Prostredníctvom koučingu pomáham ľuďom pozrieť sa na ich životné či biznisové témy a prostredníctvom konkrétnych otázok si nájsť svoje odpovede a riešenia.

Koučujem osobne aj online, v slovenskom i nemeckom jazyku. (oblasť - Nitra)

Ďakujem Business Coaching College za položenie základov pre môj koučing. 

Slávka Fuleková

Slávka Fuleková

kouč, tréner, manažér

0911 517 555

slavka.fulekova@reskola.com

Koučing je súčasťou môjho života. 

Na koučingu ma baví hlavne to, že sa môže diať kdekoľvek a kedykoľvek a s kýmkoľvek, kto chce  hľadať a nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia, žiť slobodný a spokojný život – bez ohľadu na to, akú rolu má v pracovnom alebo osobnom živote. Koučujem individuálne aj tímovo, biznis aj life, verím v systemický prístup v koučingu a využívam ho, facilitujem rôzne workshopy, trénujem, mentorujem v oblasti HR. Baví ma stretávať sa s klientmi a rada ich podnecujem k zvedavosti a neustálemu učeniu sa bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobia. Venujem sa rozvoju osobnej, tímovej a interpersonálnej efektivity, osobnému a firemnému rozvoju cez rôzne témy klientov. (Slavka Fuleková | Reskola s.r.o., oblasť koučovania - celé Slovensko, zahraničie cez skype v AJ)


Miroslav Schlesinger

Miroslav Schlesinger

mentor, motivátor, kouč

riaditel@oz-spk.sk

Každý z nás má v sebe bájneho Fénixa, len ho treba prebudiť... Dvadsať rokov pôsobím v oblasti pomáhajúcich profesií. Osobitne sa venujem klientom, ktorí sú vyhoretí (aj vo vzťahu), boli obeťou trestného činu, alebo nemajú dostatok motivácie a sebadôvery. Po absolvovaní skvelej Business Coaching College používam mentorig a motiváciu ako predvoj koučingu. Koučing považujem za najetickejší prístup ku klientovi.

Katarína Vlčková

Katarína Vlčková

riešenie životných situácií

0904 237 957

katarina.vlcek@gmail.com

Vyštudovala som učiteľstvo prírodovedeckých predmetov, ale učila som len veľmi krátko. Vo svojej praxi som sa dostala do rôznych firiem, kde som ako procesný manažér pomáhala nastavovať procesy, čím som sa automaticky dostávala k práci s ľuďmi, s ich hodnotami a menila som nielen ich pracovné, ale mnohokrát aj životné postoje. V súčasnosti, po absolvovaní business a life coaching výcviku, ponúkam svoje skúsenosti ako koučka. Uprednostňujem individuálny koučing a mentoring. S klientmi hľadáme ich životnú rovnováhu a spokojnosť.


Ing. Andrea Dzurošková

Ing. Andrea Dzurošková

life a biznis kouč

Svojou prácou pomáham jednotlivcom a zamestnancom malých a stredne veľkých tímov zvyšovať ich osobnú spokojnosť, vnútornú pohodu a vyrovnanosť a zároveň ich sprevádzam na ceste vedúcej k úspešnému nastaveniu a splneniu ich cieľov a snov. Vďaka mojej práci sa jednotlivec aj organizácia lepšie vyrovnáva s pracovnou záťažou, stresom a napätím v medziľudských vzťahoch, vie si lepšie organizovať pracovný aj súkromný život a dokáže žiť svoj život naplno.

Zuzana Majer Mičincová,ACC

Zuzana Majer Mičincová,ACC

COACHINGPARTNER for your business and life

0907 757 764

z.micincova@gmail.com

Koučujem - destilujem potenciál a genialitu jednotlivcov aj tímov z rôznych sfér podnikania, ktorí chcú vniesť jasnosť do ich tém, prekonať ťažké situácie a bariéry, ako aj s tými, ktorí chcú začať s pozitívnym vývojom, udržať ho v chode a dosahovať nové ciele. Mám 15 rokov skúsenosti v HR v medzinárodných firmách, väčšinu vo vedúcich pozíciách.  Medzičasom pracujem aj ako tréner a kouč a okrem slovenčiny koučujem v nemčine a angličtine. Riadim sa mottom, že veľké objavy nám nezmenia život tak, ako malé trvalé zmeny v ňom.


Sylvia Tanzerová

Sylvia Tanzerová

kouč pre rodičov

Nikdy nebolo ľahké byť rodičom, ale táto doba prináša špeciálne výzvy. Rôzne, navzájom si odporujúce trendy vo výchove, sociálne siete, tlaky od vlastných rodičov, priateľov, kolegov, túžba mať dokonalú rodinu, kariéru, život – človek, aby sa z toho zbláznil. Ako mama 5 detí som si prešla svoju cestu a viem, že neexistuje riešenie, ktoré sadne každému. Preto  Vám počas koučovacích stretnutí pomôžem nájsť to najlepšie pre Vás a Vašu rodinu. Lebo deti sú naša budúcnosť...

Monika Prigancová

Monika Prigancová

executive coach

0905 472 214

monika.prigancova@gmail.com

Kým som sa rozhodla začať cestu profesionálneho kouča, mentora, lektora, konzultanta, získala som dlhoročné skúsenosti ako riadiaci pracovník v nadnárodných spoločnostiach, prevažne priemyselnom odvetví, kde som pracovala na rôznych pozíciách od projektového manažéra až po riaditeľa závodu. Poznám dôležitosť vnímať situáciu a problémy z nadhľadu, potrebu rýchlo sa zorientovať v každej situácii, nevyhnutnosť stanoviť si zmysluplné ciele, určovať priority a k nim akčný plán. Zistila som však aj, aký dôležitý je správny prístup k ľuďom, aké hodnoty sa skrývajú v zdanlivo bežných rozhovoroch s ľuďmi. A vďaka osobným skúsenostiam som pre vysoko výkonných, často aj preťažených manažérov, podnikateľov, riadiacich pracovníkov autentická a viem im byť hodnotným partnerom. Ako profesionálny kouč a mentor hľadáme spolu ich vlastné hodnoty, rovnováhu v živote, či silu a stratenú motiváciu na zdolávanie náročných cieľov.


