Referencie

TOP manažéri


Výcvik mi priniesol pocit pokory a hlbokého rešpektu k profesii kouča.

Vladimír Lopušniak, plant manažér


Kurz sa niesol v príjemnej avšak produktívnej atmosfére. Počas celého výcviku som vnímala chápajúci prístup, trpezlivosť, dôveru a profesionalitu zo strany lektoriek. Metodika aj materiály boli zrozumiteľné a dostupné. Tento kurz je jedinečným nástrojom pre všestranný osobný rozvoj a lepšie porozumenie rôznych pohľadov na každodenné dianie/situácie. Pomáha hľadať riešenia, ktoré sú v danom momente užitočné.

J. Staněková, ZSE, Riaditeľka služieb zákazníkom


Spoznať koučing odporúčam každému, kto chce :
1) Meniť ľudí - rozvíjať
2) Pracovať s ľuďmi
 3) Otvárať ľuďom oči

Jozef Tanzer, CFO


Rozhodne treba skúsiť takto bezprostredne a pri tom užitočne stráviť pracovný čas – je to objavné a oslobodzujúce.

Renáta Kormanová, riaditeľka nemocnice


Bol som v kurze kde boli mamičky po materskej, HR partnerky, manažérky a manažéri. Áno, koučing je pre každého!

Peťo Šrámek, výrobný riaditeľ Slovnaft


Príjemne a tvorivo strávený čas, práca v skupinách mala dynamiku. Veľmi užitočné bolo zopakovanie techník a záverečná prípadová štúdia. Pokiaľ človek má záujem dostať základy koučovania a získať orientáciu v koučingu, tak je to vynikajúca cesta ako sa dať na dráhu kouča. Techniky boli vyskladané tak, aby boli zvládateľné, no stále prinášali nové zručnosti. Ďakujem veľmi pekne za organizáciu a vedenie tréningu. Som veľmi rada, že som mohla byť jeho súčasťou.

Denisa Križovská, First data, krízový manažér amedzinárodne certifikovaný kouč(ACC)


Nikdy nie je tak dobre, aby nemohlo byť lepšie!!! Verím, že ma to urobilo lepším a uvedomelejším nadriadeným

Roman Pastorek, Plant manager HYUNDAI-DYMOS


Ďakujem za profesionálne odborné vedomosti, ktoré môže človek nabrať v úžasnej priateľskej atmosfére. Pre mňa osobne ľudský aj profesný posun.

Adriana Riško Stankiewicz, global HR leader


Všetky metódy + praktický nácvik + zoskupenie ľudí + nové priateľstvá hodnotím ako prínos. Určite odporúčam z profesného aj privátneho hľadiska, okrem cenných teoretických a praktických poznatkov množstvo inšpirácie nielen od samotných lektorov ale aj od účastníkov + super networking :).

Petra Májová, HR manažérka, Lyreco


Najviac ma zaujali praktické ukážky jednotlivých techník. Celkovo hodnotím výborne.

Milan Rajec, riaditeľ obchodnej siete, Allianz poisťovňa


Cielený výber otázok pro rozvíjaní podriadených, zlepšená schopnosť počúvať, široký priestor pre aplikáciu nadobudnutých zručností pri vedení rozvojových rozhovorov a upevňovaní či budovaní vzťahov.

Ingrid Valentínová, senior manager, DELL


Nový pohľad na tajomstvo coachingu, technika logických úrovní. Výborné, skvelý prístup, príjemná atmosféra, pokojné prostredie, dobré načasovanie. Určite odporúčam navštíviť tento kurz.
Primár MUDr. Miroslav Červeň, lekár


Nie len koučing, ktorý Deniska a Zuzka učia, je transformačný. Celý kurz je taký. Už po prvom module sa začali „diať veci“. U mňa to viedlo až k odchodu z práce, naštartovaniu vlastného biznisu a veľkej chuti byť ľuďom nápomocná. Už viac nepomáham ale sprevádzam. 

Miroslava Litváková,  riaditeľka Tangen


Zmena prístupu v rozhovoroch. Odporúčam – rozširuje obzory, možnosti.
MUDR. Vidovič Daniel., námestník, primár


Výborná atmosféra, humor, pohoda, super práca na sebe a max osobnostný rozvoj. Vrele doporučujem! Naučili sme sa viac počúvať, vyskúšali rôzne koučovacie techniky a lepšie spoznať sami seba.

Jana Zajícová, CEO, CreativeSitesUrčite odporúčam kurz pre ľudí, ktorí uvažujú, že svoje profesionálne zručnosti si rozšíria o koučing. Kurz odporúčam aj manažérom, ktorí cez metódu koučingu môžu rozvíjať ľudí v tíme.Úžasná skúsenosť, možnosť implementácie do praxe a úžasný zdroj inšpirácie pre vlastný osobnostný a vnútropodnikový rozvoj.

Dominika Miklášová, HR manažérka, Edenred


Prínosom pre mňa boli nové obzory, nový pohľad na riešenie problémov, čo ma obohatilo. Myslím, že každého to v niečom obohatí, aj keď nechcete byť profesionálni kouči, tieto metódy využijete v práci aj v živote

Dominika Hok, HR manažérka


Choďte do toho, otvorí vám to obzory, nájdete riešenia mnohých, aj ťažkých rozhodnutí.

PaedDr. Elena Moravčíková, HR director a vlastný biznis SOWIRES


Koučing šetrí moj čas. A ešte viac - nervy:)

Viktoria Sokur, CFO, coach, mother and wife


Absolvoval som veľa tréningov. Tento išiel najviac do hĺbky v rámci svojej témy vďaka lektorkám, forme tréningu a skupine kolegov, ktorí sa tu zišli.

Andrej Santai, HR manažér Soitron


Ďakujem! 

Poučné, inšpiratívne, interaktívne.

Jana Pálenčarová, HR manažér


Budete prekvapení aj ak si myslíte, že už viete všetko:)
Mariana Dolinská, HR riaditeľ, Allianz


Výcvik mi priniesol veľa nových poznatkov o koučingu, možností vyskúšať si techniky, spoznať nových ľudí a poučiť sa o nich/od nich veľa dobrého. Najväčší prínos bol pre mňa vidieť a zažiť, keď ste robili ukážky vy ako lektorky. Odkaz pre tých, ktorí uvažujú, že by kurz navštevovali: aby neváhali a investovali svoj čas a energiu do niečoho, čo im prinesie oveľa viac ako od tréningu očakávali.

Ľubica Hargašová, HR manažérka


Koučingový výcvik mi priniesol väčšiu istotu pri používaní a spoznávaní techník, pochopila som zmysel koučingu. Najväčší prínos pre mňa boli ukážky a cvičenia, možnosť vyskúšať si techniky. Celkovo hodnotím super. Výborné pre život i prácu — zlepšenie kvality práce.

