Skupinový a tímový koučing kurz

Medzinárodné akreditované označenie: Group and Team coaching course

Prihláška do kurzu

Ako je kurz akreditovaný

ce-level-2

Kurz je ICF akreditovaný ako kurz druhého stupňa, vhodný pre tých, ktorý majú základný výcvik v koučovaní a chcú pokračovať na PCC certifikáciu. 36 hodín kľúčových kompetencií je použiteľných aj na predĺženie ACC alebo PCC certifikácie.

Certifikát, ktorý dostanete

tctc-logo-pre-absolventov-srgb

Po ukončení kurzu dostanete certifikát potvrdzujúci, že kurz je akreditovaný ICF a dostanete právo používať toto logo

Rozsah

6 × 1 dni počas jedného roka

Čas

9.00- 16.00, káva od 8.30

Miesto konania

Školiace stredisko Business Coaching College, Karloveské rameno 6, Bratislava

Cena

1 760,00 € bez DPH / osoba (6 tréningových dní).
2 112,00 € s DPH

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre ľudí z biznisu, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú nové a účinné nástroje pre prácu so svojimi tímami, interných a externých koučov, ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti v práci so skupinami a firemnými tímami. Je vedený interaktívnym spôsobom a je zameraný na firemnú prax. Je vhodný pre účastníkov, ktorí už majú základné vzdelanie v koučovaní.

Certifikát vám umožní

Získate diplom Team Coaching Trained Coach a koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi pri práci so skupinami a tímami. Kurz je akreditovaný ICF ako vzdelávanie 2 stupňa v rozsahu 36 hodín , ktoré môžete použiť k príprave na PCC, alebo na predlžovanie ACC alebo PCC.

Čo sa naučíte

Naučíte sa viesť koučovací proces so skupinou alebo tímom. Koučovanie tímov sa stáva stale populárnejším, pretože poskytuje praktické riešenia priamo v pracovnom procese — nie je to tréning, ktorý by potom mal byť aplikovaný v praxi. Obsahom koučingu je priamo pracovná prax a výsledkom koučingu je to, čo team urobí ako ďalší krok. Koučovanie tímov je časovo aj finančne úsporné, cielené a absolútne praktické. Navyše, ak koučom je líder tímu, nielenže šetrí firme finančné prostriedky, ale prehlbuje aj svoj vlastný vplyv a zvyšuje rešpekt a angažovanosť tímu pri tvorbe vízie, napĺňaní stratégie a riešní konfliktov.

Kurz pozostáva z 6 jednodňových stretnutí v priebehu jedného roka

Kurz koučovania  skupín a tímov pozostáva z 6 jednodňových stretnutí v priebehu roka. Medzi modulmi trénujete naučené zručnosti  v praxi a kto má príležitosť, realizuje tímové stretnutia, štruktúru ktorých sme pre neho na mieru predpripravili na výcviku v rámci praktikovania aplikácie nástrojov tímového koučovania. Práca na výcviku sa prispôsobuje potrebám praxe účastníkov.

15.04.2025 - 15.04.2025

I. Modulmodul: Priority, ciele a zodpovednosť 1

AKO STANOVIŤ VÍZIU A CIELE A AKO DOSPIEŤ K DOHODE NA SPOLOČNOM POSTUPE

V tomto module sa pozrieme na spôsob ako vytvárame vzťah so skupinou a tímom a získavame dôveru. Pozrieme sa na to, ako vytvárame dohodu o koučovaní s tímom, kladieme silné otázky zamerané na riešenie a nachádzame uvedomenie skupiny. Zameráme sa na používanie štruktúrovaných postupov, ktoré  dovoľujú členom tímu  cítiť sa bezpečne a pracovať v predvídateľnom prostredí.

Lídri a kouči  si odnesú užitočné nástroje, ktoré môžu pri práci s tímom použiť pri budovaní vízie, stanovovaní cieľov a kreatívnom nachádzaní riešení

03.06.2025 - 03.06.2025

II. ModulPriority, ciele a zodpovednosť 2

AKO S TÍMOM  ALEBO SKUPINOU PRACOVAŤ NA HĽADANÍ KONKRÉTNEHO RIEŠENIA 

Druhý deň práce na prioritách a cieľoch tímu. Vedenie a štruktúra tímového stretnutia zameraného na konkrétny cieľ .  Príprava konkrétnych tímových stretnutí, ktoré niektorých účastníkov čakajú v blízkej dobe. Konkrétna práca na konkrétnych témach.

09.09.2025 - 09.09.2025

III. Modulmodul: Dynamika moci a riešenie konfliktov 1

1551285801484

AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY V TÍME A AKO DOSPIEŤ K DOHODE NA SPOLOČNOM POSTUPE

V tomto module pracujeme s tímom ako s integrovaným systémom, ktorý je klientom koučovania. Okrem emocionálnej inteligencie (porozumenia sebe) a sociálnej inteligencie (porozumenia iným), existuje vzťahová systémová inteligencia, kde je ústredným bodom vzťahu skupina, team alebo systém. Poznanie jej základnej dynamiky pomáha koučom a riadiacim pracovníkom konštruktívne pristupovať k situáciám „dusnej atmosféry“ a riadene riešiť konflikty. V tomto module sa pozrieme na to ako rank (status) súvisí a nesúvisí s hierarchiou v organizáciách a ako rôzne druhy rankov distribuujú privilégiá v organizáciách.

Nástroje z tohto modulu pomôžu koučom a lídrom riešiť situácie neefektívnej a mätúcej komunikácie, zbavovať team toxických komunikačných vzorcov, vyjasnňovať roly v tíme a zmätok v obsadení rolí. 