Ingrid Schostoková

Ingrid Schostoková

Empowering Coach

0904 305 294

inge.krupickova@yahoo.com

Som optimistka, podporujúca, milujem prácu s ľudmi, mojou silnou stránkou je zlepšovať medziľudské vzťahy a spájať ľudí. Verím v silu koučingu, ktorý každému umožňuje objaviť svoje silné stránky a pomáha naučiť sa ich používať pre svoju podporu a ďalší rast. Mám výcvik v Business, Life, Systemickom i Tímovom koučingu.
Ponúkam koučing individuálny i tímový, vo všetkých pracovných sférach, koučujem dospelých i študentov stredných a vysokých škôl. Pravidelne organizujem workshopy Tvorba Vision Boardu pre dospelých i pre deti.
PaedDr. EVA KRÁLOVÁ, Ph.D., ACC

PaedDr. EVA KRÁLOVÁ, Ph.D., ACC

LIFE, BIZNIS KOUČING A KOUČING V ŠKOLSTVE

0915 822 861

eva.kralova.coaching@gmail.com

Som vysokoškolská pedagogička s pracovnou skúsenosťou v hudobnej pedagogike a terapii, výučbe anglického jazyka a vo vede. Koučingu sa venujem od októbra 2016 a naďalej sa v tejto oblasti vzdelávam. Od absolvovania koučovacích kurzov Kresťanský kouč a Biznis koučing sprevádzam jednotlivcov z rôznych odvetví a manželské páry pri ich životných a pracovných témach. Počas koučovacích stretnutí klienti v sebe nachádzajú kľúč k tomu, čo hľadajú. Vedia sa odhodlať sa pre zmenu a začínajú žiť život, ktorý im za to stojí. V bežnom živote mi koučovacie zručnosti umožňujú priblížiť sa ľuďom a ich potrebám vytváraním atmosféry dôvery a prijatia. Som vydatá a s manželom vychovávame štyri deti, tri dospelé dcéry a dospievajúceho syna. Koučujem cez Skype alebo osobne v slovenskom a anglickom jazyku.


Lucia Smreková, ACC

Lucia Smreková, ACC

koučing podnikateľov

0915 650 044

luciasmrek@gmail.com

Skutočnú silu koučingu spoznávam už niekoľko rokov. Koučing považujem za jedinečný nástroj na rozvoj ľudského potenciálu v podnikateľskej aj životnej oblasti. Som rada, že je súčasťou môjho života. Prevažne koučujem majiteľov firiem a pomáham im rozvíjať osobnosť podnikateľa a jeho podnikateľské zručnosti. Ako jediná na Slovensku používam mapovací nástroj TSV, ktorý je prispôsobený potrebám podnikateľov na zmapovanie, analýzu a predikciu podnikateľského úspechu. (oblasť Košice, Bratislava)

Eva Baluchová

Eva Baluchová

koučovanie s vášňou

0907 737 113

V práci a osobnom živote milujem situácie v ktorých je energia, radosť a nasadenie. Vďaka skvelým učiteľom som dokázala zladiť vášeň  a nadšenie s firemnými pravidlami v riadiacej sfére. Moje vnútorné presvedčenie je, že vášeň a zodpovednosť udržujú rovnováhu v našom živote. Odovzdávam, čo ma naučili šéfovia, kolegovia, lektori z výcvikov Business Coaching College Bratislava, Bert Hellinger Institut Holandsko a iné. A tiež klienti.

MGR. LUCIA ŠAFÁR, BCTC

MGR. LUCIA ŠAFÁR, BCTC

corporate, business & life coaching

Po takmer 10 rokoch na vedúcej pozícii v korporátnom prostredí som v marci 2019 vst úpila do koučingového sveta a dnes je koučing cesta, po ktorej kráčam. Koučing považujem za jeden z najúčinnejších nástrojov pre rozvoj ľudského potenciálu. Mojou cieľovou klientskou skupinou je „domáce“ korporátne prostredie, podnikaťeľská sféra a každý klient, ktorý má o koučing úprimný záujem. Som autorkou dobrovoľníckeho projektu „Kouč pre mamy v biznise“, zameraného na mamičky, ktorým bol a stále je koučing užitočný v ich snahe rozbehnúť si vlastné podnikanie popri deťoch. Koučing jednoducho mení život. K lepšiemu.

PhDr. JANA STRAŇÁKOVÁ, ACC

PhDr. JANA STRAŇÁKOVÁ, ACC

LIFE KOUČING A KOUČING PRE OBLASŤ MÉDIÍ A POLITIKY

0911 444 002

janastranakova@hotmail.com

Dlhé roky pracujem so slovom, textami a venujem sa analytickej činnosti. Pracovala som ako novinárka, i ako analytička pre najvyšších predstaviteľov štátu. Po absolvovaní koučovacieho kurzu som začala sprevádzať ľudí pri ich životných témach, a vzhľadom na svoje vzdelanie a prax, i ľudí z oblasti médií a politiky. Keď človek v sebe objaví tie pravé hodnoty a dokáže ich využiť v každej dimenzii života, svet okolo neho sa stane krajším a radostnejším☼.


MARTINA GARAJOVÁ

MARTINA GARAJOVÁ

BIZNIS KOUČ SO ZAMERANÍM NA ROZVOJ OBCHODNÝCH A MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ

14ročná podnikateľská činnosť v obchode a 7ročná prax v poisťovníctve, či už ako obchodník, manažér alebo oblastný riaditeľ mi iba potvrdili, že ak si nájdeme čas na nájdenie skrytého potenciálu našich ľudí a následne ho rozvinieme a použijeme, vráti sa nám to na ich vyššej profesionalite, samostatnosti a aj spokojnosti. To všetko je aj pre zamestnávateľa významný benefit. Práve koučing, ktorý pri práci používam je veľmi efektívnou formou, ako toto všetko dosiahnuť. (oblasť Košice a východné Slovensko)

Blanka Králiková

Blanka Králiková

Kouč pre podnikateľov

Venujem sa témam pracovno-životnej rovnováhy (work-life balance). Pracujem s témami, ako si vytvoriť čas na vlastnú psychohygienu, pretože podnikatelia bývajú často zapálení pre prácu natoľko, že im hrozí syndróm vyhorenia. Vyštudovala som kulturológiu. Pracovala som ako pedagóg, literárny historik a riaditeľka kultúrnej inštitúcie. V súčasnosti pôsobím ako profi kouč. Preferujem individuálny koučing a mentoring. Mojím cieľom je koučovacím spôsobom priviesť klienta k nájdeniu životnej rovnováhy. Oblasť- celé Slovensko (osobne, cez program Skype).

ING. MONIKA SLÁVIKOVÁ

ING. MONIKA SLÁVIKOVÁ

TRANSFORMAČNÁ LIFE A BIZNIS KOUČKA

0905 745 873

Klientov sprevádzam pri ich zmenách, v  súkromnom aj  v pracovnom živote, aby sa ich  veci stali  jednoduchšie a možné. Vlastný osobnostný  rozvoj mi dodáva energiu a radosť, s ktorou s klientami pracujem. Mám  viac ako 10 ročné skúsenosti manažérskeho koučovania v poisťovníctve. V praxi  koučky a mediátorky vychádzam z toho, že ľudia sme rôzni a každý má svoj jedinečný vnútorný svet. Koučujem  v slovenskom a rusínskom jazyku.