Janka Holubeková, HR manažérka, Slovnaft


Najväčší prínos pre mňa bolo modelové koučovanie - techniky a to, ako sa super dopĺňali — Denka viac spirituálna a soft, Zuzka viac pragmatická. Veľmi profesionálne vedenie kurzu. Coaching je metóda, ktorá vás posunie v pracovnej aj životnej oblasti vopred a uľahčí vám život a rozhodnutia. (za biznis koučing výcvik)

Oceňujem veľa praktických tipov, dobré prepojenie praktických častí a teórie — najprv zažiť, potom rozobrať do detailov. Ste skvelý tandem, profíčky, autentické a vtipné. Ďakujeme!!! P.S. aj challangeovanie a ťahanie z komfortnej zóny nás veľa naučilo :-) (a toto dnes je za výcvik v koučovaní tímov)

Zuzana Majer Mičincová, HR manažérka, ACC kouč


Najviac ma zaujali nové nástroje koučovania, noví ľudia, ktorých som mohla spoznať.Výborná atmosféra. Prístup Denky aj Zuzky absolútne profesionálny.Odkaz: Neuvažujte, neváhajte, choďte do toho, každého kto hľadá riešenia to obohatí.

Erika Falťanová, koučka ACC, lektorka, Prezidentka ICF Slovak Chapter


Určite to rozšíri Vaše obzory, pomôže Vám aj tým ktorých budete koučovať, alebo sa len pýtať a sprevádzať. 

Naďa Wittgruberova., HR manažérka


Super na sebapoznávanie. Za každým človekom je príbeh – úcta k ľuďom.

Každý si nájde pre seba to najlepšie riešenie sám. 

Júlia Trefová, HR manažérka


Manažéri všetkých riadiacich úrovní

Praktické, užitočné a aplikovateľné na rôzne situácie. Postoj ku klientom - pokora, trpezlivosť. Progres z hodiny na hodinu. Priestor na tréning. Príjemná a hravá atmosféra.

Veľká vďaka za všetko!

Naďa Michalková, VW Slovakia, špecialista pre vedúcich pracovníkov, výbery a rozvoj


Ak váhate, určite sa do toho dajte. Naučí Vás to viac ako by ste si mysleli. Len sa to nedá zhrnúť do nejakých bodov, odohráva sa to vo Vašom vnútri. 

Zuzka Lemaire, manažérka ľudských zdrojov


Veľmi oceňujem, že kurz bol vedený vo veľmi praktickej rovine, čo generovalo obrovské množstvo nových poznatkov.
 Eva Mačaiová, HR manažér


Najväčším prínosom bolo odlíšenie koučingu od terapie a mentoringu. Nezáleží na predchádzajúcom teoretickom podkutí, kurz je vhodný pre všetky predchádzajúce vzdelania i pracovné oblasti z ktorých pochádzate. Je to vhodná nadstavba pre všetky pozície vo firme, každý to dokáže pretransformovať a použiť vo svojej práci alebo osobnom živote, bez ohľadu na oblasť v ktorej aktuálne pôsobí.

Michaela Hetzegová, HR manažérka


Najviac ma zaujali praktické cvičenia, nové techniky a ich využitie, rady a skúsenosti koučov. Celkovo hodnotím veľmi dobre. Určite odporúčam.

Ľudmila Jana Babiaková, HR manažérka


Najväčším prínosom pre mňa bolo rukolapné vysvetlenie nástrojov a techník.Odporúčam všetkým, ktorí sa chcú či už profesionálne alebo súkromne venovať koučovaniu, aby absolvovali tento kurz, ktorý ich hravou, pútavou a profesionálnou formou naučí, ako správne klásť otázky a byť prítomný tu a teraz pre klienta.Ďakujem za Váš čas a energiu!

Lucia Bohunická, HR manažérka


Najväčším prínosom boli cvičenia a feedback od lektorov, presvedčivé príklady z reálneho života, veľmi konkrétny výklad teórie podaný dvoma spôsobmi. Každý si nájde niečo pre seba, niečo svoje. Jednoznačne kvalitne investované prostriedky. Expertskosť lektorov vás presvedčí už hneď od začiatku. Tento výcvik mi ukázal cestu po ktorej sa mám vydať. Zmenilo mi to filozofiu života a pomohlo vyriešiť nespočetné množstvo problémov a dilem.Ďakujem a čoskoro sa uvidíme.

Janko Vasil, manažér vzdelávania, Adidas


Zistiť silu položených otázok a pokúsiť sa preniesť to i do vlastného života. Určite odporúčam, pomôžete nielen druhým, ale nečakane aj sebe.

Zuzana Mončeková, HR manager


Najväčší prínos pre mňa boli metódy, ktoré otvárajú úplne nové obzory a pohľady.Kurz odporúčam tým, ktorí hľadajú nové možnosti rozvoja a prenášanie zodpovednosti na svojich podriadených. Veľmi vhodné pre tých, ktorí si chcú rozvíjať manažérske štýly a hlavne koučovací štýl.

Lubica Garajová, HR manažérka, ČSOB


Najväčším prínosom bolo skľudnenie sa a nové metódy.Perfektné materiály. Neváhajte.
Dana Križankovičová, manažérka ľudských zdrojov


Moje najväčšie poznanie : Len v sebe nájdeš silu zmeniť svoj život. A tú silu máš! Aj keď si to nemyslíš. Koučing je tá správna cesta.

Eva Beneová, Ľudské zdroje


Každá technika koučovania, ktorú sme prebrali mi otvorila nové dvere. Naučila som sa viac počúvať, menej súdiť, vnímať a akceptovať odlišnosti v ľuďoch. Teória a prax boli vyvážené. Páčilo sa mi pozorovať, keď Zuzka a Denka koučovali. Určite odporúčam. Koučing je výborným nástrojom na riešenie vecí v súkromnom aj pracovnom živote.

Zuzana Peclerová, HR partner


Najviac ma zaujalo otvorenie problematiky coachingu, „iné“ otázky, „iné“ typy riešenia problémov. Celkovo hodnotím na 10 z 10 bodov.Odporúčam z hľadiska profesijného ale aj osobného rozvoja. Umožní lepšie nazrieť do seba samého. Kurz poskytuje nástroje na prácu na vlastnom rozvoji ale aj rozvoji iných.

Monika Varghová, HR manažérka


Veľmi sa mi páčila  profesionalita a uvoľnená atmosféra, ktorú lektorky dosiahli v skupine už od prvého modulu. Prepojenie teórie s praxou bolo výborné. Najväčší prínos je, že cítim, že som sa posunula o veľký krok vo svojom osobnostnom raste. Ak chcete získať veľmi dobré, pevné, systematické a profesionálne základy koučingu, pracovať v priateľskej atmosfére a zároveň sa posunúť vo svojom osobnom živote a raste, tak tento výcvik je pre vás. Plus určite spoznáte nových úžasných ľudí.

Inge Trenčanová, HR manažérka a konzultantka


Pre tých, ktorí chcú začať, naučiť sa viac je tento kurz tým správnym. Človek ochutná koučing a odnesie si veľa prínosných poznatkov, nástrojov, uprace si to v sebe, naučí sa od ostatných a spozná úžasných ľudí ! 

Ivana Jelínková/Hrušovská, Senior recruiter


 Bussines coaching mi priniesol veľmi efektívny nástroj na hľadanie osobného rozvoja u iných ľudí a tiež na vlastný osobný rozvoj. Koučing považujem za vhodnú metódu zlepšenia komunikačných schopností a zväčšenie rámca vlastných schopností a vlastného obzoru.

