Skupinový a tímový koučing kurz

Medzinárodné akreditované označenie: Group and Team coaching course

Prihláška do kurzu

Ako je kurz akreditovaný

ce-level-2

Kurz je ICF akreditovaný ako kurz druhého stupňa, vhodný pre tých, ktorý majú základný výcvik v koučovaní a chcú pokračovať na PCC certifikáciu.

Certifikát, ktorý dostanete

tctc-logo-pre-absolventov-srgb

Po ukončení kurzu dostanete certifikát potvrdzujúci, že kurz je akreditovaný ICF a dostanete právo používať toto logo

Rozsah

6 × 1 dni počas jedného roka

Čas

9.00- 16.00, káva od 8.30

Miesto konania

Školiace stredisko Business Coaching College, Karloveské rameno 6, Bratislava

Cena

1 760,00 € bez DPH / osoba (6 tréningových dní).
2 112,00 € s DPH

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre ľudí z biznisu, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú nové a účinné nástroje pre prácu so svojimi tímami, interných a externých koučov, ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti v práci so skupinami a firemnými tímami. Je vedený interaktívnym spôsobom a je zameraný na firemnú prax. Je vhodný pre účastníkov, ktorí už majú základné vzdelanie v koučovaní.

Certifikát vám umožní

Získate diplom Team Coaching Trained Coach a koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi pri práci so skupinami a tímami. Kurz je akreditovaný ICF ako vzdelávanie 2 stupňa v rozsahu 36 hodín , ktoré môžete použiť k príprave na PCC.

Čo sa naučíte

Naučíte sa viesť koučovací proces so skupinou alebo tímom. Koučovanie tímov sa stáva stale populárnejším, pretože poskytuje praktické riešenia priamo v pracovnom procese — nie je to tréning, ktorý by potom mal byť aplikovaný v praxi. Obsahom koučingu je priamo pracovná prax a výsledkom koučingu je to, čo team urobí ako ďalší krok. Koučovanie tímov je časovo aj finančne úsporné, cielené a absolútne praktické. Navyše, ak koučom je líder tímu, nielenže šetrí firme finančné prostriedky, ale prehlbuje aj svoj vlastný vplyv a zvyšuje rešpekt a angažovanosť tímu pri tvorbe vízie, napĺňaní stratégie a riešní konfliktov.

Kurz pozostáva z 6 jednodňových stretnutí v priebehu jedného roka

Kurz koučovania  skupín a tímov pozostáva z 6 jednodňových stretnutí v priebehu roka. Medzi modulmi trénujete naučené zručnosti  v praxi a kto má príležitosť, realizuje tímové stretnutia, štruktúru ktorých sme pre neho na mieru predpripravili na výcviku v rámci praktikovania aplikácie nástrojov tímového koučovania. Práca na výcviku sa prispôsobuje potrebám praxe účastníkov.

20.02.2024 - 20.02.2024

I. Modulmodul: Priority, ciele a zodpovednosť 1

AKO STANOVIŤ VÍZIU A CIELE A AKO DOSPIEŤ K DOHODE NA SPOLOČNOM POSTUPE

V tomto module sa pozrieme na spôsob ako vytvárame vzťah so skupinou a tímom a získavame dôveru. Pozrieme sa na to, ako vytvárame dohodu o koučovaní s tímom, kladieme silné otázky zamerané na riešenie a nachádzame uvedomenie skupiny. Zameráme sa na používanie štruktúrovaných postupov, ktoré  dovoľujú členom tímu  cítiť sa bezpečne a pracovať v predvídateľnom prostredí.

Lídri a kouči  si odnesú užitočné nástroje, ktoré môžu pri práci s tímom použiť pri budovaní vízie, stanovovaní cieľov a kreatívnom nachádzaní riešení

23.04.2024 - 23.04.2024

II. ModulPriority, ciele a zodpovednosť 2

AKO S TÍMOM  ALEBO SKUPINOU PRACOVAŤ NA HĽADANÍ KONKRÉTNEHO RIEŠENIA 

Druhý deň práce na prioritách a cieľoch tímu. Vedenie a štruktúra tímového stretnutia zameraného na konkrétny cieľ .  Príprava konkrétnych tímových stretnutí, ktoré niektorých účastníkov čakajú v blízkej dobe. Konkrétna práca na konkrétnych témach.

18.06.2024 - 18.06.2024

III. Modulmodul: Dynamika moci a riešenie konfliktov 1

1551285801484

AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY V TÍME A AKO DOSPIEŤ K DOHODE NA SPOLOČNOM POSTUPE

V tomto module pracujeme s tímom ako s integrovaným systémom, ktorý je klientom koučovania. Okrem emocionálnej inteligencie (porozumenia sebe) a sociálnej inteligencie (porozumenia iným), existuje vzťahová systémová inteligencia, kde je ústredným bodom vzťahu skupina, team alebo systém. Poznanie jej základnej dynamiky pomáha koučom a riadiacim pracovníkom konštruktívne pristupovať k situáciám „dusnej atmosféry“ a riadene riešiť konflikty. V tomto module sa pozrieme na to ako rank (status) súvisí a nesúvisí s hierarchiou v organizáciách a ako rôzne druhy rankov distribuujú privilégiá v organizáciách.

Nástroje z tohto modulu pomôžu koučom a lídrom riešiť situácie neefektívnej a mätúcej komunikácie, zbavovať team toxických komunikačných vzorcov, vyjasnňovať roly v tíme a zmätok v obsadení rolí. 

10.09.2024 - 10.09.2024

IV. ModulDynamika moci a riešenie konfliktov 2

AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY V TÍME - AKO VIESŤ TVORIVÉ HĽADANIE HODNôT a STANOVÍSK

Druhý deň modulu venovanému vzťahom v tíme a tomu, čo ich riadi. Opäť končíme mini projektami venovanými aplikácii modelov v konkrétnej praxi zúčastnených účastníkov.