(Prešov, východné Slovensko  a online)

Mária Imrichová

Mária Imrichová

Life, biznis – transformačná koučka

0905 986 995

V živote každého z nás sa objavujú neočakávané a na prvý pohľad neriešiteľné prekážky. Môžu sa objaviť v profesionálnom, ale aj súkromnom živote. Príčinou mnohých úskalí je veľa ráz len zlá komunikáciaNiekedy nedokážeme povedať, čo si myslíme, alebo nevieme správne sformulovať slová tak, aby nám pomohli vpred. A preto sa točíme v kruhu. Transformačný koučing tieto nezrovnalosti vie pomôcť identifikovať a pochopiť tým, ktorí majú odvahu a chcú hľadať riešenie. Ako kouč s mnohoročnou praxou s prácou s ľuďmi prierezovo v organizačnej štruktúre korporátnych spoločností tejto problematike rozumiem a rada posúvam ľudí vpred. Pôsobím ako kouč, lektor a mediátor. Transformačný koučing prebieha individuálne, kde sa komunikácii žiadne medze nekladú. Verím, že raz zažiť je lepšie, ako stokrát počuť. (Prešov – Slovensko)

Katarína Mešková

Katarína Mešková

manažér v oblasti rozvoja talentov

Každý máme v sebe jedinečné GPS, ktoré nás vedie. Osobný život či práca si občas vyžadujú rozhodnutie, ktoré GPS nevie spracovať a je nutné pridať nové “mapy”, alebo úplne nastaviť novú destináciu. Koučing je pre mňa nástrojom, ktorý to umožňuje a kouč sa stáva sprievodcom počas tohto bezpečného objavovania. Ako manažér v oblasti Rozvoja talentu sa s podobnými situáciami stretávam denne a rada sa stanem aj Vaším sprievodcom!

Zuzana Khan Sašák

Zuzana Khan Sašák

koučka (ne)chemických vzťahov

0907 899 768

Som chemická inžinierka a preto Vás budem koučovať až kým Vás nerozložím na molekuly a potom znovu zreagujete 😊 Napriek tomu že som vedkyňa, verím koučingu a Sile vlastných zdrojov meniť veci a najmä vzťahy. Ak chceme zmenu, najjednoduchšie je začať sebou. Byť príkladom a inšpiráciou. Ak dokážeme mať dobré vzťahy v práci, v rodine a hlavne k samému sebe, dokážeme zmeniť svet.

Katarína Medvecová Plichtová

Katarína Medvecová Plichtová

kouč/rozvoj talentov

0905 413 320

medvecova.plichtova@gmail.com

Gallup®Certified Strengths Coach. Business Coaching Trained Coach. Talent nemajú len športovci, umelci, herci. Každý z nás je jedinečný a bola by škoda, keby sme nepoznali a nerozvíjali vlastné talenty. Pracujem s dotazníkom CliftonStrengths®. Pomáham jednotlivcom i tímom porozumieť a rozvíjať vlastné talenty, silné a slabé stránky, aby dosiahli želané výsledky ako v súkromnom, tak v pracovnom živote. 

MONIKA MIHOKOVÁ

MONIKA MIHOKOVÁ

Biznis kouč pre začínajúce podnikateľky

V práci sa riadim primárne svojou intuíciou a vnútorným hlasom, ktoré ma vždy nasmerujú k môjmu zmysluplnému cieľu. A aj preto mám vlastné motto: "Nasmerujem Vás na riešenie, ktoré Vám bude dávať zmysel!" Som kouč, mentor a konzultant v oblasti osobnostného rozvoja s viac ako 20 ročnou skúsenosťou v korporátnom IT biznise ako riaditeľka ľudských zdrojov. Realizujem zážitkové workshopy s koučovacími prvkami, individuálny koučing a mentoring či konzultácie podľa potreby klienta. Mojim poslaním je pomáhať ženám žiť ich sny naplno! (oblasť - Košice, Prešov, východné Slovensko)

Gabriela Čičmancová

Gabriela Čičmancová

Biznis kariérny kouč

Som manažér ľudských zdrojov s viac ako 16 -ročnými skúsenosťami na rôznych pozíciách, v rôznych oblastiach a segmentoch. Prešla som rôznymi pozíciami od špecialistu po manažéra, člena manažment tímu a štatutára/konateľa. Som profesionál so silnou orientáciou na výsledok, silnou zodpovednosťou za svoje rozhodnutia. Prinášam a rada získavam inšpiráciu, nové podnety a nápady, dodávam hotové riešenia na mieru. Každý človek je jedinečný a každý jeden je unikát prinášajúci výzvy a inšpiráciu a tak pristupujem ku každému kolegovi, biznis partnerovi, manažérovi, klientovi, človeku. Koučing mi pomohol dosiahnuť to čo sa mi dosiahnuť podarilo, bol a je mojím sprievodcom v každodennom živote a veľkou inšpiráciou k neustálej a každodennej práci na sebe.  

Adriana Cíferská

Adriana Cíferská

koučing v školstve

0907 779 094

ciferskaadriana@gmail.com

Pracujem ako riaditeľka školy pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. V školstve pracujem 25 rokov. Za ten čas vidím, že naše školy vzhľadom na dobu, v akej žijeme musíme začať transformovať zvnútra. Koučing ako iný spôsob komunikácie mi zrazu ukázal cestu, ktorou treba ísť, bez tlaku, prirodzene a tímovo za svojím cieľom. Orientujem sa na prácu s učiteľmi, žiakmi, rodičmi individuálne ako i na prácu s tímom. Snažím sa vnímať, počúvať a vidieť druhého so všetkými kvalitami i nedostatkami, čo je dôležitý predpoklad na rozvoj jeho osobnostného i profesionálneho potenciálu.


 Jana Školiaková

Jana Školiaková

Life koučing v zdravotníctve a sociálnych službách

"Nečakaj na zmenu, buď zmenou!" ... Pracujem v oblasti zdravotníctva a sociálnej práce už takmer 20 rokov. Na mojej profesijnej ceste som sa stretla s rôznymi osudmi ľudí...Prijatím zodpovednosti sa klient prestáva vnímať ako obeť okolnosti a získava silu situáciu ovplyvňovať. Ako koučka sa zameriavam na life-koučing a pracujem na témach, ktoré sú orientované na osobné, vzťahové, zdravotné, pracovné otázky a sprevádzam ľudí na ich ceste sebapoznávania. Často sa nachádzame v začarovanom kruhu a nevieme vyjsť von. Cítite aj vy potrebu vykonať zmenu? Tak vykročme spolu, rada vás budem sprevádzať na vašej ceste. Koučing ponúkam na Slovensku aj v Rakúsku, v slovenskom a v nemeckom jazyku.

Aneta TOLO

Aneta TOLO

Kariérny a business kouč

0918 712 095

aneta.tolo@faurecia.com

Som HR profesionál s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov v úspešných globálnych spoločnostiach v FMCG alebo automotive segmente. Mám široké skúsenosti s prácou na cross-functional projektoch, implementáciou nových procesov a koordináciou medzinárodných projektových tímov. Zúčastňovala som sa na zavádzaní procesov naprieč celou oblasťou HR, neskôr najmä s dôrazom na projekty a manažérsky rozvoj. S kariérnym koučingom mám už viac ako 10 ročné skúsenosti, ktoré som vďaka koučingovému výcviku posunula na iný, vyšší, level (Oblasť: Bratislava a okolie vrátane blízkeho pohraničia v Rakúsku a v Maďarsku, Jazyky: angličtina, maďarčina, chorvátština/srbština/bosniančina)

Ivica Bachledová

Ivica Bachledová

biznis kouč so zameraním na zvýšenie výkonnosti

Manažérka a koučka s viac ako dvadsaťročnou praxou v oblasti bankovníctva a financií so zameraním  na pomoc pri riešení profesionálnych a/alebo osobných tém vo svete biznisu s víziou rastu výkonnosti. Spolupracujem s manažmentom v procese zmeny organizácie a jej štruktúr, pri ujasňovaní si myšlienok a cieľov, a ich správnej interpretácii. Ako manažérka v prevažnom mužskom svete biznisu pomáham meniť stereotypy myslenia a komunikácie.