Miroslav Petrek, manažér, IBM 


Prínosom bolo všetko J Výborné bolo to, že sme ihneď trénovali. Správne rozvrhnutý čas výcviku. Veľmi sa mi páčilo všetko. Osobnostne ma to veľmi posunulo vpred.

Mgr. Mária Herková, Unit manager, poisťovňa 


Na výcviku ma najviac zaujali zázračné momenty otvorenia nových ciest a perspektív.Pripravte sa na pomaly sa rozkvitajúci zázrak.

Pišta Boďo, manažér, Slovnaft


Dobrá atmosféra a dynamika kurzu, ktorá uľahčovala učenie. Veľa praktických cvičení a zážitkov z učenia. Hodnotím na jednotku s hviezdičkou. Tento kurz bol pre mňa oknom do novej dimenzie spoluprežívania a spolupráce s ľuďmi. Cítim sa byť lepším človekom.

Gabriela Tomášiková, prokuristka, Unitcargo


Z celého kurzu mám veľmi dobrý dojem, lektorky kontinuálne dokázali motivovať účastníkov a aktívne sa zúčastňovať vzdelávania. Kurz jednoznačne odporúčam. Každému účastníkovi ponúkne profesionálne spracované materiály, odborný a zároveň praktický prístup lektorov v príjemnej atmosfére a v spolupráci s ďalšími účastníkmi, ktorí majú záujem o vzdelávanie.

Mirka Tvarogová Michalková, manažérka


Najviac ma zaujali cvičenia, koučovacie aktivity a emócie, ktoré som pri tom zažívala. Celkovo hodnotím na jednotku s hviezdičkou — praktickosť, dopĺňanie sa vo vysvetľovaní, načasovanie tréningov a celých modulov na veľmi vysokej úrovni. Treba si to zažiť, otvára to nové cesty, súkromné aj pracovné. Ďakujem.

Jana Olachová, manažérka, ING poisťovňa


Spokojnosť vo všetkých smeroch, som rada, že som spoznala mnoho zaujímavých ľudí, fantastická atmosféra, veľmi dobrý prístup. Vyhovovalo mi, že nebolo mnoho teórie, lebo na to nemám časový priestor. Odporúčam pracovne aj súkromne. Kurz mi pomohol sebadisciplíne, ako aj neriešiť problémy druhých ale snažiť sa im len pomôcť, aby riešenie našli sami.

Eva Kováčiková, manažérka, Unitcargo, medzinárodná preprava


Najväčším prínosom bolo spoznať a naučiť sa techniky koučovania. Určite to treba skúsiť, aj ak nechcete byť profesionálny kouč, získate cenné nástroje k práci manažéra. Od logistiky, zabezpečenia, atmosféry a prístupu lektoriek všetko hodnotím na 100%.

Roman Kubiš, manažér, personálna agentúra


Veľa praktických cvičení. Doporučujem všetkým, ktorí chcú pracovať aj na sebe. Absolvovanie kurzu pomôže každému účastníkovi nielen v pracovnom ale aj vo vnútornom živote.

Andrea Doletinová, managing director


Dajte tomu šancu. Otvorí sa Vám nový pohľad na mnoho vecí. Budete sa cítiť dobre. 

Drahomíra Juríková, manažérka, marketing, Slovak Telekom


Išla by som do kurzu znova a bez váhania, že pôjde o stratený čas alebo peniaze. Sami budete mať v rukách čo Vám kurz najviac dá. 

Mirka Molnárová, projektová manažérka


Kurz koučingu je pre mňa výborný v tom, že som získala nástroj na riešenie situácií v projektovom riadení, kedy ako proj. manažér pri hľadaní riešenia potrebujem aktívnu účasť a zainteresovanosť klienta.
Anna Pastierová, manažérka


Určite to treba skúsiť, prináša to veľkú zmenu v spôsobe vnímania seba i iných.
 Linda Lukačková, soucing manager


Najväčším prínosom pre mňa bolo spoznanie samej seba, získanie pokoja, možnosť zladenia „správnych“ otázok.
Tento kurz vás určite posunie na ceste spoznávania samého seba ako aj svojho okolia. Môžete tu získať pokoj a ticho v duši, rozvíjať sami seba, svoje tímy a ľudí okolo vás.
 Mgr. Slávka Pasierbová, manažérka


Som vďačná, že som sa rozhodla práve pre tento kurz a to, že som počúvala svoju intuíciu ísť práve sem. Presvedčila som sa, že naozaj má každý tú najlepšiu odpoveď pre seba v sebe a naučila som sa ako sa k tomu dostať, ako pomôcť klientovi lepšie rozumieť sebe a riešiť svoje otázky. Denka a Zuzka mi ukázali spôsob, ako sa dá skĺbiť múdrosť, profesionalita, empatia, humor a techniky vedúce k prospechu klienta. Ja sama som sa počas kurzu výrazne posunula a dnes sa cítim slobodná, naplnená, užitočná a robím to, čo ma baví.

Daniela Tejkalová, manažérka a poradkyňa


Prínosom bolo úplne všetko. Som maximálne spokojná. Pokojná atmosféra, dostatočný rozsah materiálov, cvičení, skvelé prostredie, úžasní ľudia. Treba prísť a zažiť, dopriať si radosť z vlastného rastu.

Páleníková Mariana, Prednosta MsU


Pre mňa bol výcvik veľmi osobný a našla som samu seba. A čo je v živote pre mňa dôležité a čo v živote chcem. Nevynechala by som nič, nechýbalo mi nič. Ale budú mi chýbať naše spoločné stretnutia. Celkovo hodnotím na jednotku s hviezdičkou.Tréning bol pripravený na vysokej profesionálnej úrovni v príjemnom prostredí, vedený skvelými odborníčkami, ktoré vnášali do teórií veľa praktických skúseností. Tiež oceňujem mieru praxovania – osvojovania metód v rámci skupiny.Na kurze obohatíte nielen seba, ale aj svojich najbližších a ľudí vo svojom okolí. Začnú sa Vám diať dobré veci 😊

Zuzana Polomová, manažérka, ESET


Odkaz: Nebojte sa, choďte a otvorte sa! Tento výcvik vás naučí premeniť strach na príležitosť a radosť. Denka, Zuzka, ďakujem vám. Moja zmena je aj vašou zmenou. Ďakujem, ďakujem.

Monika Podhorská, manažérka


Dozvedela som sa, o čou koučing v skutočnosti je. 

Rozhodne treba vyskúšať.

Martina Slezáčková, manažérka


Prínosom bolo pochopenie užších súvislostí o koučingu. Zároveň metodika bola profesionálna. Páčila sa mi celková energia, ktorá bola súčasťou koučingu. Cenné pre mňa boli aj kontakty, ktoré som tu získala. Váš prístup bol veľmi profesionálny a atmosféra veľmi príjemná. Odkaz: Pokiaľ hľadáte svoju cestu v živote, zo srdca tento kurz odporúčam, pretože okrem svojho smerovania získate cenné zručnosti a skúsenosti. Týmto kurzom získate prax a aj teóriu. Prínosom bol pre mňa aj osobnostný rast.