22.10.2024 - 22.10.2024

V. Modulmodul: Náročné osobnosti a čo s nimi

  1551285883266

AKO NARÁBAŤ  S NÁROČNÝMI OSOBNOSŤAMI V TÍME 

V tomto module sa zaoberáme predovšetkým facilitačnými nástrojmi na to, ako narábať s náročnými osobnosťami na tímových stretnutiach. Lídri a kouči budú môcť nadobudnúť prax  v tom ako medzi členmi tímu facilitovať interakciu namiesto toho, aby s konfliktu ušli alebo zneužili svoju moc. Modul tiež učí štrukturované procesy ako pomáhať rôznym členom tímu riešiť ich problémy, ktoré majú vplyv na celý tím.

Lídri a kouči sa naučia ako pracovať s náročnými členmi tímu a efektívne facilitovať tímové interakcie.

26.11.2024 - 26.11.2024

VI. ModulIntegrácia a kombinovanie nástrojov tímového koučovania

AKO KOMBINOVAŤ RôZNE TÍMOVÉ KOUČOVACIE A FACILITAČNÉ NÁSTROJE 

Tento deň bude venovaný rozboru nadobudnutých skúseností s facilitáciou a koučovaním skupín a tímov a pridáme nové tipy na racionálne a emocionálne otváranie a zatváranie tímových stretnutí. Navyše, v tejto záverečnej časti program posilníme a precvičíme  všetky už naučené zručnosti.

Ku kurzu dostanete skriptá

Ku kurzu dostanete skriptá

Vaše referencie

Tímový koučing znamenal pre mňa osobne veľmi veľa. Poskytol mi štruktúru, dodal nové nástroje a efektívne postupy pre moju prácu lektora a taktiež aj pre môj osobný život. Získala som odpovede na otázky, kde som dlhý čas nenachádzala riešenia. Spoznala som skvelých ľudí a strávila príjemný čas vo výbornej atmosfére. Osobitne oceňujem lektorky Zuzku a Denisku za veľmi kompetentné vedenie všetkých modulov, za otvorenosť, úprimnosť a pocit bezpečia, ktorý počas tréningov, resp. výcviku pre nás vytvorili.

Priateľské nenútené prostredie, ktoré naštartovalo aj introvertov k verbálnemu či neverbálnemu prejavu, čo je dôležitý faktor pri formovaní osobnosti kouča. Zuzka a Deniska sú fantastické profesionálky, ktoré svoju prácu robia s citom, rozvahou, porozumením a hlavne s ľudskosťou.
Získajte e-book zadarmo

Získajte e-book zadarmo

Zuzana a Denisa spoločne vydali knihu vydali knihu Koučovanie podľa pyramídy, ktorú odporúča ICF Slovak Chapter. Môžete ju kúpiť vo všetkých väčších kníhkupectvách alebo v našom e-shope a jej prvú kapitolu si môžete stiahnuť zadarmo.

Čomu veríme

Veríme, že koučovanie, tak ako ho učíme my, pomáha ľudom nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život - ako líder, expert, manželský partner alebo rodič.

Naši klienti

referencie-business-coaching-college-052
referencie-business-coaching-college-068
referencie-business-coaching-college-027
referencie-business-coaching-college-003
referencie-business-coaching-college-001
referencie-business-coaching-college-021
referencie-business-coaching-college-058
referencie-business-coaching-college-016
referencie-business-coaching-college-020
referencie-business-coaching-college-045
referencie-business-coaching-college-002
referencie-business-coaching-college-009
referencie-business-coaching-college-061
referencie-business-coaching-college-059
referencie-business-coaching-college-051
referencie-business-coaching-college-010
referencie-business-coaching-college-035
referencie-business-coaching-college-070
referencie-business-coaching-college-053
referencie-business-coaching-college-025
referencie-business-coaching-college-069
referencie-business-coaching-college-057
referencie-business-coaching-college-037
referencie-business-coaching-college-046
referencie-business-coaching-college-030
referencie-business-coaching-college-039
referencie-business-coaching-college-029
referencie-business-coaching-college-044
referencie-business-coaching-college-050
referencie-business-coaching-college-064
referencie-business-coaching-college-007
referencie-business-coaching-college-008
referencie-business-coaching-college-006
referencie-business-coaching-college-005
referencie-business-coaching-college-004
referencie-business-coaching-college-011
referencie-business-coaching-college-012
referencie-business-coaching-college-013
referencie-business-coaching-college-014
referencie-business-coaching-college-017
referencie-business-coaching-college-018
referencie-business-coaching-college-015
referencie-business-coaching-college-019
referencie-business-coaching-college-022
referencie-business-coaching-college-023
referencie-business-coaching-college-024
referencie-business-coaching-college-026
referencie-business-coaching-college-031
referencie-business-coaching-college-032
referencie-business-coaching-college-033
referencie-business-coaching-college-028
referencie-business-coaching-college-034
referencie-business-coaching-college-038
referencie-business-coaching-college-040
referencie-business-coaching-college-041
referencie-business-coaching-college-042
referencie-business-coaching-college-047
referencie-business-coaching-college-048
referencie-business-coaching-college-049
referencie-business-coaching-college-036
referencie-business-coaching-college-054
referencie-business-coaching-college-056
referencie-business-coaching-college-060
referencie-business-coaching-college-055
referencie-business-coaching-college-063
referencie-business-coaching-college-065
referencie-business-coaching-college-062
referencie-business-coaching-college-066
referencie-business-coaching-college-043
referencie-business-coaching-college-067
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.