Martina Šimová

Martina Šimová

business a life kouč

Počas svojej kariéry sa dlhodobo pohybujem v oblasti poskytovania poradenských služieb. Svoju kariéru som úspešne naštartovala pred viac ako 12 rokmi hneď v líderskej pozícii. Pôsobením na seniorských pozíciách v top poradenských spoločnostiach som mala možnosť ďalej rozvíjať svoje líderské schopnosti, ale zároveň aj načúvať potrebám svojich kolegov v rámci pracovných tímov. Sama seba považujem za lídra. Robím to prirodzene a spätná väzba od kolegov z tímu mi hovorí, že som v tom dobrá. V Business Coaching College ma naučili ako hlbšie porozumieť a transformovať nielen svoje vlastné vnímanie a konanie, ale aj ako byť v tomto smere užitočná pre ostatných. Objaviť svoj vlastný potenciál, nájsť svoje vnútorné zdroje a dosiahnuť tak svoje vytúžené ciele v pracovnom alebo osobnom živote (cez koučing) je fakt super! 

Natália Ogurčáková

Natália Ogurčáková

Business a Life kouč pre IT oblasť

Som Natália Ogurčáková a v oblasti ľudských zdrojov so zameraním na informačné technológie pracujem 6 rokov. Počas mojej praxe som mala možnosť zistiť, že táto práca zahrňuje nielen komplexnú personálnu agendu, ale hlavne, ide o prácu s ľuďmi. Náplň mojej práce bolo hlavne komunikovať so zamestnancami na rôznych IT pozíciách, od radových zamestnancov až po vysoký manažment. Mojou silnou stránkou je komunikácia, empatia. Veľmi rada počúvam a posúvam druhých. A to ma priviedlo ku koučingu, v ktorom som sa našla. Verím, že nám pomáha nájsť samých seba, pozerať sa na rôzne situácie rôznymi pohľadmi, a tým nás posúva ako v pracovnom, tak aj v súkromnom živote. Verte, tie otázky a rozhovory sú zázračné.

Oľga Trestyánszki

Oľga Trestyánszki

Life Coaching In Deep

0903 500 742

Verím, že v symbióze tela, mysle a ducha nachádza ľudská bytosť svoju celistvosť a jedinečnosť, vďaka ktorej dokáže žiť svoj život zmysluplne, autenticky a v naplnení. V transformačnom rozhovore s klientom sa zameriavam na odomykanie jeho osobnej moci a vnútorných zdrojov, ktoré mu poskytujú oporu v každej situácii. Pracujem s ľuďmi, ktorí sa ocitli v krízových situáciách, s ich rodinnými členmi, onkologicky chorými a telesne postihnutými ľuďmi. Ku svojmu klientovi pristupujem ako k celistvej múdrej bytosti, ktorá sa vďaka skvalitneniu svojho myslenia a prežívania transformuje na vedomého tvorcu vlastného života.


MAREK GREGOR

MAREK GREGOR

BUSINESS A LIFE KOUČ PRE UMELCOV

Som Marek Gregor, bubeník a kouč v jednej osobe. Počas mojej 25 ročnej hudobnej kariéry som na základe spolupráce s mnohými umelcami zistil, že drvivá väčšina nášho úspechu či neúspechu závisí práve od toho, akí sme ľudia, ako sa k sebe a druhým správame a akým spôsobom komunikujeme. Koučing je výborným nástrojom, ktorý nám pomáha odomknúť náš skrytý potenciál. Prepojenie koučingu a umeleckej činnosti má na môj život a kariéru veľmi poztivíny účinok, a preto mám odhodlanie podporiť umelcov v nasmerovaní svojho života či kariéry pozitívnym smerom. Zároveň pôsobím aj ako mentor a ponúkam lekcie bicích nástrojov pre začiatočníkov a pokročilých.(oblasť BA, Západné Slovensko)

Elena Moravčíková, ACC

Elena Moravčíková, ACC

kouč srdcom

0914 210 903

elemor33@gmail.com

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC - kouč srdcom. 

Koučing- toto jedno(duché) slovo mi dalo veľa. Pred tromi rokmi som netušila, že niečo ako koučing existuje.Dnes viem, že pomáha ľuďom riešiť ich problémy, nachádzať odpovede a ja aktívne využívam koučing v rámci svojej práce ako HR konzultant, školiteľ a poradca v oblasti hľadania práce. Svoju prácu robím srdcom, pomáham ľuďom nájsť pravé hodnoty, schopnosť vážiť si samých seba a rozvíjať potenciál. (oblasť Západné a Stredné Slovensko)Magdaléna Furková

Magdaléna Furková

Kariérny a biznis kouč, Kouč pre ženy v biznise

Som manažérka/mentorka/koučka. Zameriavam sa na biznis koučing, koučingu žien v biznise a kariérny koučing. V biznise považujem za kľúčové porozumieť ľuďom, pracovať s nimi a nechať im možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, tam kde je to možné. Koučing je nádherný spôsob, ktorý prináša ľudský prístup do biznisu. Ženy v mužskom svete biznisu je osobitá téma. Koučing výrazne dokáže pomôcť nastaviť sa, aby ženy ostali samé sebou. Pri kariére je to úžasný nástroj hľadania tej správnej cesty, kam sa chce klient uberať.(oblasť BA)

Miroslava Pružinová, ACC

Miroslava Pružinová, ACC

transformačný/life koučing a mentoring

0907 268 169

Som advokátka/koučka/mentorka v jednom a súčasne oddelene. Zameriavam sa na individuálny koučing. ŽIVOTNE JE PRE KLIENTOV DÔLEŽITÝ PRÁVE ICH ŽIVOT, najmä v oblasti rodinného, obchodného práva a s tým súvisiace veľmi citlivé témy. Prepojenie advokácie s koučingom je obohacujúce nielen pre mňa, ale podstatné je, že prospešné a oceňované je najmä klientom. Rada búram stereotypy v biznise ako aj v súkromí a posúvam hranice mysle. Klienti si takýto prístup pýtajú a ja im ĎAKUJEM, že ich môžem pri tom sprevádzať a vidieť metamorfózy ich mysle a duše.(oblasť Žiar nad Hronom, BA)