Nina Zadrabajová, manažérka


Najväčší prínos vidím v možnosti praktického nácviku techník hneď od prvého dňa tréningu. Veľmi dobré striedanie pozornosti medzi teóriou a praktickým nácvikom.Odporúčam všetkým, ktorí uvažujú nad koučingom nielen z profesionálnych dôvodov.Výborný kurz na hlbšie spoznanie samého seba, spôsobov rozmýšľania a konania. Motivujúci prístup lektoriek, ktoré vytvárajú prostredie pre ďalší rozvoj.

Patrícia Trenčanová, manažérka


Profesionálny prístup, skvelá forma vzdelávania pre ľudí, ktorí chcú alebo uvažujú o zavedení koučingu do svojej praxe či práce.

Juraj Porubčan, obchodný manažér, finančníctvo


Najviac ma na výcviku zaujalo to, že je možné priviesť ľudí veľmi príjemnou, láskavou a úplne nenásilnou formou k hlbokému zamysleniu sa nad sebou, svojím životom, hodnotami a následne k takým efektívnym riešeniam, o ktorých ani netušili.Neskutočne prepracovaná metodika, láskavý prístup, profesionálne spracované materiály na vysokej úrovni, úžasná tvorivá atmosféra, dôstojné prostredie a správne načasovanie.Ak sa chcete niečo naučiť, ak chcete pobudnúť v tvorivom prostredí medzi príjemnými ľuďmi a s úžasnými a veľkými osobnosťami, ktoré okrem učenia aj nesmierne inšpirujú, je BBC pre vás to pravé orechové.

Katarína Vlčková, manažérka


Ako najväčší prínos výcviku oceňujem výrazný proces vlastnej transformácie a účinnosť techník, ktoré sme sa učili, a ktoré sme si súčasne v praxi pod vedením lektoriek skúšali. Atmosféra úplne fantastická, taká, že sa človek na tie dni výcviku dopredu teší.

Tatiana Červená, manažérka, ACC kouč


Zaujali ma ukážky koučovacích techník školiteľkami. Môžem len odporučiť tento kurz, mne priniesol veľa užitočných informácií, naučila som sa nové zručnosti, spoznala som skvelých ľudí, učila sa od famóznych školiteliek a najmä získala odvahu konať! Skutočne to stálo za to.

Zuzana Balážová, marketingový manažér


Profesionálny prístup, skvelá forma vzdelávania pre ľudí, ktorí chcú alebo uvažujú o zavedení koučingu do svojej praxe či práce.

Juraj Porubčan, obchodný manažér


Všetko bolo takmer dokonalé. Zisk ďaleko prevýšil vklad. Nebojte sa poznávať samého seba. Čakajú vás príjemné prekvapenia. Všade dobre, na tréningu koučovania najlepšie! Nikto sa na nič nehral. Výborná kooperatívna atmosféra. Ďakujem.

Vojtech Jankovič, projektový manažér


Veľmi prínosná kombinácia dvoch lektoriek, ktoré sa priam zázračne dopĺňajú, dobré prepájanie, ukážok, teórie a práce v triádach. Atmosféra dokonalá.

Lívia Resutíková, manažérka, konzultantka, koučka


Kurz vám otvorí dvere k vlastnému Ja, o ktorom možno ani neviete. Pomôže utriasť vlastné myšlienky a dá konkrétne nástroje ako koučovať vlastný tím alebo ľudí, ktorí od vás očakáva pomoc. Na konci viete samostatne konkrétne všetko používať a netreba popri kurze študovať žiadne iné pomocné smery.

Dagmar Liďáková, manažér  (bankovníctvo)


Cítila som sa ako na všetkých stretnutiach veľmi bezpečne, inšpirujúco, dobre, za čo veľmi pekne ďakujem. Zároveň som sa naučila nové veci, poznatky. Za to tiež ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu a možnosť posúvať sa ďalej. Za túto príležitosť byť znovu spolu tiež ďakujem 

Slávka Fuleková (za výcvik v koučovaní tímov), manažérka OPTEAM, oblasť medzinárodného recruitmentu


Veľmi sa mi páčila Vaša profesionalita a uvoľnená atmosféra, ktorú ste dosiahli v skupine už od prvého modulu. Prepojenie teórie s praxou bolo výborné. Techniky a nástroje a ich skúšanie si priamo na výcviku a v triádach. Najväčší prínos je, že cítim, že som sa posunula o veľký krok vo svojom osobnostnom raste.Ak chcete získať veľmi dobré, pevné, systematické a profesionálne základy koučingu, pracovať v priateľskej atmosfére a zároveň sa posunúť vo svojom osobnom živote a raste, tak tento výcvik je pre vás. Plus určite spoznáte nových úžasných ľudí.

Inge Trenčanová, manažérka a konzultantka


V dobrej atmosfére sa naučiť nové koučovacie techniky, precvičiť si ich v bezpečnom prostredí, urobiť pokrok v „byť prítomná“, príležitosť spoznať zaujímavých ľudí, ktorí na sebe chcú pracovať.

Simona Hroba Tatárová, manažérka


Ujasnila som si čo už tuším alebo praktizujem. Tréning mi dal svetlo pre ďalšie smerovanie, zahnal strachy. Dobrá komunikácia v skupine, zážitky až prelomové s jednotlivcami.

Alena Dušatková, manažérka, Assessment systems


Odkaz iným: má to zmysel, zmení Vám to život doma aj v práci, budete slobodnejší a prinesiete si veľa dobrého a pozitívneho. Vrele odporúčam. Inde by som nešla. 

Naďa Šintalová, manažérka 


Výcvik koučingu u Denisky a Zuzky rozprúdil vo mne novú energiu. Zmenil môj pohľad na seba a na plány do budúcnosti. Tento výcvik by mal byť súčasťou profesijného rastu všetkých manažérov a majiteľov firiem. Ďakujem a prajem veľa úspechov.

Erika Madejová, majiteľka Omnimedia Public Relations, s.r.o.


Denka, Zuzka,
obrovské úprimné ďakujem. Som vďačná za to, že ma život zaviedol práve k vám dvom. Čas strávený na vašich výcvikoch a s vami má pre mňa veľký význam nielen pracovne ale aj ľudsky. Vedomosti, zdieľanie skúseností, čas priestor, sloboda, rešpekt – miesto a baby, pre ktoré je dôležitý ČLOVEK. ĎAKUJEM !!!

Iveta Haulíková, PR manager & life coach


Najväčší prínos bol príprava na ICF certifikáciu. Určite odporúčam.

Anton Forró, majiteľ vzdelávacej agentúry


Vysoká profesionalita, priateľské prostredie, motivácia v štúdiu, osobnostný rast v každom z nás po absolvovaní 5-tich modulov, bezpečie, veľmi príjemná atmosféra. Pre osobnostný rast odporúčam každému, kto je ochotný a schopný na sebe pracovať s cieľom žiť „ľahšie“, slobodnejšie a radostne.

Mirka Valíčková, podnikateľka/majiteľka, riaditeľka, reality


Zaujal ma celý proces transformácie a pozitívny vplyv na všetky oblasti života. Kurz mi dal silu pracovať na sebe a ísť si za svojimi snami. Obe lektorky sa skvele osobnostne dopĺňajú a prinášajú pestré pohľady do všetkých tém. 