21.10.2025 - 21.10.2025

IV. ModulDynamika moci a riešenie konfliktov 2

AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY V TÍME - AKO VIESŤ TVORIVÉ HĽADANIE HODNôT a STANOVÍSK

Druhý deň modulu venovanému vzťahom v tíme a tomu, čo ich riadi. Opäť končíme mini projektami venovanými aplikácii modelov v konkrétnej praxi zúčastnených účastníkov.

18.11.2025 - 18.11.2025

V. Modulmodul: Náročné osobnosti a čo s nimi

  1551285883266

AKO NARÁBAŤ  S NÁROČNÝMI OSOBNOSŤAMI V TÍME 

V tomto module sa zaoberáme predovšetkým facilitačnými nástrojmi na to, ako narábať s náročnými osobnosťami na tímových stretnutiach. Lídri a kouči budú môcť nadobudnúť prax  v tom ako medzi členmi tímu facilitovať interakciu namiesto toho, aby s konfliktu ušli alebo zneužili svoju moc. Modul tiež učí štrukturované procesy ako pomáhať rôznym členom tímu riešiť ich problémy, ktoré majú vplyv na celý tím.

Lídri a kouči sa naučia ako pracovať s náročnými členmi tímu a efektívne facilitovať tímové interakcie.

09.12.2025 - 09.12.2025

VI. ModulIntegrácia a kombinovanie nástrojov tímového koučovania

AKO KOMBINOVAŤ RôZNE TÍMOVÉ KOUČOVACIE A FACILITAČNÉ NÁSTROJE 

Tento deň bude venovaný rozboru nadobudnutých skúseností s facilitáciou a koučovaním skupín a tímov a pridáme nové tipy na racionálne a emocionálne otváranie a zatváranie tímových stretnutí. Navyše, v tejto záverečnej časti program posilníme a precvičíme  všetky už naučené zručnosti.

Ku kurzu dostanete skriptá

Ku kurzu dostanete skriptá

Vaše referencie

Tímový koučing znamenal pre mňa osobne veľmi veľa. Poskytol mi štruktúru, dodal nové nástroje a efektívne postupy pre moju prácu lektora a taktiež aj pre môj osobný život. Získala som odpovede na otázky, kde som dlhý čas nenachádzala riešenia. Spoznala som skvelých ľudí a strávila príjemný čas vo výbornej atmosfére. Osobitne oceňujem lektorky Zuzku a Denisku za veľmi kompetentné vedenie všetkých modulov, za otvorenosť, úprimnosť a pocit bezpečia, ktorý počas tréningov, resp. výcviku pre nás vytvorili.

Priateľské nenútené prostredie, ktoré naštartovalo aj introvertov k verbálnemu či neverbálnemu prejavu, čo je dôležitý faktor pri formovaní osobnosti kouča. Zuzka a Deniska sú fantastické profesionálky, ktoré svoju prácu robia s citom, rozvahou, porozumením a hlavne s ľudskosťou.
Získajte e-book zadarmo

Získajte e-book zadarmo

Zuzana a Denisa spoločne vydali knihu vydali knihu Koučovanie podľa pyramídy, ktorú odporúča ICF Slovak Chapter. Môžete ju kúpiť vo všetkých väčších kníhkupectvách alebo v našom e-shope a jej prvú kapitolu si môžete stiahnuť zadarmo.

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

Naši klienti

referencie-business-coaching-college-052
referencie-business-coaching-college-068
referencie-business-coaching-college-027
referencie-business-coaching-college-003
referencie-business-coaching-college-001
referencie-business-coaching-college-021
referencie-business-coaching-college-058
referencie-business-coaching-college-016
referencie-business-coaching-college-020
referencie-business-coaching-college-045
referencie-business-coaching-college-002
referencie-business-coaching-college-009
referencie-business-coaching-college-061
referencie-business-coaching-college-059
referencie-business-coaching-college-051
referencie-business-coaching-college-010
referencie-business-coaching-college-035
referencie-business-coaching-college-070
referencie-business-coaching-college-053
referencie-business-coaching-college-025
referencie-business-coaching-college-069
referencie-business-coaching-college-057
referencie-business-coaching-college-037
referencie-business-coaching-college-046
referencie-business-coaching-college-030
referencie-business-coaching-college-039
referencie-business-coaching-college-029
referencie-business-coaching-college-044
referencie-business-coaching-college-050
referencie-business-coaching-college-064
referencie-business-coaching-college-007
referencie-business-coaching-college-008
referencie-business-coaching-college-006
referencie-business-coaching-college-005
referencie-business-coaching-college-004
referencie-business-coaching-college-011
referencie-business-coaching-college-012
referencie-business-coaching-college-013
referencie-business-coaching-college-014
referencie-business-coaching-college-017
referencie-business-coaching-college-018
referencie-business-coaching-college-015
referencie-business-coaching-college-019
referencie-business-coaching-college-022
referencie-business-coaching-college-023
referencie-business-coaching-college-024
referencie-business-coaching-college-026
referencie-business-coaching-college-031
referencie-business-coaching-college-032
referencie-business-coaching-college-033
referencie-business-coaching-college-028
referencie-business-coaching-college-034
referencie-business-coaching-college-038
referencie-business-coaching-college-040
referencie-business-coaching-college-041
referencie-business-coaching-college-042
referencie-business-coaching-college-047
referencie-business-coaching-college-048
referencie-business-coaching-college-049
referencie-business-coaching-college-036
referencie-business-coaching-college-054
referencie-business-coaching-college-056
referencie-business-coaching-college-060
referencie-business-coaching-college-055
referencie-business-coaching-college-063
referencie-business-coaching-college-065
referencie-business-coaching-college-062
referencie-business-coaching-college-066
referencie-business-coaching-college-043
referencie-business-coaching-college-067
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.