Krasimira Marková

Krasimira Marková

celostný koučing

0903 288 381

Sprevádzam ľudí hľadajúcich hlbšie hodnoty života. Verím, že tam, kde cítime diskomfort, alebo sa nám nedarí, máme niečo nezvládnuté, nepochopené. Zároveň je to priestor, kde môžeme rásť. Tieto situácie nás nútia hľadať riešenia. Hľadaním riešení meníme svoj pohľad, svoj prístup, svoje chápanie. Pochopenie nás osobnostne posúva a posilňuje. Keď kráčame po takejto svojej ceste, berieme zodpovednosť za svoj život a cítime slobodu rozhodovať sa. Venujem sa koučovaniu, terapii a vediem kurzy práce s telom, ako pre terapeutov, tak aj pre verejnosť. Organizujem semináre a prednášky na sebarozvoj v spolupráci so špecificky zameranými lekármi a terapeutmi. (oblasť BA, Bulharsko)

Natália Dubovanová

Natália Dubovanová

AGILE A BUSINESS KOUČ

Pomáham klientom rozhodnúť sa, ako ďalej pokračovať, keď cítia stagnáciu v pracovnej oblasti alebo v osobnom rozvoji. Stretávam sa aj s komplexnými problémami, kde si klient potrebuje premyslieť, ako jeho pracovné rozhodnutie ovplyvní rodinu a smerovanie do budúcna. Pre firmy poskytujem konzultácie v Agile, pričom sama aktívne riadim scrum team ako teamový kouč. Pri práci uplatňujem prvky leadershipu, mentoringu, no najmä koučingu. 

Anita Kardum

Anita Kardum

life kouč pre ženy v biznise

0905 472 955

anita.kardum@gmail.com

Umenie žiť život spočíva v pochopení, kedy napredovať a kedy splývať s prúdom. A ak ste žena, prúd vás nesie o to silnejšie. Som certifikovaná life koučka pre ženy a zvlášť pre tie, ktoré sú v biznise a pripravené na zmenu. V živote, v spôsobe, akým pracujú alebo akým balansujú mimopracovný život. Teší ma, ak ich môžem posúvať ďalej, napĺňa ma posilňovať ženské líderky. Potrebujeme sa navzájom, bez ohľadu na to, kde sa v našich životoch alebo kariérach nachádzame. V praxi prepájam skúsenosti z viac ako 15 ročnej práce zo seniormanažmentu a zručnosti transformačného koučingu. Som mamou 4 deti a spolu s manželom sa snažíme žiť harmonický a zmysluplný osobný aj pracovný život. (oblasť TN, BA, zahraničie)Monja Prole

Monja Prole

koučing a nástupníctvo v rodinných firmách

0905 519 775

monja.prole@gmail.com

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s riadením rodinného podniku Monja Prole vie, že takéto podniky musia čeliť rôznym situáciám, kedy musia balansovať medzi rodinou a prácou. Prostredníctvom koučingu rodinným podnikom pomáha udržať harmóniu vo vzťahoch nielen v práci, ale aj v rodine a nachádzať riešenia na otázky ako zastupovať hodnoty rodiny, no zároveň budovať úspešné a konkurencieschopné podniky. (oblasť - Slovensko, Srbsko)


AGÁTA FARKASOVÁ

AGÁTA FARKASOVÁ

TRANSFORMAČNÝ KOUČING - hotelový manažment

0908 893 362

afarkasova@post.sk

Dlhé roky pôsobím v rámci svojej profesionálnej kariéry v oblastiach financií, consultingu, hotelierstva a gastronómii na pozíciách so zameraním na vedenie ľudí a riadenie procesov v daných segmentoch. Po absolvovaní koučovacieho výcviku som v sebe objavila chýbajúcu časť svojho poslania v živote.  Sprevádzanie ľudí na ich ceste pracovným aj súkromným životom, pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré ich trápia, pri hľadaní rovnováhy medzi vlastným vnútorným a vonkajším svetom a riešenie ďalších tém v pracovnej aj súkromnej oblasti ma napĺňa a verím, že tým pomáham tvoriť krajší svet.   


Tomáš Fülöp, ACC

Tomáš Fülöp, ACC

Transformačný retail kouč

0901 908 200

fulop.tom35@gmail.com

Tomáš má bohaté skúsenosti z korporátneho manažmentu a HR. Vo svojej práci sa  venuje biznisovému a výkonovému koučingu na všetkých úrovniach riadenia. Ako jeden z mála koučov na Slovensku sa vo svojej koučovskej praxi zameriava aj na koučing zamestnancov v odvetví Retail, kde je koučovací prístup stále unikátny, no veľmi účinný. Má aj systemický psychoterapeutický výcvik.

(oblasť celé Slovensko)


Peter Považan

Peter Považan

Transformačný kouč, Interim manažér

0902 163 227

peter.p@mail.t-com.sk

Transformačný koučingmi pomáha odomykať potenciál ľudí mojich klientov na všetkých úrovniach od operátora až po riaditeľa závodu a im pomáha dosahovať ich osobné a firemné ciele. S viac ako 20 ročnými komplexnými skúsenosťami v priemyselnej oblasti sa venujem implementácii a riadeniu procesov prostredníctvom riadenia a rozvoja ľudí a tímov. Zameranie: kvalita, výroba, transfer výroby, nákup, logistika, údržba, rozvoj dodávateľov, manažment zmien, či riadenie projektov. Pôsobisko: kdekoľvek podľa potreby klienta.


Jana M. Balážová, ACC

Jana M. Balážová, ACC

koučovanie vo vzdelávaní

0918 045 272

jana.balazova@leaf.sk

Janka je riaditeľkou rozvojových programov pre učiteľov v LEAF, kde spája koučovanie s vyše 10 ročnou praxou z prostredia slovenského, britského i španielskeho školstva. S kolegami umožňuje učiteľom i vedeniu školy ďalej rásť po profesionálnej a osobnostnej stránke. Zážitok koučingového vzťahu je často kľúčovým faktorom v inováciách vedenia vyučovacích hodín i skvalitňovaní komunikácie a vzťahov v škole na všetkých rovinách.


Barbora Gešková

Barbora Gešková

koučing vysokoškolákov a absolventov

0908 261 502

barborageskova@gmail.com

Barbora je skončená psychologička so zameraním na pracovnú a sociálnu psychológiu. Má niekoľkoročné skúsenosti z HR v oblasti IT. Koučing využíva popri svojej práci aj v neziskovom sektore, kde jej pomáha pri zadefinovaní cieľov spoluprác  na ktorých participuje. Zameriava sa na business koučing a koučovanie vysokoškolákov. Koučing sa stal pre Barboru životnou filozofiou a jej dlhodobým cieľom je ukázať benefity koučingu mladým ľuďom vstupujúcim na trh práce.


Zuzana Jojičová, PCC

Zuzana Jojičová, PCC

kouč pre podnikateľov

0918 818 818

zuzana.jojic@gmail.com

Podnikateľom pomáham objaviť vhodnú stratégiu pre riadenie ich firmy, naplánovať jednotlivé kroky, na ktoré by sa mali zamerať a tiež nájsť nové riešenia, na ktoré doterajšou optikou vnímania vlastného biznisu zatiaľ neprišli. Pri práci používam aj profilovací nástroj, ktorý je prispôsobený podnikateľom. V rýchlo sa meniacich časoch je Wealth Dynamics jediným konceptom, ktorý vám odkryje váš potenciál a ukáže, ako vaše silné stránky súvisia s časovým cyklom vývoja a života vašej firmy. 