Monika Spótová, podnikateľka


Všetko OK. Skvelá kombinácia metodiky vychádzajúcej z rôznych prístupov s veľkou pridanou hodnotou lektoriek, vyúsťujúcej do prístupu použiteľného v biznise, kariére i privátnom živote.

Vlado Koša, majiteľ vzdelávacej agentúry Consilium Consulting


Prínosom bolo, že kurz bol z veľkej časti robený zážitkovým spôsobom — výborné na zapamätanie techník. Celkové hodnotenie 10. Používané výborné techniky, žiadne vymývanie mozgov. Výborné na osobnostný rast a zmeny v živote.

M. Ciranová, podnikateľka


Viac chápem pojem koučing a prepojenie s mentoringom v motivovaní ľudí. Počúvať!!! AbsolvovaťJ

Kamil Škubla, MNG, podnikateľ


Zaujala ma práca s ľuďmi rôzneho zamerania, lepšie porozumenie ľudí s ich problémami v živote a zlepšenie komunikácie s nimi. Postačujúce materiály, vynikajúce pracovné prostredie, trpezlivý užitočný prístup, srdečná a priateľská atmosféra.  Nie je čo váhať.

Zuzana Jánošdeáková, podnikateľka, konzultantka


Získal som viac nástrojov, väčšia štruktúra a schopnosť počúvať.

Igor Lichvár, podnikateľ/majiteľ


Celkovo hodnotím výcvik pozitívne vo všetkých bodoch. Osobnostný a profesionálny posun s kvalitným vedením vo výbornej atmosfére.

Hela Longauerová, podnikateľka 


 Výcvik bol komplexný — vhodný ako pre už fungujúcich koučov, tak aj pre začiatočníkov. Ja som prišla ako nepopísaná doska, ale po 5 mesiacoch cítim veľký posun v osobnom rozvoji a podľa všetkého som to zvládla :-). Lektorky sú nielen fundované ale aj kreatívne a veľmi podporujúce. Previedli celú heterogénnu skupinu celým výcvikom profesionálne, ale aj s primeranou dávkou humoru a balíčkom pozitívnych emócií. Dievčatá, ste skvelé. Ďakujem.

Inge Krupičková Schosteková, konateľka firmy


Koučingový výcvik mi přinesl radosť z pokroku na intelektuální duchovní úrovniJ

Jana Srpoňová, HR podnikatel


Najväčším prínosom boli cvičenia a feedback od lektorov, presvedčivé príklady z reálneho života, veľmi konkrétny výklad teórie podaný dvoma spôsobmi. Každý si nájde niečo pre seba, niečo svoje. Jednoznačne kvalitne investované prostriedky. Expertskosť lektorov vás presvedčí už hneď od začiatku. Tento výcvik mi ukázal cestu po ktorej sa mám vydať. Zmenilo mi to filozofiu života a pomohlo vyriešiť nespočetné množstvo problémov a dilem.Ďakujem a čoskoro sa uvidíme.

Janko Vasil, manažér vzdelávania, Adidas


Choďte do toho! Je to prínos pre každého, či to už využijete v práci alebo pre seba samých. Sebarozvoj. Sebapoznanie. 

Karin Grófová, manažérka na MD (marketing)


Choďte do toho, zmení Vám to život 

Jana Mynářová, manažérka na MD (bankovníctvo)


Psychológovia, terapeuti

Najviac ma zaujal interaktívny prístup, praktické cvičenia, koučovacie skupiny — tréningy, ľudský prístup, prijímajúce prostredie. Tréning je výborným prostriedkom na ceste k sebapoznaniu a sebauvedomeniu, s následným osobnostným rastom. Človek tak vie rozoznať a uchopiť vlastné rezervy, pracovať s nimi prostredníctvom skrytých zdrojov. Vrele odporúčam.

Martina Sváková, psychológ a konzultant


Z výcviku ma zaujali najviac prednášky a nácviky.Je to ako autoškola + výborné učiteľky, ktoré vám dajú veľa návodov ako si v praxi poradiť.Výcvik, ktorý zlepší koučovacie zručnosti. Lektori vám vytvoria podmienky, aby ste sa zlepšili a stali sa z vás kouči.

Elena Lisá, HR manager, vysokoškolský učiteľ psychológie


Metodickosť, jasnosť, žiadna transcendentálnosť ale zdravý sedliacky um 😊Choďte! V každom z nás je poklad a toto je určite jedna z ciest, ako ku nemu prísť.

Maťa Vitek, psychoterapeutka, koučka


Business coaching mi pomohol nájsť cestu von z rôznych mojich kruhových objazdov. Pochopila som, aké dôležité je ticho, pokoj v duši a rešpekt voči sebe a iným.
 Som na správnej ceste a coachingu sa chcem venovať aj profesijne. Veci zrazu začali dávať zmysel a veľmi sa z toho teším. Ďakujem dievčatá, boli ste super!

Katarína Potúčková, psychológ, HR špecialista a coach


Úžasné techniky ktoré som už stihla využiť v praxi. Zažila som ich na sebe, tak som im uverila.A som vďačná. Páči sa mi láskavý prístup Denisky aj Zuzky, humor a sloboda v koučovaní.

Zuzka Hrdinová, psychológ, špecialista pre výber a rozvoj riadiacich pracovníkov

Odkaz pre tých čo uvažujú o kurze – určite do toho treba ísť. Môžete len získať.

Eva Slašťanová, psychologička a manažérka


Veľa osobnej praxe podloženej zrozumiteľne podanou teóriou.
Prepracovaná metodika , zrozumiteľné materiály, priateľská a tolerantná atmosféra, prostredie späté s prírodou a vhodné načasovanie.Neváhajte, čaká vás veľa jasných myšlienok a intenzívnych emócií.
Dušan Kešický, psychológ


Priateľské nenútené prostredie, ktoré naštartovalo aj introvertov k verbálnemu či neverbálnemu prejavu, čo je dôležitý faktor pri formovaní osobnosti kouča. Zuzka a Deniska sú fantastické profesionálky, ktoré svoju prácu robia s citom, rozvahou, porozumením a hlavne s ľudskosťouJ

Roland Pavlík, vysokoškolský učiteľ, súdna psychológia


Tento kurz mi priniesol veľmi veľa, či už sebarealizáciu, sebarozvoj… Ale hlavne to, že ak sa chceme transformovať, musí to vychádzať z nás.

Nika Kováčová, psychologička


Úžasné techniky ktoré som už stihla využiť v praxi. Zažila som ich na sebe, tak som im uverila.A som vďačná. Páči sa mi láskavý prístup Denisky aj Zuzky, humor a sloboda v koučovaní.

Zuzka Hrdinová, psychológ, špecialista pre výber a rozvoj riadiacich pracovníkov


Hodnota kurzu je vyššia ako cena peňazí. Zatiaľ to bola moja najlepšia investícia a som vďačná za takúto možnosť.

Zuzana Valigová, študentka psychológie


Dozvedel som sa nové veci, ktoré ma posunuli dopredu a dodali mi sebadôveru. Kto si to nevyskúša, príde oveľa.