Pracuje v celej Europe (AJ).


Gregor Mareš

Gregor Mareš

koučovanie v médiách

0904 700 280

g.mares@radiomakler.sk

V médiách sa pohybujem 20 rokov - svoje skúsenosti posúvam ďalej a venujem sa  tiež  mediálnym tréningom , podpore komunikačných schopností ale často pomáham aj pri odkrývaní skrytého potenciálu ľudí, ktorí sa často objavujú pred kamerou prípadne sú pravidelne konfrontovaní s obecenstvom.

Dana Maňasová

Dana Maňasová

Kouč pre rodiny v kríze a zamestnancov v oblasti sociálnej práce

0907 999 220

manasovadanka@gmail.com

V roku 2004 založila Kľúč, n.o., ktorý poskytuje služby v sociálnej oblasti. Názov si vybrala, preto že zdieľa tvrdenie, že aj veľmi malý kľúč, otvorí aj veľmi ťažké dvere. Pôsobí aj ako supervízor v zariadeniach sociálnych služieb. Koučingom pomáha rodinám a jednotlivcom otvárať „nové dvere“, ktoré im pomáhajú zvládať náročné životné situácie. Práca a rodina sú spojené nádoby a preto pomáha koučingom hľadať vnútorné zdroje aj sociálnym pracovníkom, keď že sama pracuje v tejto oblasti 27 rokov. (oblasť celé Slovensko)

Nina Menkynová

Nina Menkynová

koučka, terapeutka, facilitátorka a učiteľka yogy

0915 695 380

nina@ninamenkynova.com

Nina sa pod vlastnou značkou "Nina Menkynová” zameriava najmä na individuálny koučing, terapeutickú prácu, ale aj na tímový rozvoj. Venuje sa tiež systemickým konšteláciám, orientuje sa na osobný rozvoj, vzťahové a rodinné záležitosti, facilitáciu konfliktov a profesionálny sprievod pri procesoch osobnej transformácie. Často vo svojej súčasnej praxi prepája práve yogu a koučing/terapiu a dosahuje vynikajúce výsledky v zmenách stereotypov, ktoré brzdia v posune hraníc mysle.  Yogu v kombinácii s osobným rozvojom klientov Nina vníma ako synergickú a nesmierne inšpiratívnu a navzájom sa dopĺňajúcu cestu k poznaniu ľudskej duše a mysle.


Jarmila Honzová

Jarmila Honzová

mentálny kouč pre športových trénerov a manažment v športe

0918 388 175

jarmila.honzova@gmail.com

Pozícia mentálneho kouča v športe má rozvojový, ale aj spoločenský význam.  Pozitívne vlpýva na prácu trénerov, športového manažmentu a rodičov pri práci s mládežou.Učí objavovať talenty a smerovať ich potenciál k maximálnemu rozvoju. Vedie k efektívnej komunikácii, eliminácii komercie a k správnej pozícii rodiča v tréningovom procese. Na osvojenie si základných zručností koučingu dáve tríénerom rozvojové možnosti, ako byť plnohodnotnou a najvyššou autoritou pre tím. (oblasť -Piešťany)

Eva Závacká, ACC

Eva Závacká, ACC

BALANCE KOUČING

0911 977 043

Eva v je psychologička, ktorá má dlhoročné skúsenosti z vyššieho manažmentu v nadnárodnej spoločnosti, kde žila a pracovala vo viacerých svetových krajinách. Je ACC kouč a venuje sa najmä téme redukcie stresu a napätia, zvyšovaniu schopnosti zvládať náročné obdobia a nachádzaniu dlhodobej harmónie, ktorá pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia.(oblasť BA)

Roland Pavlík, ACC

Roland Pavlík, ACC

koučing a psychodiagnostika

0905 400 017

rolandpavlik25@gmail.com

Skúsenosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania a osobného rozvoja obohatil aj o skúsenosti z misie OSN. Zameriava sa na koučovanie párov i jednotlivcov, business i executive koučing. Pripravuje a vedie individuálne a skupinové assessment a development centrá s komplexnými úlohami a psycho-diagnostikou podľa potrieb klienta. Je medzinárodne certifikovaný na Hogan Assessment Systems psychodiagnostiku. (oblasť BA a BB)

Eva Račková, ACC

Eva Račková, ACC

Koučovanie v mediácii

0910 842 900

Eva ako mediátorka využíva koučovacie zručnosti a kompetencie pri zavádzaní zmeny klímy v školskom prostredí pomocou peer mediácie a rešpektujúcej komunikácie. Koučovací prístup ako efektívny nástroj uplatňuje pri trénovaní profesijnej komunikácie, pri transformácii konfliktov a ich prevencii (pri tréningoch učiteľov, zdravotníckych pracovníkov, mediátorov, dobrovoľníkov, manažérov...). (oblasť - NItra)

Mária Drahošová, ACC

Mária Drahošová, ACC

Koučing seniorov

0903 463 901

maria.drahosova1902@gmail.com

„Som ACC koučka, a koučovací prístup používam aj pri práci so seniormi. V rámci pestrých aktivít neziskovej organizácie STÁLE DOBRÍ stretávam ľudí, ktorí sa už nemusia ponáhľať, mnohé v živote dosiahli a obzerajú sa dozadu. Už nepotrebujú riešiť svoj rozvoj a rast, ale otvárajú svoje hĺbky. Ocenia sústredený rozhovor, ktorý sa zaoberá ich emóciami a presvedčeniami. V tom mi veľmi pomohol aj kurz life koučingu.“ (oblasť BA)


Katarína Potúčková, ACC

Katarína Potúčková, ACC

Transformačný kouč

0905 172 350

Som vyštudovaný psycholog a transformačný kouč. Sprevádzam klientov na ich ceste za životnou zmenou. Pomáham im meniť kvalitu života a objavovať ich vlastné recepty na šťastie. Vedome sa rozhodovať v osobnom, či pracovnom živote, s láskou a rešpektom k sebe, aby si tu a teraz vytvárali budúcnosť, akú potrebujú. 