Fero Hučko, psychológ, pracovník s mládežou


Spoznanie samého seba, vy dve ste boli prínosom J
Určite bežte. Ak aj to nebudete robiť, pomôže to v prvom rade vám.
Kristína Mrázková, študentka psychológie


Tréneri, konzultanti

Veľmi príjemná atmosféra, perfektné lektorky so skúsenosťami a množstvom vedomostí, pekné nové priestory a skvelá tímová atmosféra, nadviazanie nových priateľstiev a známostí, spolupatričnosť a tímová spolupráca. Výborný odrazový mostík do koučingového sveta. 

Nataśa Mendelová, manažérka, trénerka, koučka, DELL


Vo výcviku biznis koučingu som cez vlastnú skúsenosť uveril v efektivitu a užitočnosť koučingu ako metódy, ktorá má potenciál meniť život k lepšiemu. 

Róbert Vavro, lektor soft skills & leadership


Výcvik mi priniesol hlavne odvahu koučovať, skúsenosti, prehľad o technikách a ich praktické využitie, nové kontakty. Zaujalo ma praktické skúšanie techník, interaktívny „zážitkový“ prístup, potešila ma vždy nejaká nová „aktivitka“. Najväčší prínos pre mňa bolo praktické overovanie naučeného v praxi. Všetko dávalo zmysel. Celkové hodnotenie: výborné nakombinovanie tém (techník), cvičení, uvoľnená atmosféra podľa môjho gusta. Páči sa mi ako máte pomenované moduly a celkovo ako to máte nastavené. Okrem zorientovania sa v tom čo koučig je, je tento kurz aj praktickým nácvikom a získaním cenných skúseností v bezpečnom prostredí. Odporúčam.

Lucia Ondrejkovič Obenau, trénerka


Myslím si, že pokiaľ je pre ľudí čo i len trošku možné, aby výcvik absolvovali, nemajú nad čím váhať. Mne osobne priniesol priestor na zamyslenie sa nad sebou, naučil ma viac vnímať a počúvať ľudí a nechať priestor druhému človeku. Deni a Zuzka sú neskutočné – sú ľudské, úprimné, autentické.

Sylvia Lučkanič Chamilová, trénerka


Kurz Vám rozšíri zručnosti v komunikácii a obohatí poznaním iných ľudí – kolegov v skupine, ktorí Vám ukážu iné uvažovanie, iné správanie, iné reakcie, iné uvažovanie, inú formu komunikácie. Každý z nás je jedinečný – na rovnakú situáciu, otázku, prípad, reaguje inak. Dynamicky mysliacim a konajúcim ľuďom dá výcvik silu a zručnosť priniesť do komunikácie pokoj.

Tatiana Behrová, konzultantka


Najprínosnejšie bolo množstvo praxe na výcviku, praktických ukážok a tréningu so spätnou väzbou od lektoriek. Prístup lektoriek bol úžasne otvorený, boli vtipné, ľudské a vysoko profesionálne. Veľmi príjemná skúsenosť na ľudskej aj profesijnej úrovni, dotvorená príjemným prostredím.
Naučiť sa umeniu koučovania práve v BUSSINES COACHING SCHOOL je skúsenosť taká prínosná, že všetky očakávania budú postupne naplnené, ba predčené. Profesionalita, empatia, ľudskosť, prax, zaujímaví ľudia, nové zručnosti, to sú len niektoré z dôvodov, pre ktoré môžete chcieť prísť práve sem. Možno nájdete viac, než hľadáte. Každopádne sa táto investícia, či časová alebo finančná, oplatí.
Petra Pálfyová, trénerka, speakerka


Veľmi efektívna investícia.V ľuďoch je toľko múdrosti...Keď im necháte priestor, dokážu ohromné veci. 

Ján Šáli, tréner, podnikateľ


Treba skúsiť na vlastnej koži aký mocný nástroj je koučing. Zmení teba aj tvoje okolie. Len naber odvahu a objav nový obzor svojho života. 

Zuzana Valábková, trénerka, koučka


1**, zo srdiečka vám obom ďakujem, je napĺňajúce nájsť priestor, kde mi rozumejú a ja viem lepšie rozumieť iným. Cez uvedomenie a úprimnosť samým k sebe dokážeme budúcnosť o ktorej snívame.

Janka Mikudová, trénerka


Tímový koučing znamenal pre mňa osobne veľmi veľa. Poskytol mi štruktúru, dodal nové nástroje a efektívne postupy pre moju prácu lektora a taktiež aj pre môj osobný život. Získala som odpovede na otázky, kde som dlhý čas nenachádzala riešenia. Spoznala som skvelých ľudí a strávila príjemný čas vo výbornej atmosfére. Osobitne oceňujem lektorky Zuzku a Denisku za veľmi kompetentné vedenie všetkých modulov, za otvorenosť, úprimnosť a pocit bezpečia, ktorý počas tréningov, resp. výcviku pre nás vytvorili. Zo srdca vám ďakujem.

Mel Chovancová (výcvik v koučovaní tímov), Consilium consulting, tréner, konzultant


Inšpiratívne techniky, široké spektrum tém, lepšie sebapoznanie a širší rámec pre moju prácu, priestor na premýšľanie o sebe.
 Ivica Schwardyová, trénerka soft skills, Tesco


Výcvik mi priniesol uvedomenie si seba, vlastných postojov, rozšírenie priestoru vnímania a kvalita počúvania iných sa úplne zvýši.
Tibor Kocsis, tréner, lektor, kouč, tanečný tréner


Najväčší prínos pre mňa bola príprava na ICF a ľudia, ktorých som spoznal. Celkové hodnotenie 1. Odkaz: Pokiaľ hľadáte aj pridanú hodnotu, ste na správnom mieste.

Peter Švec, poradca, konzultant


Zuzka a Denka sú jedinečné, profesionálne a inšpiratívne. Odporúčam každému, kto okrem metód a techník koučovania hľadá seba, svoje miesto v koučovaní aj v živote a hľadá svoju cestu. Tento kurz nie je len o učení, ale hlavne o hľadaní a objavovaní. Našla som tu samu seba a to je najväčší bonus. Okrem toho úžasných ľudí a inšpiráciu.

Martina Kusenda, kariérny poradca


Keď som prišla na prvú hodinu, nemala som presnú predstavu o čo vlastne ide. Postupne sa to každým modulom a každou hodinou koučingu viac vyjasnilo. Vďaka koučingu som si „upratala“ veľa vlastných tém, ktoré som v sebe riešila niekde v podvedomí. Vďaka koučingu som sa stíšila a tým sa mi pocitovo zmenila aj kvalita života.
Som veľmi vďačná aj za to, že mám možnosť toto stíšenie sprostredkovať aj mojím klientom.
 Ďakujem

Jana Leskovjanská, senior HR business partner, Johnson Controls

Bolo to super, určite odporúčam každému.Najväčším prínosom pre mňa bola Pyramída — postup koučovania a všetky nástroje rozhovoru. Aj keď sa vám na začiatku zdá, že nič neviete, že sa vám to všetko pletie, na konci príde svetlo a všetko do všetkého zapadne.