(koučujem oblasť BA)

Aneta Vančová, PCC

Aneta Vančová, PCC

prvý PCC kouč z Business Coaching College

0910 270 235

vancova.aneta@gmail.com

Je prvou PCC kouckou z BusinessCoachingCollege. Venuje sa najma sebapoznavaniu a rozvoju ludi. Ako psycholog vo svojej praxi pouziva rozne typy diagnostik pre lepsie a hlbsie sebapoznavanie a odkrytie potencialu cloveka. Je zakladatelkou a majitelkou spolocnosti ADVANCA zameranej na vyber a rozvoj ludi a timov pre spolocnosti a jednotlivcov. Jej kredo je fly to development (Leť k rozvoju). (oblasť BA a okolie)


Mária Kaliňáková, ACC

Mária Kaliňáková, ACC

Transformačný kouč

0905 289 811

kalinakovamaria@gmail.com

Ako kouč cítim, že je to moje poslanie. V koučovacej škole Business Coaching College mi vytvorili prostredie, kde som sa naučila byť užitočná nielen pre seba ale aj pre ostatných. Pochopenie seba samého nás privádza k pochopeniu ostatných. Stať sa vedomým a milujúcim jedincom je cesta k zdravému životu a byť svedkom takého uvedomenia ma napĺňa. (oblasť BA)

Tatiana Červená, ACC

Tatiana Červená, ACC

Transformačný kouč

0915 795 211

t.cervena66@gmail.com

Transformačný koučing ma priviedol nielen k správnej práci, priviedol ma k môjmu poslaniu. Pomáham firmám budovať Spirit firmy. Sprevádzam ich tvorením vízie, misie a hodnôt. Naše vnímanie vyššieho zmyslu a toho, akými ľuďmi s akými hodnotami sme, totižto určuje, aké schopnosti rozvíjame, čo robíme a ako formujeme svoje okolie. Je to prvý krok k tak často spomínanému flow. No a to všetko vďaka transformačnému koučingu a intuícii, ktoré sú mojou nerozlučnou dvojkou. (oblasť - Nitra)

Zdenka Niková, ACC

Zdenka Niková, ACC

Transformačné pobyty

0904 755 552

zdenka.niko@gmail.com

Zdenka je ACC kouč, pracovala 16 rokov ako senior manažérka v oblasti finančníctva. V súčasnosti sa okrem individuálneho koučingu venuje najmä transformačným koučovacím pobytom v Banskej Štiavnici. Spája tu koučing, výnimočné a inšpirujúce prostredie a voľnočasové aktivity šité na mieru klienta.... ,,Keď oddychujete a odídete z každodenného zhonu, máte čas premýšľať o veciach, ktoré nie sú každodenné..." (oblasť BA a Banská Štiavnica)

Tibor Kocsis, ACC

Tibor Kocsis, ACC

Mentálny kouč

0903 704 567

Vo vrcholovom tanečnom športe pôsobím 16 rokov ako kouč a tréner. Koučovacím prístupom pomáham rozvíjať talent, odhaliť skrytý potenciál a  rezervy.  V tomto interpretačnom športe, často využívam aj somatický koučing, ktorý sa špecializuje na telesné signály, pohybové vyjadrenie dynamiky osobnosti, prežívania emócií, zážitkov. (Španielsko a Bratislava)

Patrik Furka

Patrik Furka

Mentálny kouč športovcov

0905 737 981

patrik.furka@icloud.com

Mentálny kouč so špecializáciou pre športovcov, ktorí prechádzajú obdobím dospievania (od 15 do 23 rokov). Venuje sa predovšetkým športovcom z futbalových tímov, ale pôsobí aj v iných oblastiach športu. Pracuje s výkonom ale aj metálnymi postojmi u dorastencov. 

Dušan Kešický, ACC

Dušan Kešický, ACC

Klinický psychológ a Kouč

0905 304 138

d.kesicky@gmail.com

Dušan Kešický, PhD., klinický psychológ, hypnoterapeut, člen Americkej psychologickej asociácie (APA), certifikovaný kouč (ACC). Po vyštudovaní fyziky a neskôr psychológie a PhD. štúdiu psychiatrie  sa venuje tak práci v zdravotníctve, súdnej psychológii, ako aj podnikaniu v súkromnom sektore. Je autorom odborných publikácií a prednášok v oblasti duševného zdravia. Koučuje vybrané témy po predchádzajúcej  dohode. (oblasť - BA)

Mária Herková

Mária Herková

koučing a manažovanie živnostníkov

0919 310 120

mariaherk@gmail.com

Pri manažovaní živnostníkov je v mojej práci veľmi podstatné nepristupovať k plánovaniu direktívne, ale hľadať spôsob obom stranám prospešný. A to koučing je. V práci manažéra mi prináša koučing väčšiu slobodu - v rozhodovaní a v plánovaní. Ako kouč a školiteľ spolupracujem s úspešnými manažérmi na ich ďalšom rozvoji.

Daniela Tejkalová

Daniela Tejkalová

Koučing pri koňoch

0918 430 500

daniela.tejkalova@gmail.com

Daniela pri koučovaní najradšej spolupracuje s koňmi. Vďaka nim majú jej klienti možnosť lepšie uvidieť samých seba, objaviť svoje skryté rezervy a obnoviť rovnováhu. Koňom nezáleží na veku, postavení či výplatnej páske, tak sa niet kam schovať. Ľudia z rôznych oblastí prichádzajú za ňou priamo na farmu, aby si „prečistili hlavu“ a nabrali nové inšpirácie ako robiť veci inak a lepšie.

Renáta Kormanová, ACC

Renáta Kormanová, ACC

Koučing v zdravotníctve

0903 159 296

Renáta ako riaditeľka nemocnice zavádza v manažmente nemocnice (námestníci, primári a ďalší manažéri) koučovaciu kultúru, kultúru vzájomného rešpektu a počúvania sa navzájom v jednom z najnáročnejších terénov - v zdravotníctve. Patrí k prvým priekopníkom, ktorý implementujú do štýlu vedenia v zdravotníctve koučovací prístup.  Rozvíja svoj koučovací líderský štýl, aby ho použila vo svojej pozícii riaditeľky nemocnice a priniesla pozitívnu zmenu aj sem. (oblasť - Skalica)

Eva Černoková

Eva Černoková

koučovanie s arterapiou

0905 590 619

cernokovaeva@azet.sk

Eva Černokova spojila koučovaciu zručnosť s arteterapeutickými technikam. Tieto zručnosti jej pomáhajú lepšie nasmerovať klienta aby pochopil svoje dielo. Vo svojom atelieri pracuje s klientami individuálne zo zameraním na sebaobjavovanie, ale aj v skupinkách . Niektoré stretnutia sú zamerané viac na umeleckú tvorbu, iné viac na cestu k duši prostredníctvom umenia a cielených rozhovorov.( oblasť - Piešťany)

Miriam Kittler ACC

Miriam Kittler ACC

Koučing v médiách

0908 765 111

Miriam je ACC kouč, 25 rokov robí v mediálnej oblasti a nastavuje obchodné oddelenia. Zamerala sa na koučing v rámci médií . "Popri nastavení systému obchodu častokrát vyvstane veľmi veľa tém a situácií, na ktoré je potrebné pracovníkov oddelení koučovať. Obvykle ide o koučing v bisnis oblasti, ale veľmi často s týmito ľuďmi kombinujem aj live koučing,  pracovná sféra sa so súkromnou sférou prelínajú."