Renáta Pillarová, trénerka, Allianz


Rozhodne odporúčam, môžete urobiť veľký posun v sebe, biznise, vzťahoch a spoznáte skvelých ľudí. Denisa a Zuzana sú v prvom rade koučky a lektorky od ktorých sa veľa naučíte a sú to skvelí ľudia! Ďakujem za všetko.

Maroš Stanislav, tréner


Kouči

Najviac ma zaujali nové nástroje koučovania, noví ľudia, ktorých som mohla spoznať.Výborná atmosféra. Prístup Denky aj Zuzky absolútne profesionálny.Odkaz: Neuvažujte, neváhajte, choďte do toho, každého kto hľadá riešenia to obohatí.

Erika Falťanová, koučka ACC, lektorka, Prezidentka ICF Slovak Chapter


Najviac ma zaujala vysoká odbornosť, empatia, ľudský prístup lektoriek. Atmosféra — ľudia sa otvorili, bolo cítiť počas kurzu veľa emócií a ľudskosti, čo považujem za dôležité. Kurz určite doporučujem. Koučingový prístup mení životy (vždy k lepšiemu) čo som zažila aj ja na tomto výcviku.

Eva Bolemant, koučka ACC a lektorka


Vynikajúca atmosféra a spoločnosť. Neváhajte.
Patrik Furka, mentálny kouč športovcov


Veľmi prínosná kombinácia dvoch lektoriek, ktoré sa priam zázračne dopĺňajú, dobré prepájanie, ukážok, teórie a práce v triádach. Atmosféra dokonalá.

Lívia Resutíková, trénerka, konzultantka, koučka


Choďte do toho! Investícia do seba, ktorá sa určite oplatí. Ani nebudete vedieť ako a presne kedy sa Váš postoj ku klientovi zmení. Zrazu ho vnímate ako rovnocenného partnera ale hlavne človeka, ktorý nepotrebuje radu, len spôsob ako si odpovede nájsť sám v sebe. 

Lívia Pastoreková, certifikovaná koučka


Kurz je výborná platforma na pochopenie koučingu, získanie nástrojov ku koučovaniu a porozumenie zmysluplnosti využitia koučingu v biznise i v súkromí. Koučky Denka a Zuzka sú kvalifikované odborníčky, ktoré vedia vytvoriť príjemnú atmosféru na učenie sa lepšie počúvať, vnímať, rešpektovať a celkovo počas kurzu otvárajú účastníkom veľa nových obzorov nielen v rámci koučingu ale i osobného rozvoja. Kurz je vysoko interaktívny s množstvom praktických ukážok a cvičení.

Alena Krchnavá, koučka ACC


S tímovým koučovaním som sa stretla prvý krát na výcviku u Zuzky a Denisky. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý pohľad na prácu so skupinou, resp. tímom. Ukázali nám rôzne možnosti na zvládanie rôznych situácií, ktoré môžu nastať. Odporúčala by som každému, kto pracuje s tímom, absolvovať odborný výcviku u Denisky a Zuzky, pretože majú bohaté praktické skúsenosti.

Lucia Smreková (výcvik v koučovaní tímov), kouč ACC


Odporúčam kurz navštíviť aj v prípade, že sa pýtate „na čo tam idem?“ či „čo tam budem robiť?“.Práve u takýchto ľudí bez očakávaní je efekt najvyšší.

Slávka Strešňáková, kouč


Metodika 1* Atmosféra 1* Prístup 1* Prostredie 1* Materiály 1* Načasovanie 1* Určite to skúste, budete spokojní... 

Matúš Danko, kouč


Nech neváhajú. Nech naberú odvahu prihlásiť sa na kurzy. Ak je manažér posunie seba a aj tím. Ak človek čo sa chce rozvíjať, tak prísť do koučovacej školy Zuzky & Denky je najlepšia voľby.
Zuzana Šimeková, kouč


Rôzne profesie

Nové informácie, pohľady na veci a ľudí, uľahčenie žitia vďaka koučovacím otázkam. Treba napredovať a nikdy nie je čas ostať stáť na jednom mieste. 

Na výcviku sa mi páčila otvorená, priateľská atmosféra. Koučing považujem za užitočnú a fungujúcu techniku. Je rešpektujúca k človeku a dáva mu priestor k rastu v súlade so svojimi hodnotami. Ďakujem.

Mgr.Miriam Němcová, SW analytik


Najviac ma zaujal systematický prístup — jasná logika, postupnosť, príklady, prax, tréningy. Zrelý a  ľudský a profesionálny prístup Zuzky a Denky.Veľmi jasné a presvedčivé uvedenie do teórie a praxe koučovanie, vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých, pre life coaching, business coaching. Intenzívne učenie sa v pokojnej atmosfére.

Karol Herian, lektor, kouč, spisovateľ


Kurz určite odporúčam, spokojnosť po všetkých stránkach – náplne, prevedenia ... po kurze mi príde skoro všetko možné, stačí si veci len vysnívať a tým čo sme sa tu naučili je to možné aj dosiahnuť. Inšpirujúce po mnohých stránkach.

Miroslava Kmecová, certifikátor (štátna správa)


Nemáte čo riešiť. Nič užitočnejšie, prínosnejšie a zmysluplnejšie pre seba ste v živote neurobili. 

Dana Cintulová, supervízorka v banke 


Vďaka tomuto tréningu som získala hlavne silné uvedomenie o sebe, naučila som sa získať nadhľad, počúvať ľudí novým lepším spôsobom a predovšetkým klásť výborné otázky. Atmosféra bola veľmi pozitívna a spoznala som príjemných ľudí.Zuzka a Deni, ste veľmi profesionálne a príjemné koučky. Ďakujem vám!

Zuzana Avers, HR konzultant


Odporúčam!  Váš štýl posilňuje dobrú podstatu v ľuďoch a verí v ich prirodzenú silu! Ľudí s týmto postojom je potrebných stále viac, tak sa teším že tvoríme lepší svetJ Mne to pomohlo menej interpretovať a hodnotiť.

Kamila Mewhartová, oblasť IT


Najviac ma zaujala kompletnosť výcviku. Množstvo techník a správne otázky. Metodika logická, atmosféra inšpiratívna, prostredie príjemné, načasovanie na prvé dva pracovné dni v týždni vyhovujúce.Od úvahy k činu je len jeden krok, treba to skúsiť. Veľmi som sa bála, veľmi som bola zvedavá, veľmi som samu seba prekvapila, veľa som si zobrala a dúfam, že som aj veľa dala. Má to zmysel a niekedy len to uvedomenie si, že niečo pre seba robíme, robí zázraky.

Eva Országhová, sales manažér


 

Milé dievčatá Denka a Zuzka.Ďakujem Vám za tú úžasnú príležitosť zažiť si a vyskúšať ako ozdravné a príjemné je byť úprimne „aktívne vypočutý“ a aké úžasné výsledky je možné s klientom dosiahnuť, keď sa stíšime a sme úprimne zvedaví. Skvelý výcvik, plný „AHA zážitkov“. Vrele odporúčam.

Tomáš Fülöp, HR partner


Každé stretnutie mi dodalo veľa energie, nový pohľad na niektoré veci z môjho života a cítim veľký posun vo vnímaní iných ľudí. Naučila som sa aktívnejšie počúvať. Oceňujem priateľský kolektív a prístup Zuzky a Denky, vďaka ktorému mám väčší pokoj v duši a veľa motivácie.