Darina Výbohová

Darina Výbohová

Koučovanie v školstve

0905 366 749

darina.vybohova@gmail.com

Darinka sa v rámci koučingu  zameriava na vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov/manažment základných a stredných škôl v oblasti personálneho riadenia. Koučovacím spôsobom tiež prispieva k  rozvoju školských tímov a učí v školstve aj základné koučovacie zručnosti. Koučovací prístup je užitočný tým, že je zameraný na to, čo pedagogickí pracovníci vo svojej praxi skutočne potrebujú. (oblasť BA a Zvolen)

Tatiana Husárová

Tatiana Husárová

Koučka pre Teenage

0914 105 556

thusarova@gmail.com

Máte doma tínedžera, ktorý rebeluje, nekomunikuje, stratil či nenašiel  motiváciu, nemá žiadne záujmy, nevyužíva svoj potenciál, hľadá seba samého? Zachovajte pokoj, skúste pre svoje dieťa koučing :-) 17 rokov pracujem s mladými ľuďmi v oblasti vzdelávania. Za svoju prácu som získala niekoľko krásnych ocenení, som Slovenkou roka vo svojej kategórii a mesto Poprad mi udelilo titul Učiteľ s mimoriadnymi výsledkami. Najväčšiu hodnotu má pre mňa úspech mojich zverencov a ich dôvera. Najkrajším výsledkom je rozžiarená, naplnená a šťastná bytosť  - môj klient, Vaše dieťa. www.tatianahusarova.com

Oliver Hlavačka

Oliver Hlavačka

transformačný kouč, športový tréner, mentor

+421 915 443 17

oliver.hlavacka.92@gmail.com

Oliver je certifikovaný life kouč a certifikovaný tréner vo fitness a kulturistike. Rozvoju tela a ducha sa venuje vyše 15 rokov. Od roku 2015 sprevádza ľudí na ich ceste k svojmu lepšiemu ja. Je riadnym členom Slovenskej asociácie koučov. Koučingom a mentoringom pomáha ľuďom prekonávať obmedzujúce presvedčenia a navrátiť sa k svojej osobej sile.Okrem naturálnej kulturistiky a koučingu sa denne venuje dychovým cvičeniam, vedomému otužovaniu a meditácii.

Kontakt: oliverhlavacka.com 

 

Monika Tóthová

Monika Tóthová

HR manažérka a koučka

+421903486951

krakovkam@gmail.com

Popri mojej dlhoročnej HR praxi ako HR manažérky, sa venujem aj koučingu. Našla som si lásku v systemickom koučingu, vidieť, rozumieť a pochopiť systémy v ktorých či už žijeme alebo pracujeme a uvedomiť si, zmapovať ako to v nich funguje, ako ich vdýchnuť ešte väčší zmysel a dať im úctu, to je niečo, čomu by som sa rada venovala aj do budúcna. Ak máte záujem o spoznanie systému v ktorom fungujete, uvedomeniu si prečo to tak je, napíšte mi alebo zavolajte. Rada Vás presvedčím, že každý systém má zmysel, má svoje srdce a svoju dušu a my ho musíme len pochopiť, dať mu patričnú úctu a rešpekt!

Petra Vojtaššáková

Petra Vojtaššáková

Life, biznis koučing, vzťahový koučing & mentoring

0910 303 871

petravojtassakova@gmail.com

Mojou vášňou je vzdelávanie a sebarozvoj. Mám za sebou 18 rokov práce v korporátnom prostredí a 5 rokov štúdia psychológie. Tri roky som pracovala na pozícii v oblasti mediácie a facilitácie, osem rokov ako konzultant zákazníckej spokojnosti. Momentálne pracujem ako konzultant vzdelávania, a môžem s hrdosťou povedať, že po dlhých rokoch som našla svoju prácu snov. Vzťahy a koučing ostávajú mojou srdcovou záležitosťou. Tak ako, pustíme sa na cestu sebaobjavovania spolu?

Moja ponuka: individuálny online koučing na rôzne osobné či biznis témy, mentoring a poradenstvo v oblasti vzťahov a randenia

 

Daniela Martošová

Daniela Martošová

Personálny manažér, kouč

0905 820 705

emalujza@centrum.sk

Absolvovanie Školy koučingu mi dalo ďalší nástroj pri hľadaní správnych riešení, poznať seba samého, ujasniť si myšlienky a nájsť pravdy ukryté v každom z nás. Páči sa mi myšlienka, ktorú nám naše lektorky predali, že my sami si najlepšie rozumieme, vieme čo máme robiť, len si to nie vždy vieme uvedomiť a priznať. Baví ma koučovať a prispieť  k tomu, aby ľudia boli vedomí. Baví ma ten proces prebudenia a následnej spokojnosti s nájdením riešenia.

Lýdia Bžochová

Lýdia Bžochová

mentálna koučka, fertility koučka

0903 809 178

lydia.bzochova@gmail.com

Volám sa Lýdia a som mentálna koučka. Prioritne sa venujem lajfkoučingu, ale keďže koučing je veľmi univerzálny nástroj, viem odkoučovať akúkoľvek tému. Mojou „srdcovkou“ je fertility coaching, pretože s neplodnosťou mám osobnú skúsenosť. Absolvovala som 7 cyklov IVF no a ten posledný mal našťastie happy-ending. Som hrdou maminou malého chlapčeka a koučingu sa venujem hlavne, aby som pomáhala druhým ľuďom. Veľmi ma to baví a vnútorne napĺňa. Veľké zmeny vidím aj sama na sebe. Vďaka koučingu viem vedome pracovať so svojimi myšlienkami a emóciami čo najviac oceňuje môj manžel. Aktuálne pracujem na mojej ACC certifikácii a zvažujem taktiež systemický a teamový koučing.

Denisa Bernátová

Denisa Bernátová

lifestyle koučka

0903 557 233

denisa.bernatova@gmail.com

V duchu motta „krok za krokom k zdravšiemu životného štýlu“ sprevádzam klientov na ceste k harmonickému životu, kde má prioritu zdravie a životná pohoda. S každým klientom hľadáme možnosti ako si nájsť čas na SEBA, na prípravu výživného jedla, na kvalitný odpočinok, láskavú starostlivosť o telo a na pohladkanie duše. Business Coaching College vďačím za „zvedomenie si rešpektu“, s ktorým pristupujem ku každému klientovi, so zreteľom na jeho hodnoty, ciele a jedinečnosť. A práve vďaka tomuto poznaniu z BCC objavujem stále nové formy originality, a je to pre mňa nesmierne motivujúce a povzbudzujúce.

Lucia Bátkyová

Lucia Bátkyová

fyzioterapeut a osobný kouč

luciabatkyova@gmail.com

Som fyzioterapeut so zameraním na holistický prístup, prevenciu, kondíciu, funkčnosť a zvyšovanie osobnej sily. Od roku 2013 som absolventkou štúdia Tradičnej čínskej fytoterapie s využitím v gynekológii, pediatrii a internej medicíne. Som spoluautorka príručky pre praktikov tradičnej čínskej medicíny: Čínska dietetika v modernom svete. Od roku 1997 pracujem ako pedikér so zameraním na problematiku podológie, čo zahŕňa celostný pohľad na chodidlo ako na nosný orgán celého tela. Mám dlhoročné skúsenosti s výživovým poradenstvom, mentorovala som kurzy zdravého varenia v rokoch 2005-2009. V roku 2003 som prednášala v programe Pansofia, v spoločnosti pre vedu a vzdelanie. Okrem terapií a mentoringu v oblasti zdravého životného štýlu sa venujem celostnému, osobnému koučingu.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.