Katarína Országhová, marketing 


Viac som spoznal sám seba, naučilo ma to trpezlivosti, sebakoučingu, zlepšilo komunikačnú úroveň, nastavilo ďalší smer do života, zlepšilo merateľné výsledky v práci (sales).Synergia, skúsenosti, odbornosť, ktorá zo Zuzky a Denky vychádzala, ma obohalili v získavaní znalostí a zručností koučingu. Ich schopnosti viesť človeka celým výcvikom, od modulu k modulu, od nepoznaného k uvedomeniu je skvelé a obohacujúce. Vrelo odporúčam každému, kto uvažuje o absolvovaní výcviku koučovania.

Miroslav Kapuš, sales


Ako najväčší prínos hodnotím — moju vyriešenú agendu, nových, rôznorodých ľudí, úprimné a silné priateľstvá, sebapoznanie. Celkovo hodnotím na jednotku s hviezdičkou.Stojí to za to — a najväčšiu hodnotu majú zážitky + nové priateľstvá a objavenie vlastných zdrojov, ktoré mi už fungujú.

Monika Karáčová, poradkyňa v oblasti kozmetiky a osobného štýlu


Schopnosť lektoriek vnímať „energiu“ v ľuďoch počas koučovania – t.j. schopnosť odčítať neverbalitu.
mám za sebou veľa rôznych výcvikov, tento bol však odborne a organizačne výborne zvládnutý, preto neváhajte a prihláste sa.
Dana Maňasová, sociálny pracovník, podnikateľkaJasné „vysvetlenie“ nových techník a zákl. východísk koučingu, skvelé ukážky naživo, ktoré napomohli pochopeniu a zapamätaniu a dôraz na skúšanie si vecí v praxi a reflexiu. Atmosféra uvoľnená a príjemná. Výcvik je ideálny pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať a pomáhať rásť ďalším ľuďom. Kto hľadá, nájde. Vy už hľadať výcvik ďalej nemusíte ;-)

Mgr. Jana Mikulová Balážová


Keď som sem prišla prvýkrát, očakávala som, že sa tu naučím zaujímavý spôsob riešenia „problémov“ ľudí. Výcvik ma potešil, splnil moje očakávania. Deni a Zuzka sú super profesionálky, ktoré nás príjemným spôsobom vtiahli do sveta koučingu. Bola tu pohodová atmosféra.
 Ďakujem

Eva Šrameková (Slovnaft)


Kurz je výbornou voľbou pre tých, ktorí chcú získať novú zručnosť ako pracovať s ľuďmi a budovať kvalitnejšiu komunikáciu a vzťahy. Tieto stretnutia menia človeka, jeho pohľad na samého seba a na vzťahy a priniesli skvelých ľudí do života, ktorých som tu mala možnosť spoznať. 

Zuzana Majchráková


Veľmi oceňujem celkovú atmosféru, pohodu, ľahkosť, ľudskosť, radosť. Všetko dávalo zmysel a postupne do seba zapadalo.Otvoria sa vám nové obzory, možnosti a zmeníte sa aj vy. 

Michaela Horňáková


Je to čas, ktorý keď investujete do celého procesu, neoľutujete. Ťažko opísať čo sa v každom deje, no sú to silné situácie a krásne pocity. 

Ľubica Valachová


Cítila som sa tu skvele, koučky Denka a Zuzka majú fantastický prístup a vedia povzbudiť aj nakopnúť. Toto by mal človek absolvovať aj keď nemieni byť v budúcnosti koučom, pretože sa mu zmení svet a veci pôjdu ľahšie.

Silvia Belková, trénerka, Allianz 


Určite odporúčam nie len pre tých, čo chcú byť koučom, ale každému kto chce na sebe pracovať a zmeniť svoj život k lepšiemu. Dievčatá sú veľmi profesionálne a okrem iného zažijete aj veľa srandy a získate nových priateľov.

Monika Shatagin


1.Prirodzená atmosféra

2.Praktické ukážky

3.Spojenie teoretických vedomostí s praktickými ukážkami priamo počas výcviku

Jana Raková


Neváhajte a choďte do toho!

Beáta Martišová


Výborné. Vrelo odporúčam

Martina Rešovská


Veľmi pekne ďakujem za čas strávený s koučingom. Úžasná atmosféra aj ľudia, pomohlo mi to otvoriť srdce a ujasniť si hodnoty. Ďakujem.

Daniel Hudec


Naučila som sa počúvať a nezachraňovať = akceptovať .
Zmenilo mi to život. Škoda, že som tu nebola oveľa skôr.

Nina Masarik, veštica


Najväčším prínosom pre mňa boli jednotlivé cvičenia, pozorovanie lektoriek, koučovanie v triádach, cvičenie a teória o hodnotách, počúvanie na druhej a tretej úrovni.Vysokú úroveň som od prvej hodiny vnímal na každom detaile.Odkaz: Nebudete ľutovať! Získate istotu vo svojich koučovacích zručnostiach. Zároveň budete často v pozícii koučovaného, čo vám umožní efektívnejšie dosahovať svoje ciele.

Peter Faltus, štátna správa


Mentorky pracujú s láskou v srdci, s čistým duchom a akceptáciou.
Nemala som pocit, že ma niekto školí, naopak, skôr sprevádza a stimuluje moje vlastné zmýšľanie. Sú to dve ženy, ktoré môžu byť ako aj mne, aj Vám, príkladom.

Olivia Rosalie Poláčková, podnikateľka


Novinky

Na tomto mieste uverejňujeme všetko čo máme nové - nápady, zážitky, blogy, otvorenie nového kurzu, foto z ukončenia kurzu, veci čo sa týkajú koučingu a aj čo sa netýkajú - skrátka čím práve žijeme

Náš "office day"

Dnes máme opäť náš pravidelný "office day"...pri kávičke so škoricou to ide lepšie...a pripravujeme pre vás niečo malé na coaching week ... 👭

Renovácia u nás prebieha úspešne

Prerábame… inovujeme… a o chvíľu vás radi uvítame v našich vynovených priestoroch  

Hodnotenie kvality od Hospodárskych novín 2021

Aj za rok 2021 sme boli ocenení ako vysoko dôveryhodná firma. 

S dvomi "Áčkami"   

Potešilo nás to!


Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

artboard%207%20copy@150x

Vyše 500 absolventov

8-klub-koucov

Klub koučov

11-nominacia-na-knihu-roka

Nominácia na knihu roka

12-seminar-zadarmo

Seminár zadarmo

9-pomahajuce-projekty

Pomáhajúce projekty

3-nas-pribeh

Náš príbeh

5-vycvik-vedieme-dve-spolu

Výcvik vedieme dve spolu

2-od-prihlasky-po-certifikat

Od prihlášky po certifikát

6-sprevadzanie-k-certifikacii

Sprevádzanie k certifikácií

4-prijemne-prostredie

Príjemné prostredie

10-referencie

Referencie

1-co-je-koucing

Čo je koučing

13-mame-viziu

Máme víziu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.